İflas Ertelemeye Sil Baştan Düzenleme

İflas Ertelemeye Sil Baştan Düzenleme

İflas Ertelemeye Sil Baştan Düzenleme

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YOLDA! İflas ertelemeye bağlı olarak yapılan yolsuzluklar ve dolandırıcılıkların önüne geçmek için yeni bir yasa değişikliği talebi meclise sunuldu. İstenilen değişiklik, iflas erteleme usulünde yapılan dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı ortadan kaldırmak için iflas erteleme isteminin kaldırılması, onun yerine mahkeme desteği ile atanan bilirkişi düzenlemesi, rehinde tutma ve konkordato talebi gündeme geldi. İflas erteleme talebi yaparak gizlice mal kaçırma ve ülke ekonomisi dolandırma girişimlerinin artması üzerine yeni yasa değişikliği talebi gündeme geldi. Meclise bildirilen ve gerekçeleri ile detaylı bir şekilde sunulan yasa değişikliği talebi borçlar ve iflas hukuku yasası üzerine olması istendi. Eğer bu yasa değişikliği kabul edilirse, iflası yaklaşmış olan kooperatifler ve şirketler iflas erteleme talebinde bulunamayacak. Bunun yerine ellerindeki mal varlıklarının maddi değerleri yüksek ve paraya çevrildiğinde borcu kapatabilecek ise, mal varlıkları paraya çevrilebilecek. Eğer şirket kapatma veya faaliyet sonlandırma istemiyor ise, konkordato başvurusu yapabilecek. Bu başvuru ile mahkeme, uzatma süreleri de dahil olmak üzere en fazla iki ay süreli bilirkişi ataması yapacak. Atanan bilirkişi rehin alınacak malları, işlem detaylarını, batma sebebini ve izlenebilecek adımları raporlayarak mahkemeye sunacak. Bu rapor ile işletme faaliyetlerine devam edebilecek. Rehinli alacak miktarı alacaklıların üçte ikisi tarafından kabul edildiği takdirli rehinli alacaklı olarak faaliyet devamına gidilecek. Mahkemeye sunulan raporda konkordato projesi yetersiz görülür ise, mahkeme proje üzerinde düzeltme veya iyileştirme isteme hakkına sahip olacak. Bu sayede hem şirket menfaatleri hem de devlet ekonomisi koruma altına alınmış olacak. İflas Durumunda PTT'nin Etkinliği Konkordato isteminde bulunan tüm şirket ve kuruluşların yazışma ve tebligat istemleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından yürütülecek. Ulusal sistem üzerinde kendisine ait özel numaralandırma sistemi ile yer olacak olan kuruluşun tüm bilgileri gizlilik yasası kapsamında posta ve telgraf teşkilatı bünyesinde saklanacak. Böylelikle her türlü tebligat, bildirim ve yazışmalar güvenli bir şekilde iletilecek. Konkordatonun kaldırılması durumunda yine bir tebligat ile posta ve telgraf teşkilatından bu işlerin alındığı şirket üzerine bildirilecek.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara