Kıdem Tazminatı : İstifa Edenlerde Tazminat Alabilecek!

Kıdem Tazminatı : İstifa Edenlerde Tazminat Alabilecek!
Yargıtay’ın kararı istifa etmiş olsa bile işçinin üst üstü gece vardiyasında çalıştırılmasının haklı fesih nedeni sayıldığı kararıyla işçinin kıdem tazminatı almasına karar vermiştir.

İstifa durumunda kıdem tazminatı alma koşulları ve haklar, çalışma hayatında önemli bir yer tutar. Gelin, bu konudaki merak edilen sorulara detaylı bir şekilde bakalım:

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Alma Durumu:

Genel kanının aksine, bazı özel durumlarda istifa eden çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir. Örneğin, iş yerinde maruz kalınan baskı, aldatma, zorlama gibi haksız uygulamalar veya kişisel sebepler (evlilik, emeklilik gibi) ile istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Hamilelik ve Doğum Halinde Kıdem Tazminatı:

Ne yazık ki, hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılan çalışanlar doğrudan kıdem tazminatı talep edemez. Bu tür durumlar, istifa kategorisinde değerlendirilir ve yasal olarak tazminat hakkı doğurmaz.

Kıdem Tazminatı İçin Gerekli Süre:

9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için, Eylül 2019'dan itibaren 7000 gün prim ile veya Eylül 2024'ten itibaren 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim ile kıdem tazminatı alma hakkı kazanılmıştır.

10 Yıllık Çalışma ve İstifa Durumu:

Yasal düzenlemelere göre doğrudan istifa ederek tazminat alma imkanı bulunmamaktadır. Ancak, 15 yıl ve 3600 gün prim şartını tamamlayanlar için bu haktan faydalanma olanağı vardır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları:

Kıdem tazminatı alabilmek için iki temel şart bulunmaktadır. İlki, çalışanın işverene ait bir iş yerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmış olması, ikincisi ise iş sözleşmesinin tazminata hak kazandıracak bir sebeple sonlandırılmasıdır.

7200 Prim Günü ve Kıdem Tazminatı:

08.09.1999 ve sonrası ilk sigorta girişi olanlar için, 7000 gün prim doldurulduğunda yıl şartı aranmaksızın kıdem tazminatı hakkı kazanılır.

Evlilik Nedeniyle İstifa ve Kıdem Tazminatı:

Evlenen kadın çalışan, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde gerekli belgeleri sunarak istifa ederse, yeterli hizmet süresine sahipse, işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir.

İstifa ve İhbar Tazminatı:

İstifa eden bir çalışan, kendi isteğiyle işten ayrıldığı için ihbar tazminatı talep edemez. Dahası, belirli şartlar altında, işveren çalışandan ihbar tazminatını talep etme hakkına sahiptir.

İstifaya Zorlama:

İşverenin, işçiye baskı yaparak, mobbing uygulayarak veya zorla istifa ettirmesi, istifaya zorlama olarak kabul edilir ve yasal olarak işverenin kusurlu bir davranışı olarak değerlendirilir.

İspat Yükü ve Hukuki Süreçler:

İş sözleşmesinin feshiyle ilgili durumlarda ispat yükümlülüğü, duruma göre değişir. Genel olarak, feshin geçerli bir sebep üzerine yapıldığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir. İşçi tarafından yapılan iddiaların kanıtlanması gerekmektedir.

İstifa Dilekçesi ve Hukuki Haklar:

İstifa dilekçesinin içeriği, sonrasında açılacak davalar veya yapılacak hukuki işlemler için önem taşır. İstifa edildikten sonra, makul bir süre içinde açılan davalarda veya gönderilen ihtarname ile işten çıkış sebebi açıklanabilir.

Kıdem Tazminatı : İstifa Edenlerde Tazminat Alabilecek!

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından verilen bir karar tüm işçileri ilgilendiren bir nitelik taşımaktadır.

Gaziantep’te, kanunlara aykırı bir şekilde gece vardiyasında üst üste çalıştırıldığı gerekçesiyle gündüz çalışma talebinde bulunan işçi, işverence zorla istifa ettirilerek kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı.

Kıdem Tazminatı : İstifa Edenlerde Tazminat Alabilecek!

İş mahkemesine başvuruda bulunan işçinin gerekçesi yetersiz bulunarak işveren haklı bulundu. Kararın bozulmasını talep eden işçi son çare olarak Yargıtay’a başvurarak kıdem tazminatını alma talebinde bulundu. Nihayet Yargıtay’ın kararı istifa etmiş olsa bile işçinin üst üstü gece vardiyasında çalıştırılmasının haklı fesih nedeni sayıldığı kararıyla işçinin kıdem tazminatı almasına karar vermiştir.

İşçinin Kıdem Tazminatını Alması Onaylandı!

Yerel mahkemede açılan ilk davada işveren haklı bulunmuştu. İşçinin avukatı tarafından Yargıtay’a yapılan başvuruda ise işçi haklı bulundu. İşçinin istifa dilekçesinin henüz çalıştığı sırada alındığının ortaya çıkması üzerine Yargıtay’ın kararıyla İşçiye 10 Bin TL’lik kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi kararlaştırıldı.

Bu karar için istinaf başvurusu hakkını kullanan işveren, istinaf mahkemesi tarafından da haksız bulunarak Yargıtay’ın verdiği kararın bir benzerini verdi.

Birçok farklı iş kolunda da olduğu gibi üst üstü gece vardiyasında çalıştırılmak zorunda kalan kişilerin istifa etmeleri durumunda haklı fesih nedeni sayılarak işveren tarafından işçiye kıdem tazminatının ödenmesi ön görülmektedir.

Yargıtay tarafından gece postasında çalışan kişilerin kıdem tazminatı almalarının önünü açan bu karardan birçok kişinin emsal göstererek yararlanacağı düşünülmektedir. İşçinin yazılı onayı alınmadan sürekli gece vardiyasında çalışması durumunda istifa ettiğinde bu kişilerin kıdem tazminatları işverenleri tarafından ödenmesi gerekmektedir.

İstifa Haklı Fesih Olarak Değerlendirilecek!

Yasalar kapsamında gece vardiyasında işçiler en fazla 7,5 saat çalıştırılabilmektedir. Bu süre işçinin yazılı onayı alındıktan sonra sürekli olarak gece postasında işçinin çalışması sağlanabilir. Ancak sürekli gece vardiyasında çalışan kişilerin istifa etmesi halinde bu durumun iş sözleşmesinde işçi lehine haklı olarak fesih nedeni olduğu Yargıtay kararıyla kesinleşmiştir.

Gaziantep’te yaşanan olaydan sonra Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karar gece vardiyasında sürekli olarak çalışan tüm işçiler için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın Yargıtay tarafından bozularak, işverenin bu sebeple işçiye 10 Bin TL tazminat ödemesi kararı sürekli gece postasında çalışanlar için emsal niteliği taşıyabilir.

Zorla gece vardiyasında çalıştırılan kişilerin bulundukları yerel mahkemelere müracaat ederek kıdem tazminatları almalarının önü Yargıtay’ın vermiş olduğu kararla birlikte açılmış oldu. Bu durumdaki kişilerin istifa etmesi halinde bile kıdem tazminatı almaları mümkündür.

İş hukuku avukatı ve danışma konuları için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara