Hangi durumlarda tapu iptal ve tescil davası açılamaz?

Hangi durumlarda tapu iptal ve tescil davası açılamaz?
Tapu Tescile İtiraz Davası Yapı alacakları ipoteğinin (inşaatçi ipoteği) geçici tescil şerhinin tesisi niteliğinde olup, kanundan doğan bu ipotek diğer koşulları bakımından yüklenici ipoteğinin tescili davası ile aynı koşulları taşımaktadır.

Tapu tescili kararına itiraz için tapu sicilindeki tescilin yanlış olması gerekir ya da tapunun kanunun aykırı olması ya da usulsüz şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Bu gibi durumlarda tapu tescile itiraz davası açılabilir. Bu gibi durumlarda tapu sicilinde ismin yanlış yazılmış olması durumlarında karışıklığın düzeltilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkemedir.

Asliye Hukuk Mahkemesi için yapılacak olan başvurunun başvurulması için dilekçe doldurulması gerekir. Bu aşamada davanın açılması için en önemli unsur davacının konuya hakim olmasıdır. Bu davanın açılabilmesi için:

  • Tapu tescilinin tadili için taraf şahitleri dinlenmektedir.
  • Davaya konu olan tapunun bulunduğu yerde keşif ve analiz yapılır.
  • Tapunun tapu kayıt nedenleri analiz edilir.
  • Tapu tesciline itiraz için tescil veya tescillerin terkinin zedelenmiş olması gerekmektedir.
  • Bu şartların sağlanması halinde tapu tesciline itiraz dava açılabilir.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tapu satışına itiraz süresi öncelikli olarak mülkiyet hakkına göre belirlenir. Mülkiyet hakkı taşınır ve taşınmaz mülkiyet olarak iki farklı şekilde anlaşılır. Geçerli nedenler olmadan tapu kütüğüne malik şeklinde yazılmış olan kişi, taşınmaz üzerinde bulunan zilyetliğini 10 sene içinde açmalıdır. Aksi halde zamanaşımına uğrar. Türk Medeni Yasası Maddesinin 731 sayılı3. Maddesine göre tescil davaları hazineye ve ilgili olan kamu tüzel kişilerine ya da tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına açılmaktadır.

Kadastro Sonrası Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal davası soruları arasında bulunan kadastro sonrası tapu iptal ve tescil davası için alanında uzman bir avukat ile çalışmak gerekmektedir. Dava açma konuları ise:

  • Tescile itiraz eden kişinin tescili talep edilen taşınmazda ilgisi olması gerekmektedir.
  • Tescil davası açılmış olan mahkemede dava açılmaktadır.
  • Dava dilekçesi kapsamında tescil dava dosyası ve itiraz davası birleştirilmelidir.
  • Tescil dava dosyasına itirazcı olarak katılma dilekçesi bulunmalıdır.

Bu gibi durumlarda tescil davasına itiraz açılması halinde taraflar dinlenmektedir. Ardından itiraz davası ile ilgili tüm detaylar araştırılır. Dava için deliller göz önünde bulunur ve tescile itirazın sebepleri de araştırıldıktan sonra dava sonuçlandırılır.

Tapu Tescile İtiraz Davası, Yapı alacakları ipoteğinin (inşaatçi ipoteği) geçici tescil şerhinin tesisi niteliğinde olup, kanundan doğan bu ipotek diğer koşulları bakımından yüklenici ipoteğinin tescili davası ile aynı koşulları taşımaktadır. Yapı alacaklısı, Yapı ipoteği tesisini isteme hakkını, eser sözleşmesine bağlı olarak çalışmayı veya malzeme vermeyi üstendiği andan itibaren kullanabilir. Tescilin de, yüklenilen işin tamamlanmasından itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde yapılması gerekir. Tescilin yapılabilmesi için de, ya alacaklının alacağı tanıması ya da alacağın mahkemece karara bağlanmış olması gerekir. Davanın uzaması ihtimaline binaen Tapu Sicil Tüzüğü 58 ve TMK 1011 maddeleri uyarınca geçici tescil verilmesi şerhi de yine dava şeklinde istenebilir. Bu halde hakim, dosya üzerinden veya tarafları dinleyerek şerhin süresi ile içeriğini de saptayarak şerhe karar verebilir. Ancak, ihtiyati tedbir yoluyla inşaatçi ipoteğinin tesciline veya tapu siciline geçici tescil şerhine karar verilemez.

Tescile İtiraz Davası / Tapu Tesciline İtiraz Dilekçesi

........ MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ :Av.İlkay UYAR KABA DAVALI : KONU : Tapu Tesciline İtirazımız. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilime dava konusu taşınmaz …/…/… tarihinde miras yoluyla dedesinden kalmıştır. Bu taşınmaz Tapu'da müvekkilim adına kayıtlıdır. Bu konudaki delillerimizi Mahkemenize sunacağız. 2-) Davalı, taşınmazın Tapu'da kayıtlı olmadığını ve 23 yıldır davasız ve aralıksız ekip biçtikleri iddiasıyla tescil talebinde bulunmuştur. Bu dava derdest durumdadır. 3-) Davalının tescil talebine açıkladığımız gerekçelerle itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat. HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, mirasçılık belgesi, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık beyanları ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, açmış olduğumuz davanın ‘Tescil Davası' ile birleştirilmesine, tescil talebinin reddine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/… Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA Makalemizde Tapu Tescile İtiraz Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 385 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara