Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Tapu Kaydında Düzeltim Davası
Tapu Kaydında Düzeltim Davası Tapu kaydının düzeltim davası çekişmesiz bir yargılamayı gerektiren dava çeşididir. Bu nedenle dava sulh hukuk mahkemesinde açılarak sonuçlandırılır. Tapu Kaydında Düzeltim Davası Nasıl Görülür Dava görülürken kayıtlı sahibi ile isim düzeltilecek kişilerin gerçekten ayrı kişi olup olmadığı, şüphe yaratmayacak şekilde tespit...
Tapu kaydı düzeltim davaları, Kişisel bilgilerimiz, kanunu haklarımızı ve sorumluluklarımız için büyük önem taşıyan çeşitli kayıtların tutulması aşamasında bazen hatalarla karşılaşılabilir. Bu hatalar bazı durumlarda kimlik bilgilerimiz de, nüfus kütüklerinde yapılabildiği gibi, hayatımız boyunca defalarca güncellenebilen kamu kayıtlarında da yapılabilmektedir.

Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Örneğin, bir taşınmazı satın aldığınızda taşınmaza ait tapu bilgilerindeki hatalı kayıtlar hak kayıplarına, haksız kazanımlara yol açabilir. Yazımızın da konusu olan tapu kaydında düzeltim davası açarak tapu bilgilerindeki her türlü hatanın düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Ancak tapu müdürlüklerinde görevli memurlar, basit yazım hataları dışındaki değişiklikleri yapmak için yetkili değildir. Hatalı bile olsa tapu kaydındaki hataların düzeltilmesi için mahkeme kararı gerekir ki bu durumda tapu kaydında düzeltim davası açılması gerekir. Peki tapu kaydında düzeltim davası açarken nelere dikkat etmek ve ne yapmak gerekir? Tapu kaydında herhangi bir hata tespit edildiğinde ilk yapılması gereken, ilgili tapu müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak verilecek olan dilekçe ile sorunun düzeltilmesi talebinde bulunmaktır. Yazılacak olan dilekçede tapu kaydındaki hata belirtilerek hatanın düzeltilmesi için gerekli delillere de yer verilmelidir. Dilekçe verilmesinin ardından taşınmazın bulunduğu adresin bağlı olduğu sulh hukuk mahkemelerinde açılan tapu kaydında düzeltim davası ile sicil kayıtlarındaki isim hataları, alan büyüklüğü hataları, eksik işlenen bilgiler düzeltilebilir.

Tapu kaydı düzeltim davalarında nelere dikkat edilmeli?

Açılmış olan tapu kaydı düzeltim davalarında şahitler ve delillerin önemi çok büyüktür. Özellikle malik olan kişinin isminin hatalı yazıldığı tapu kayıtlarının düzeltilmesi davasında hatalı olduğu iddia edilen isimde birisinin olup olmadığı mahkeme tarafından sorgulanacaktır. Tam olarak bu aşamada tanıkların ifadeleri dinlenecek olup tüm deliller detaylı bir şekilde incelenecektir. Yapılan delil incelemeleri ve tanıkların dinlenmesinin yeterli bulunmadığı durumlarda mahkeme tarafından bilirkişi tayin edilerek tüm tanıklar ve davacı da olduğu gibi bilirkişi ifadeleri de dinlenecektir. Tapu kaydı düzeltim davalarında mahkemece keşif yapılması da mümkün olabilir. Aslında basitmiş gibi görünen tapu kaydı düzeltim davaları bazı vaka da oldukça karmaşık bir sürece dönüşebileceği için mutlaka tapu kaydı düzeltim davalarının deneyimli, alanında uzmanlaşmış avukatlara danışılarak hukuki işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi gerekir. Makalemizde Tapu Kaydında Düzeltim Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tapu Kaydında Düzeltim Davası Yargıtay Kararı

Kimlik bilgilerin düzeltme istemeye sebep gayrimenkullerin tüm tapu kayıtları ile birlikte kadastro belgeleri getirtilerek bir bütün olarak incelenmesi gerekmektedir. Dava içerisinde isim düzeltilecek veya yanlış yazılmış kişilerin nüfus kayıtları incelenmeli, aynı kişi olup olmadıkları, varsa yanlış yazılan kişiler mahkemece ifadesi alınmalıdır. Taşınmazların bulunduğu yerdeki kolluk kuvvetleri marifeti ile araştırma yapılmalı, yanlış isim veya benzer isimler hakkında bilgi alınmalıdır. Davada varsa gösterilen tanıkların ifadeleri alınmalıdır. Yukarıda yapılan işlemler hakimin dava hakkında kanaat oluşturmamış ise taşınmazın bulunduğu yere keşif yapılmalı, hatta keşif esnasında tanıklar ve uzman bilirkişiler çağrılarak dinlenmelidir. Tapu Kaydında Düzeltim Davası hakkında görevli mahkeme hakkında bilgi verildi.

Tapu Kaydında Düzeltim Davası Yargıtay Kararı

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle ... oğlu ... davacının miras bırakanı olduğu belirlenerek, İmar uygulaması sonucu 2627 parsele dönüşen dava konusu taşınmazın tapu kaydının tashihine ve tescile karar verilmesi doğru olduğuna göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle, Usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA.

Bu haber toplam 180 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara