İcra Takibi Nasıl Yenilenir?

İcra Takibi Nasıl Yenilenir?
İcra Takibi Nasıl Yenilenir İcra Takibi Nasıl Yenilenir sorusu ile ilgili açıklama yapacak olursak, İcra takibi dosyada 1 yıl içerisinde işlem yapılmaması durumunda dosya düşer. Her yıl icra müdürlükleri bir yıl içerisinde hiç işlem görmemiş dosyaları tespit ederek mahsene gönderilir. Yani dosya işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosyanın tekrar aktif hale...
İcra Takibi Nasıl Yenilenir sorusu ile ilgili açıklama yapacak olursak, İcra takibi dosyada  1 yıl içerisinde işlem yapılmaması durumunda dosya düşer. Her yıl icra müdürlükleri bir yıl içerisinde hiç işlem görmemiş dosyaları tespit ederek mahzene gönderilir.

İcra takibi nasıl yenilenir?

Borçlu ile alacaklı arasındaki bir borcun ödenmemesi durumunda, ilgili borcun tahsiline yönelik uygulamalardan birisi olan icra takibi, icra müdürlükleri aracılığıyla başlatılabilir. Taraflar arasında bir sözleşmeden doğan alacağın ödenmemesi durumunda alacaklının izleyeceği ilk hukuki yöntem olarak ödeme emri seçeneği karşımıza çıkmaktadır. Borcunu ödemesi için bir hatırlatma ve ikaz niteliği taşıyan ödeme emri, icra takibi ve haciz işlemleri öncesindeki sonra uyarıdır. İcra takibi nasıl yapılır hakkında daha fazla bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Ödeme emrinde borçluya, borcunun gerekçeleri, borcunun miktarı, faiz ve ödemesi gereken tüm giderler açıkça belirtilir. Kendisine ulaşan ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmeyen ve borcunu ödemeyen borçlular için icra takibi başlatılması söz konusu olacaktır. [caption id="attachment_14576" align="aligncenter" width="500"]icra takibi yenileme dilekçesi İcra Takibi Nasıl Yenilenir?[/caption] İcra takibi için 3 tür söz konusudur. Bunlar; ilamsız icra takibi tarafların arasındaki bir sözleşme ve belgeye dayanılarak başlatılabilen icra takibi türüdür. İlamlı icra takibi ise mahkeme kararlarına istinaden başlatılan icra takibidir. Kambiyo senetlerine dayanan icra takibi ise adından anlaşılacağı üzere çek poliçe ve bono gibi kıymetli evraklardan doğan borçlar için söz konusu olan icra takibi türüdür. İcra müdürlüğü nezdinde başlatılan icra takibi süresince, borçlunun borcuna karşılık olarak malları, hakları ve varsa üçüncü kişilerden alacakları tespit edilip bunlara ilişkin hukuki süreçler yürütülür. Ödeme emri sonrası icra takibi aşamasında da borcunu ödemeyen borçlunun belirlenen mallarına haciz işlemi uygulanır ve son olarak bu mallar satılarak paraya çevrilerek borç ödenir. İcra Hukuku avukatı ve danışma konusunda bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi

1 yıl işlem yapılmaya icra takibi dosyası arşive kaldırılır. İcra müdürlüklerindeki icra takibi dosyalarında borçlu ya da alacaklının talebi üzerine haciz ve satış işlemleri gerçekleştirilir. Eğer devam eden bir icra takibi dosyası üzerinde 1 yıl hiç işlem yapılmazsa icra takibi kendiliğinden düşecektir. Alacaklılar ve borçlular bazı durumlarda icra takibi sürecini uzatma ihtiyacı duyabilir. 1 yıl sonrasında icra müdürlüğü arşivine kaldırılan icra dosyasının yenilenmesi mümkündür. İcra takibi yenileme işlemi için icra müdürlüğüne başvurarak gereken masrafları ödemek ve borçluya yeniden tebligat gönderilmesi yeterlidir. İcra takibi dosyalarının yenilenmesi sürecindeki tüm masraflar alacaklıdan tahsil edilir. Yenilenen icra takibi dosyasında alacaklının haciz talebi için kanuni sürelere uygunluk çok önemlidir. Alacaklı tarafından icra takibinin yenilenmesi işleminin borçluya yeniden tebliğ edilmesi gerekir. Yani dosya işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosyanın tekrar aktif hale getirilmesi işlemi ise ancak icra müdürlüğüne talep açılarak arşivde olan dosya çıkartılarak, harçları yatırılır, yeniden borçluya tebligat gönderilerek dosya yenileme işlemi yapılmaktadır.

İcra takibinin düşmesi zamanaşımı

Alacaklının isteği üzerine  haciz talebinin vuku dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından ileri sürülen yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi edilmesi takdirde yenileme işlemi için icra dosyasında yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçludan yeniden talep edilemez. Yenileme işlemi yapılması durumundan aynı icra takibi dosyası üzerinden işlemler yürür.

Yargıtay Kararı - İcra Takibi Nasıl Yenilenir

İCRA TAKİBİ NASIL YENİLENİR - ŞİKAYET DAVASI. BORÇLUNUN HARÇSIZ OLARAK YENİLEME TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA VE HACZİ KABİL MALI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA YÖNTEMİNCE ARAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN ACİZ VESİKASI DÜZENLENDİĞİNE İLİŞKİN ŞİKAYET İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: Mahkemece, borçlunun harçsız olarak yenileme talebinde bulunulduğuna ve haczi kabil malı olup olmadığı konusunda yöntemince araştırma yapılmaksızın aciz vesikası düzenlendiğine ilişkin şikayet nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken hüküm tesisi isabetsizdir.

Bu haber toplam 1870 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara