Faturaya Dayalı İcra Takibi

Faturaya Dayalı İcra Takibi
Faturaya Dayalı İcra Takibi Ticari ilişkilerde yapılan ticari işlemler için bedel üzerinde KDV dahil ve hariç olmak üzere fatura kesilir. Kesilen faturalarda hukuki boyut alması durumunda; Satıcı ticari işletme faturada ki belirtilen hizmet veya malların teslim edildiğini ispat etmesi gerekmektedir. Diğer Taraftan Alıcı Ticari işletme ve şahıs ise faturaya dayalı hizmetin...
Faturaya Dayalı İcra Takibi, Ticari ilişkilerde yapılan ticari işlemler için bedel üzerinde KDV dahil ve hariç olmak üzere fatura kesilir. Kesilen faturalarda hukuki boyut alması durumunda; Satıcı ticari işletme faturada ki belirtilen hizmet veya malların teslim edildiğini ispat etmesi gerekmektedir. Diğer Taraftan Alıcı Ticari işletme ve şahıs ise faturaya dayalı hizmetin veya malların alınıp alınmadığını ve bu bedelinin ödenip ödenmediği durumların ispatı ile sorumludur. Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. Faturaya 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İtiraz edilmez ise içeriği kabul etmiş sayılır. Diğer makalemiz olan icra takibi nasıl yapılır makalemizi okuyabilirsiniz.

İcra Avukatı AnkaraFaturaya Dayalı İcra Takibi - Nasıl Yapılır?

Faturalı satışlarda malın teslimi açısında irsaliye önemlidir. Burada ayrıca dikkat edilmesi gereken husus irsaliyeli malın teslim alan bizzat sorumlu kişi veya sigortalı çalışanın teslim alması ve adı soyadı vatandaşlık numarası yazılarak açık olarak imzalaması gerekmektedir. Eğer satılan mal araç ile teslim ediliyorsa araç plakası ve şoför adı da ayrıca yazılmalıdır. Fatura mutlaka karşı tarafa teslim edilmeli ve bir nüshasının verildiğine dair imza alınmalıdır. Yada fatura iadeli ve belgi olarak karşı tarafa posta yolu ile gönderilmeli, gönderilen dekont saklanmalıdır. Faturaya dayalı icra takibi başlatmak için, bu işleme ilamsız icra takibi olarak açılmaktadır. Açılan ilamsız icra takibine fatura fotokopisi de eklenmelidir. Faturaya dayalı açılan ilamsız icra takibine itiraz olması durumunda itirazın kaldırılması açılır. İtirazın kaldırılması ile ilgili olarak diğer yazılarımızda bulunmaktadır. İcra hukuku alanında avukat ve danışmanlık alınması sürecin doğru ilerlemesi için faydalı olacaktır.

Faturaya Dayalı İcra Takibi - Yargıtay Kararı

Özet :FATURANIN İÇERİĞİNE 8 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZDA BULUNULMADIĞI TAKTİRDE SADECE FATURADA BELİRTİLEN VERİLERİN DOĞRU OLDUĞU KARİNESİ DOĞAR.
BU DURUMDAN, FATURANIN VERİLMESİNE NEDEN OLAN İŞ VEYA HİZMETİN DE YAPILMIŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLDİĞİ ANLAŞILMAZ.

Faturaya Dayalı İcra Takibi | Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI. FATURALARIN TEBLİĞ EDİLİP DAVALI DEFTERLERİNE KAYDEDİLEREK SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI DA GÖZ ÖNÜNE ALINMAK SURETİYLE DELİLLER HEP BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı tarafından delil olarak bildirilen ve faturalarda belirtilen dava konusu ilan ve reklamların yayınlandığı gazete nüshalarının dosyaya ibrazı sağlanıp, teslimin tam ve gereği gibi yapılıp yapılmadığı yani faturada belirtilen ilan ve reklamların tümünün ayıpsız olarak yayınlanıp yayınlanmadığı tespiti gerekirken, bu tespit yapılmadan ve bu husus hiç değerlendirilmeksizin sadece fatura ve cari hesap föyü ile defter ve belgelerin incelenmesine dayalı olarak düzenlenen bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafa, sözleşme konusu işlerin yapılıp teslim edildiğine ilişkin gazete nüshaları ile delil ve belgelerin sunulması için usulüne uygun süre verilerek, ibrazı ve teslim hususunun ispatlanması durumunda, faturaların tebliğ edilip davalı defterlerine kaydedilerek süresinde itiraz edilmemiş olması da göz önüne alınmak suretiyle deliller hep birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekmektedir. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVACININ DAYANAK OLARAK SUNDUĞU FATURALARIN SURETLERİNİN DOSYA İÇİNDE BULUNDUĞU - FATURALARIN AÇIK OLARAK DÜZENLENMİŞ OLMASINA RAĞMEN BEDELİ TAHSİL EDİLMİŞTİR KAŞESİ VURULDUĞU - FATURALARIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ GEREĞİ ÖZET: Davacının dayanak olarak sunduğu faturaların suretleri dosya içinde bulunmakta olup, bu faturalar açık fatura olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, altlarına bedeli tahsil edilmiştir kaşesi vurulmuş olup, davalı şirketin ödeme savunması bulunmamakla birlikte, takip ve dava dayanağı faturaların bu yönden araştırılarak, kapalı fatura olduğunun anlaşılması halinde, fatura bedellerinin ödenmediği yönünde ispat yükünün davacıda olduğunun gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu haber toplam 666 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara