Yabancı Noter Senedi Nedir? Yabancı Noter Senedi Türkiye'de Geçerli Olur mu?

Yabancı Noter Senedi Nedir? Yabancı Noter Senedi Türkiye'de Geçerli Olur mu?
Yabancı noter senetleri ve ilgili belgeler, yabancı ülkelerde yaşayan veya iş yapan Türk vatandaşları için önemli hukuki araçlardır. Türk Konsolosluğunca onaylandığı takdirde, Türkiye'deki noter senetleri gibi kabul edilir hukuki işleme tabi tutulur.

Noter senetleri, hukuki işlemlerin resmiyet kazanmasını sağlayan önemli belgelerdir. Bu senetler, noter huzurunda hazırlanır ve noter tarafından onaylanır.

Alacak ve borç ilişkilerini, ödeme koşullarını, tarafların kimlik bilgilerini içerir ve bu bilgilerin resmiyet kazanmasını sağlar. Yabancı noter senedi ise, yabancı ülkelerde yetkili noterlerce düzenlenmiş ve gerektiğinde Türk Konsolosluğunca onaylanmış senetlerdir. Bu senetler, Türkiye'de de geçerli kabul edilir ve hukuki işlemlerde kullanılabilir. İşte detaylar:

Yabancı Noter Senedi Nedir?

Yabancı noter senedi, yabancı ülkelerde yetkili noterler tarafından düzenlenen ve noter huzurunda hazırlanıp onaylanan belgelerdir. Bu senetler, alacak borç ilişkilerini, ödeme koşullarını ve tarafların kimlik bilgilerini içeren resmi belgelerdir.

Yabancı Noter Senedi Geçerli Olur Mu?

Yabancı noter senetleri, yabancı memlekette yetkili kılınmış noterler tarafından düzenlendiği ve Türk Konsolosluğunca onaylandığı takdirde, Türkiye'deki noter senetleri gibi kabul edilir ve aynı hukuki işleme tabi tutulur. Bu sayede, yabancı memlekette bulunan Türk vatandaşları arasındaki hukuki işlemler Türkiye'de geçerlilik kazanır.

Yabancı Noter Senedi İlamlı İcra Olur Mu?

Yabancı ülkelerde noterlik görevi yapan kişilerce düzenlenip Türk Konsolosluğunca onaylanan senetler, noter senedi hükmündedir ve kayıtsız koşulsuz bir para borcunu içeriyorsa, ilamlı icra hükümlerine göre Türkiye'de icra edilebilir. Bu, alacaklıların haklarını daha kolay tahsil edebilmelerini sağlar.

Konsolosluktan Alınan Belgeye Apostil Gerekir mi?

Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgelerde ve Türk diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerinden alınan belgelerde apostil veya konsolosluk tasdikine genellikle gerek yoktur. Bu durum, belgelerin kullanımını kolaylaştırır ve yabancı ülkelerdeki işlemlerin Türkiye'de daha az bürokrasi ile tanınmasını sağlar.

Yabancı Noter Senedi Nedir?

Noter huzurunda hazırlanan senetlerin tam ve doğru bir biçimde doldurulması ve yanı sıra noter onayının bulunması, senede konu borç/alacak ilişkisinin bir tür anlaşmazlığa sürüklenmesi durumunda, noter senedi doğrudan kanıt olarak hem borçlunun ve hem de alacaklının çıkarlarını korur.

Borcun vadesi geldiği halde ödenmediği durumlarda, alacaklı İcra dairelerine doğrudan başvurarak, imlasız icra takibi başlatabilir ve alacağının tahsili yöntemini uygulayabilir.

Yabancı Noter Senedi Ülkemizde Geçerli Olur mu?

Yabancı ülkelerin noterlerinde hazırlanmış olan senetlerin ülkemizde resmi olarak geçerli olabilmesi için gerekli ön şart Apostil Şerhi içermesi gerektiğidir. Ülkemizde İcra dairelerinde ilamsız icra takibi başlatılabilmesi için veya senetli bir borç/alacak ilişkisinin mahkemelerde dava konusu olarak değerlendirilebilmesi için, senedin ülkemizin resmi noterlerinden onaylı olmasını gerektirdiği gibi, doğrudan iki kişi tarafından da hazırlanıp imzalanmış olması yeterlidir.

Bununla birlikte yabancı ülkelere ait senetlerin ülkemizde resmi geçerliliğin olabilmesi için, senedin hazırlanması ve onaylanmasında hazır bulunmuş, o ülkenin resmi kurumu olan noterin tanınmasını gerektirir.

Bu kapsamda Lahey anlaşmasını imzalamış olan ülkelerin noterleri, Apostil şerhi adı verilen, senetle birlikte hazırlanmış standart bir belgedir. Bu belgede imzalayan kişinin belgeyi hangi yetkiyle imzaladığı, hangi yetkiyle ilgili mührün kullanıldığı ve kişinin kimlik bilgileri yer alır.

Bu sayede icra dairelerimiz ve ilgili tüm kuruluşlarımız belgenin doğruluğunu onaylatabilme ve imzalayan kişinin yetkili olduğunu tespit edebilme şansına sahip olur. Bu yolla yabancı ülke noter senedi ülkemizde de geçerli olabilir.

Lahey Anlaşmasına İmza Atmayan Ülkeler

Lahey Anlaşması'nda imzası olmayan pek çok ülke bulunur ve bu ülkelerin noterlerinde hazırlanmış olan senetlerin, ülkemizde de geçerli olabilmesi için daha farklı bir yol izlenir.

Bu tür durumlarda ilgili ülkedeki noterin hazırlayıp onayladığı noter senedinin geçerli olabilmesi için, ilgili kurumun yetkili olup olmadığı, o ülkede bulunan konsolosluğumuz aracılığıyla teyit edilmelidir. İlgili ülkedeki konsolosluğumuz, böyle bir noterin gerçekten var olup olmadığını tasdik ettikten sonra belge ülkemiz sınırlarında geçerlilik kazanabilir.

Bu türlü hukuki durumlarla sıklıkla karşılaşılabildiği gibi, sürenin biraz uzaması söz konusu olsa da, her ülkenin noterlerinde düzenlenmiş olan senetlerin, sonuçlarına resmi yollardan ulaşabilmek mümkündür. Yabancı ülke noter senetlerinin, ülkemizde geçerli olabilmesi için noter huzurunda hazırlanmış ve onaylanmış olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

Noter huzurunda hazırlanmamış olan senetlerin, iki taraf açısından da olumsuz sonuçları olabileceği gibi, bu durumda hukuki olarak hiçbir şey yapılamaz anlamında değerlendirilmemelidir.

Yabancı Noter Senedi - Yargıtay Kararı

KONUSU: Yabancı Noter Senedin İcra Takibi

ÖZET: Yabancı Ülke noterince düzenlenen Para Borcunu içeren sentlerin Türkiye'de Tenfiz Kararı olmaksızın ilamlı İcra Takibine konulabilir. Mahkeme'ce, icra takibine dayanak teşkil eden ... Noterliğinin ... numaralı ve 09/11/2011 tarihli belgenin Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılacak bir tanıma davasıyla ancak ilam hükmünü kazanacağı, dayanak belge tanınmadığından ilam hükmünde olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne ve takibin iptaline dair verilen karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 573 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara