İcra Kaç Günde Kalkar | Ankara Avukat

İcra Kaç Günde Kalkar

İcra Kaç Günde Kalkar

İcra Kaç Günde Kalkar

İcra takibi süresi alacaklının borçludan borcunu tahsil edinceye kadar sürmektedir. Bu süre içerisinde yapılan itirazlar ya da açılan davalar olursa sürelerin uzamasına sebebiyet verir.

İcra Kaç Günde Kalkar

Bu yüzden sürecin ne kadar süreceğine dair kesin bir belirleme yapılamaz. İcra takibinde alacaklının bir kurum ya da kişi olması mümkündür.

Özellikle bankalar icra konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. Kurumların alacaklı sıfatı taşıdığı icra takiplerinde icra süreci daha hızlı işlemektedir.

İcra Takibinin Başlaması

İcra takibini başlatmak isteyen kişiler alacaklı sıfatını taşımaktadır. Bu kişilerin borcunu tahsil etmek için icra dairelerine başvurması ve burada gerekli belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.

İcra takibi talebi oluşturulurken icra müdürlüklerinde form doldurulur. Ardından borçlunun borçlu olduğunu gösteren belgeler de teslim edilir. Bu belgeler ve icra takip belgesi borçluya gönderilir.

Borçluya ulaşan belgeye ödeme emri denilmektedir. Borçlu bu belgeye borçluluğunu görecek ve borcunu kabul ederek borcunu ödeyecektir. Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi de mümkündür.

İcra Takibine İtiraz

Ödeme emri kendisine ulaşan borçlunun borcu ödeme ya da ödememe gibi bir seçeneği yoktur. Burada devlet aracılığıyla cebri icra yapılmaktadır. Ancak borçlunun ödeme emrine kanuni dayanaklarla itiraz etmesi de mümkündür.

İcra takibi sürecinin uzamasında ya da kısalmasında da bu itirazlar etkili olmaktadır. Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi için 7 günlük süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde itirazda bulunursa icra takibi duracaktır. Ancak itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir ve haciz işlemleri de başlar.

İcra Takibinde Davalar

İcra takibi süresinde hem borçlunun hem de alacaklının açabileceği bazı davalar bulunmaktadır. Bu davaların sebebi icra takibine itirazdan kaynaklanır. Alacaklının dava açması, borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi üzerinedir. Bunun üzerine alacaklının açabileceği 2 dava vardır:

  • İtirazın kaldırılması davası,
  • İtirazın iptali davası

Bu 2 davadan birini açan alacaklının mutlaka teminat yatırması gereklidir. Borçlunun da açabileceği davalar vardır. Bu davalar ödeme emrine kanuni süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde açılmaktadır.

Ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun icra takibi kesinleşeceği için, ödemeleri yapmasının ardından geri alma davaları açması mümkündür.

İşte tüm bu işlemler İcra takibinin kalkması süresinin hesaplanmasında önem taşımaktadır. Bu davaların açılması halinde bir icra takibi yaklaşık 1-1.5 yıl uzayabilmektedir.

İcra Takibi Türleri

İcra takibinin türleri de icra takibinin süresinde rol oynamaktadır. Bazı takip türlerinde borcun tahsil edilmesi daha kolaydır. Bazılarında ise borcun tespiti, itirazlar ve tahsil işlemleri gereğinden daha uzun sürebilmektedir. İcra takip türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • İlamlı icra,
  • İlamsız icra,
  • Kambiyo senetlerine özgü takip

Bu takip türlerinden hangisinin yapıldığına bağlı olarak haciz süreleri de değişiklik göstermektedir. İcra takibinde bulunacak kişinin bazen bu takip türlerinde seçme hakkı bulunmaktadır.

En hızlı ilerleyecek takibin seçilmesi alacaklının yararına olacaktır.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

448 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri