İcra Takibi ve Senetle İspat | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İcra Takibi ve Senetle İspat

İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi ve Senetle İspat, İcra takibi başlatmak, kendisine borcu bulunan kişiden alacağını tahsil edemeyen kişilerin İcra Müdürlüğüne başvurarak yapabileceği bir işlemdir. İcra takibi başlatmak halk arasında haciz olarak algılansa da icra takibi sürecinin bir parçası olarak uygulanan bir yöntemdir. İcra takibi başlatılabilmesi için icra müdürlüğüne alacaklı tarafından başvuru yapılması gerekmektedir.

İcra takibi başvurusu yapılabileceği gibi başlatılan icra takibine itirazda etme hakkı bulunmaktadır. Senetlerin icra takibine itirazlarda ya da davayı desteklemek için sunulan delillerde büyük bir önemi bulunmaktadır. Kesin kanıt niteliğinde olan resmi senetler ise aksi ispat edilmedikçe kesin sonucu etkileyen en büyük etkenler arasında yer almaktadır.

İcra Takibine İtiraz Edilmesi

İcra takibine itiraz edebilmek için menfi tespit davası açılabilmektedir. Davanın sonucunda borçlu, borcunun olmadığını ispatlar ise verilen karar ile oluşan icra takibi ortadan kalkmaktadır. İcra takibi ve senetle ispat durumu 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında hüküm altına alınmıştır. İcra takibinde belge uyuşmazlığı durumunda ispat için;

  • Yazılı ya da basılı metinlerin fotoğrafları
  • Senet
  • Görüntü
  • Plan
  • Ses kaydı
  • Kroki gibi veriler belge olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra dijital ortamdaki verilerde belge olarak kabul edilir.

Senetle İspat Kuralı Nedir?

Hukuk Mahkemeleri Kanunu kapsamında senetle ispat kuralı için belirli bir miktar sınırı konulmuştur. Bu kapsamda kişinin alacak olarak bir hakkının doğması, hakkının devri, yenilenmesi, ertelenmesi gibi yapılabilecek olan hukuki işlemlerde işlemlerin yapıldığı dönemdeki miktar ya da değerinin 2500 Türk lirasını geçmesi durumunda senetle ispat edilmesi gerekliliği doğmaktadır. Senetle ispat kuralının da bazı istisnalar da bulunmaktadır. Delil başlangıcı ya da Tanık dinlenmesi gibi mümkün olan haller söz konusu ise senetle ispat kuralı istisnası oluşmaktadır. (İcra Takibi ve Senetle İspat)

Resmi Senetlerin İspatta Bulunan Hukuki Gücü

Resmi bir makam ya da resmi bir memur katılımı ile düzenlenen senetler resmi senetler olarak adlandırılmaktadır. Resmi senetler aksi bir mevzuatta öngörülmediği sürece noter tarafından düzenlenmelidir. Böyle bir resmi senedin ispat gücü sahteliği ispat edilemediği sürece kesindir. Aksi ispat edilinceye dek resmi senetler davalarda kesin delili niteliğine sahiptir.

İcra Takibi Nedir, Kendisine borcu bulunan kişiden alacağını almak üzere icra müdürlüğüne başvurularak başlatılan işlemdir. Haciz ile sıkça benzer anlamda kullanılmasına rağmen haciz, icranın bir parçasıdır. Haciz icra müdürlüğünce alacaklının haklarının borçludan alınmasıdır.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi alacaklının icra müdürlüğüne başvurması ile başlatılmaktadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi alacaklının başvurusunun ardından icra müdürlüğünce icra iflas kanunu çerçevesinde yapılmaktadır.

İcra takibi için bir icra avukatı ile görüşebilir ve destek alabilirsiniz. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay gerçekleşecektir. İcra takibi sorgulama icra müdürlüğünden yaptırılabilmektedir.

İcra sorgulama internet üzerinden de yapılabilmektedir. Eğer hakkınızda asılsız bir icra takibi var ise buna itiraz edebilirsiniz. Ve karşı dava açarak hakkınızda açılmış olan icra takibi kaldırabilirsiniz.

İcra takibine itiraz için menfi tespit davası açabilirsiniz. Böylece kişiye borcunuz olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Davanın sonucunda, borcunuzun olmadığı ispatlanır ise hakkınızda verilen karar ile üzerinizde bulunan icra takibi kaldırılır. Ancak menfi tespit davası açılması için vakit geçirmemek gereklidir.

Senetle İspat ve İstisnaları Nelerdir?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na göre, belge uyuşmazlığı durumlarında ispat için senet, yazılı ve basılı metinleri fotoğraf, görüntü, ses kaydı, plan, kroki gibi veriler ve dijital ortamdaki veriler belge olarak kabul edilir.

Değeri 2 bin 500 TL üzeri olan haklarda senetle ispat gereklidir

Bireylerin haklarının doğması devri, değişimi, ertelenmesi, düşürülmesi, ikrarı ya da itfası için gerçekleştirilen hukuki işlemlerin değerleri 2 bin 500 TL’yi geçiyorsa senetle ispat edilmesi gerekir. Bu 2 bin 500 TL’lik değer yapıldıkları zamanki değerdir ve ödeme ya da borçtan kurtarma gibi işlemler uygulansa bile senetle ispat mecburidir.

Tanıkla ispat edilecek durumlar hangileridir?

Ayrıca, senetle ortaya atılan iddialar ve senedin gücünü ortadan kaldıracak işlemler 2 bin 500 TL’nin altında olsa dahi tanıkla ispat edilmesi mümkün değildir. Tanık dinlenmesi için delil başlangıcının bulunduğu bir husus yani; hukuki işlemin ispatına yeterli olmayan, hukuki işlemin varlığını muhtemel gösteren belgeler olması gerekir. Buna ek olarak senetle ispat edilmesi gereken hususlarda karşı tarafın muvaffakiyeti söz konusu olursa tanık dinlenebilir.

Altsoy ve üstsoy eşler, kardeşler, kayınbaba ve kayınvalide, gelin ile damat arasındaki işlemlerde tanıkla ispat için tanık dinlenebilir.

Senede bağlanamamış hukuki işlemlerde, irade sakalıkları ve ağır yaralanma durumlarında, deprem yangın gibi senet alınması mümkün olmayan durumlarda, üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları gibi durumlarda da senet ispatlarında tanık dinlenmesi uygun görülebilir.

Adi ve resmi senetler de delil sayılır

Ayrıca adi senetler ve noter senetleri başta olmak üzere bir memur veya makamın katılımıyla düzenlenen resmi senetler de aksi ispat edilmediği sürece delil sayılırlar.

İmza ve Yazıda Sahtecilik İddiası Durumunda Ne Yapılır?

Bir kişi adına düzenlenmiş olan belgedeki imza ve yazıyı inkar edebilir. Ancak bu durumda sahtelik iddiasında bulunması gerekir. Sahtelik iddiasının bulunmadığı tüm durumlarda o belgeler kendisine karşı delil olarak kullanılabilir.

Sahtelik iddiasında bulunmak için kişiler devam eden mahkemelerde bu durumu ön sorun olarak sunabilir ya da ayrıca bir dava konusu yapabilir. Ayrıca açılacak davalarda sahtecilik söz konusu olan belgeyi hazırlayan kişiler de davaya taraf olarak eklenecektir.

Makalede İcra Takibi ve Senetle İspat konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz. (İcra Takibi ve Senetle İspat)

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

56 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri