İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi? | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi?

İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi?

İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi? İbraname imzalanmasına rağmen işçinin dava açması mümkündür. İş hukuku kapsamında ibraname, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkileri nedeni ile meydana gelen belirli borçların sözleşme ile beraber feshedilmesini ifade eder.

Bu sözleşmeye de ibra sözleşmesi adı verilmektedir. İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi? Evet, işçi bu sözleşmeyi imzalamış olsa bile dava açılabilir ve kıdem tazminatı ya da diğer işçilik alacaklarını temin edebilir.

İbraname, borç ilişkini ortadan kaldıran bir sözleşme değildir. İbraname, öncelikli olarak usulüne uygun olarak yapılmalıdır. Aksi halde geçerli olmayacaktır. İbraname, borcum yoktur kağıdı olarak da bilinmektedir.

Bu kağıdın geçerli olabilmesi için, iş sözleşmesinin feshedilmesinden en erken 1 ay sonra imzalanması gerekir. Şayet işçi bu süreden daha erken bir dönemde imza atmış ise otomatik olarak sözleşme geçersiz olacaktır.

İbraname İmzalayan İşçi İşe İade Davası Açabilir mi?

Boş ibraname imzalamak gibi durumlarda, imzalanan ibranamenin geçerliliği olmayacaktır. Boş ibraname imzalarının geçerli olabilmesi için hukuksal çerçevede düzenlenmiş olan ve usulüne uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme olması işçi işten ayrıldıktan bir ay sonra imzalanmış olması gerekir.

Aksi halde sözleşme hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır. Şayet işçi, iş akdinin geçersiz sebeplerle sonlandırıldığını düşünüyorsa bu noktada işe iade davası da açabilir. İbraname özellikle boş ise, bu noktada ibra yok hükmü geçerli olur ve bu sözleşme geçersizdir.

İşçi tüm haklarımı aldım ya da şu kadarlık hakkımı aldım şeklinde yazılarla imza atması da geçersiz sayılmaktadır.

İbraname İmzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı ibraname imzalamak ya da boş kağıda imza atmak gibi durumlarda ibranamenin geçerli olabilmesi için mutlaka usulüne uygun şekilde yazılmış olması gerekir:

  • Bu noktada, işçinin alacaklarının türü, miktarları ayrı ayrı ve açıkça belirtilmelidir.
  • Fazla mesai ücretleri, ihbar rakamları ya da kıdem tazminatı gibi tüm alacaklarının yazılmış olması gerekmektedir. Aksi halde bu ibranameler geçersizdir.
  • İşçinin bütün işçilik alacakları eksiksiz olarak banka aracılığı ile yapılmalıdır. Aksi halde ibraname gene geçersiz sayılacaktır. Bu gibi detaylara dikkat etmek oldukça önemlidir.

İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi?

İş dünyasında en önemli hukuki belgelerden biri olan ibraname, halk arasında borcum ya da alacağım yoktur yazısı olarak da bilinir. İşçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşma yoluyla imzalanan bir tür sözleşme olan ibranameler, çalışanın işvereninden tüm haklarını aldığı ve bu hakları herhangi bir şekilde dava konusu yapmayacağı anlamına gelir.

Peki üzerinde işçi ile işveren arasında herhangi bir iş alacağı ve tazminatı kalmadığı yazılı olan ibraname imzalayan işçi dava açabilir mi? Bu sorunun yanıtını merak eden binlerce çalışandan bahsedilebilir. Şimdi tüm detayları ile cevaplandıralım…

İbranamelerin bir sözleşme olduğundan bahsetmiştik. Bu nedenle öncelikli olarak sözleşmelerin usulüne uygun hazırlanması ve uygulanması gerekir.

İbranameyi imzaladığınız tarihe dikkat!

Usul bakımından en sık yapılan hata ise ibranamelerin imzalandığı tarihle ilgilidir. İbranameler, işçinin iş akdinin feshedildiği günden itibaren en az 30 gün sonra imzalanmalıdır.

Bir başka deyişle işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde imzalanan ibranameler geçersizdir ve işçi dava açabilir. İmza atılan ibraname sözleşmesinin üzerindeki tarihin kontrol edilmesinde ve imzanın atıldığı günün tarihi yazılı değilse imzalamamakta fayda var.

Mutlaka yazılı olarak düzenlenmelidir!

İbranameler mutlaka yazılı olarak düzenlenmelidir. Kanunlarda sözlü ibraname diye bir şey yoktur.

Ayrıca ibranamelerde bahsedilen tazminat ve alacakların tutarlarıyla birlikte türleri ayrı ayrı yazılmalıdır. Tüm haklarım ifadesi yetersizdir ve bu ifadenin yazılı olduğu ibranamelerde işçi dava açabilir.

Öte yandan ibraname üzerinde açıkça belirtilmesi gereken tazminat ve iş alacakları tutarlarının çalışana banka yoluyla gönderilmiş olma şartı vardır. İbraname imzalanmış olsa bile bu ödemeleri elden alan işçi için dava yolu açıktır. Banka havalesi ile gönderilen alacaklar ile ibranamede imza atılan tutar arasında bir eksiklik varsa, bu eksik kalan tutar için de işçinin iş mahkemesine dava açma hakkı vardır.

Zorla ve baskıyla imzalattırılamaz! Bu durumun ispatı halinde ibraname geçersizdir

Dikkat çekişmesi gereken bir diğer husus ise ibranameler, işçilere baskı ya da zorlama yoluyla imzalattırılamaz.

İşvereninin ibranameyi tehdit, baskı, zorlama gibi unsurlarla imzalattırdığının ispatı için tanıklar yeterli olacaktır.

Özellikle de birden fazla kişinin aynı dönemde çıkarıldığı durumlarda, işçilerin aynı iddialarla mahkemeye başvurup birbirlerine tanıklık etmeleri ispat bakımından çok önemlidir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

616 Görüntülenme

1 SORULAR

  1. Mehmet dedi ki:

    İhbar izlamadim .ihbarı çıkışın 24 Nisan da verildi bn ise iade davası aç cam imzalamadan bişey olurmu

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri