Adli tatile denk gelen süreler ne kadar uzar? İşte Danıştay'dan Adli Tatil Dava Açma Süresi Emsal Karar

Adli tatile denk gelen süreler ne kadar uzar? İşte Danıştay'dan Adli Tatil Dava Açma Süresi Emsal Karar
Adli Tatilde ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi acil durumlar ve delillerin tespiti gibi işlemler adli tatilde de devam eder. Süreler, tatil sonrası yedi gün uzatılır.

Adli Tatil Devam Ederken Sona Eren Dava Açma Süresine İlişkin Danıştay Kararı. Adli Tatil Dava Açma Süresi Danıştay Kararı.

Danıştay 12. Daire, adli tatil devam ederken sona eren dava açma süresinin, adli tatilin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı kararını onadı. Danıştay 12. Daire’nin vermiş olduğu bu hükme yönelik detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan ve komiser yardımcılığı kursunu 24 Ekim 2001 tarihinde bitiren davacı polis amiri statüsünde değerlendirilme ve rütbe terfi ile kıdem tarihinin düzeltilmesi talebiyle yetkili kuruma başvuruda bulunmuş, ancak kurum davacı polis amirinin söz konusu talebini reddetmiştir.

Bunun üzerinde başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptal istemiyle dava açan polis amiri, adli tatil devam ederken sona eren dava açma süresinin adli tatilin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı, bu durumda davacının 11.09.2009 günü mesai bitimine kadar dava açması gerektiği öne sürülmüştür.

Ancak söz konusu davanın 14.09.2009 tarihinde açılması sebebiyle davanın süre aşımı yönünden reddi yolunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenmiştir.

Temyiz edilmesi istenen Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın reddine ilişkin kısmının usul ve kanuna uygun olduğu ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 49. maddesine uymadığı öne sürülerek bu istemin reddinin gerektiği, savunma tarafınca istenmiştir.

Adli Tatil Dava Açma Süresi Danıştay Kararı

Danıştay’ın vermiş olduğu kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 5219 sayılı Kanun ile değiştirilen 61. maddesinin 1. bendinde adli tatil sürelerine ilişkin verilen hükme dikkat çekilmiştir.

Buna göre bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin her yıl ağustos ayının birinci gününden eylül ayının beşine kadar çalışmaya ara verecekler, söz konusu Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrasında da bu yasada belirtilen sürelerin bitmesinin çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa uygulanacak olan prosedüre dikkat çekilmiştir.

Bu uygulamaya göre söz konusu günlerin çakışması halinde ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı kabul edilmektedir.

Adli Tatil Dava Açma Süresi Danıştay Kararı Emsal Niteliğinde

Danıştay 12. Daire’nin somut olayda inceleme yapması üzerine davaya konu olan işlemin 19.06 tarihinde davacıya tebliğ edilmesinin ardından 60 günlük dava açma süresinin son gününün çalışmaya ara verme zamanına rastlaması nedeniyle dava açma tarihi 12.09.2009 tarihine uzadığı halde davanın 14.09.2009 tarihinde açıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu durumda dava dilekçesi süresi içinde verildiğini kabul edilmesi gerektiğinden idare mahkemesi tarafından davanın süre aşımı nedeniyle vermiş olduğu karar hukuka uygun görülmemiştir.

Bu haber toplam 295 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara