Yürütmeyi durdurma kararı hangi durumlarda verilir? Nasıl talep edilir, Ne kadar sürede çıkar?

Yürütmeyi durdurma kararı hangi durumlarda verilir? Nasıl talep edilir, Ne kadar sürede çıkar?
Yürütmenin Durdurulması Talebi İdari Dava açılması veya Kanun yollarına başvurulması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

Yürütmenin durdurulması kararı, idari işlemlerin uygulanmasının telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği ve açıkça hukuka aykırı olduğu durumlarda verilir. İdari yargılamada önemli bir araç olan bu karar, idare mahkemesi tarafından alınır ve belli koşullar altında hızlı bir şekilde uygulamaya konabilir. İşte yürütmeyi durdurma kararlarıyla ilgili önemli noktalar:

Yürütmeyi Durdurma Kararı Hangi Durumlarda Verilir?

Yürütmenin durdurulması kararı, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı ve işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu durumlarda verilir. Bu iki şart birlikte değerlendirilir ve karar, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması yönünde olabilir.

Yürütmeyi Durdurma Kararı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Bu kararın çıkması genellikle 1 – 2 ay sürer, ancak mahkemenin yoğunluğu ve diğer etkenler süreci etkileyebilir. İlk karar olarak verilen yürütmenin durdurulması, özellikle geri dönüşü zor ve hukuksuz işlemlerin engellenmesi için önemlidir.

Yürütmeyi Durdurma Nasıl Talep Edilir?

Yürütmenin durdurulması talebi, davacının dilekçesinde belirtilmelidir. Bu, dilekçenin üst kısmına “Yürütmenin Durdurulması İstemlidir” ibaresi yazılarak veya konu veya sonuç bölümünde talebin açıkça belirtilmesiyle yapılabilir. Talep, davacı veya onun vekili tarafından yapılmalıdır.

Yürütmeyi Durdurma Kararı Geriye Yürür mü?

Yürütmenin durdurulması kararları, iptal kararları gibi geriye etkili olup, dava konusu işlemi tesis edildiği tarihte işlemez hale getirir ve bir nevi askıya alır. Bu kararlar, işlemin yürütülmesinin durdurulduğu andan itibaren geçerlidir.

Yürütmeyi Durdurma Kararı Kim Verir?

Yürütmenin durdurulması kararını ilk derece mahkemesi olarak idare mahkemesi verir. Karara karşı itiraz, yerel mahkemenin bağlı olduğu Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenir ve karar dosya üzerinden verilir.

Yürütmeyi durdurma nasıl talep edilir?

Davacı söz konusu işlemin iptalini istemediği sürece, o işlemin yürürlükte kalıyor olmasına kişinin bir itirazı olmadığı anlamına gelecektir. Yürütmenin durdurulması ile, idari işlem, dava sonuna kadar ertelenir.

Yürütmenin Durdurulması Kararı ve İptal Kararı Ne Demek?

Söz konusu olan her iki kararın da geriye yürürlüğü mevcuttur. Her iki karar da yargısal kararlardır. Bu kararlar arasındaki farklar şu şekildedir;

  • İptal kararı, işlemi ortadan kaldırır.
  • Yürütmenin durdurulması talebi emredicidir.
  • Yürütmenin durdurulması kararı, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu anlamına gelmez.

Yürütmenin Durdurulması Kararının Alınması Şartları

Yürütmenin durdurulabilmesi için, söz konusu işlemin uygulanması halinde, telafisi güç olan ya da olmayan zararlar meydana geliyor olmalıdır. Tutuklama konularında yürütmenin durdurulması için ek bir talepte bulunulması gerekmez. Yürütmenin durdurulması bu noktada otomatik olarak devrededir. Açık bir şekilde hukuka aykırılık olduğu tespit edilen herhangi bir konuda, yürütmeyi durdurma kararı verilir.

Alınan karar istinad mahkemesine gitmediğinde yürütmeyi durdurma kararı alınması mantıklı olur. Yürütmeyi durdurma talebinin, haklı sebeplerle gerçekleştirilmediği fark edildiğinde, kararın red edilme ihtimali mevcuttur.

Gerekli şartlar yerine getirildiğinde, Danıştay veya idari mahkemeleri tarafından yürütmeyi durdurma talebinin kabulü gerçekleşir.

Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz Süresi Kaç Gün?

Yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz etmek mümkündür. İtiraz için gereken süre, kararın tebliğine istinaden 7 gündür. Yürütmenin durdurulmasına yönelik itiraz gerçekleştirilebilecek mahkemeler;

  • İdari ya da vergi dava daireleri kurulu,
  • Bölge idare mahkemeleri,

Olacaktır.

Yürütmenin Durdurulması Talebine İtiraz Nasıl Olur?

Yürütmenin durdurulması talebinin reddi söz konusu olduğunda kişilerin, bu duruma itiraz etme hakkı doğmaktadır. Kişiler, yürütmenin durdurulmaması dahilinde, uğrayabilecekleri zararları ve söz konusu işlemin hukuka aykırılığını beyan eden bir dilekçe yazarak, itiraz taleplerini gerçekleştirirler.

Yürütmenin Durdurulması Talebi Nasıl Olur?

İdari Dava açılması veya Kanun yollarına başvurulması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Yürütmenin durdurulması kararının olması gerekmektedir. İdari işlemine devam etmesi ve yapacağı uygulanmanın durdurulmaması durumunda giderilmesi zor sorunlar ve zararların doğması muhtemel olması durumunda, idarenin de yapmış olduğu işlemlerinde hukuka aykırı olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulması talebi ile mahkemeye başvurulması durumunda karar verebilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda veya özel kanunlarda yetkili mahkemelerin gösterilmemiş olması halinde yetkili İdare Mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya sözleşmeyi yapan idari makamın bulunduğu yerdeki İdari Mahkemesi'dir.

İdari ve Vergi Mahkemeleri'nin tek hâkimli olarak verdikleri kesin kararlara başka Kanunlarda aksine hüküm bulunsa bile mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz edilebilir. İtiraz kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Bölge İdare Mahkemesi'nin kararları kesindir, Temyiz yoluna başvurulamaz.

İdari ve Vergi Mahkemeleri'nin kesin kararları, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'da temyiz olunabilir. İdare ve Vergi Mahkemelerinin tek hâkimler verdiği kararlar temyiz edilemez. Ancak, mükellefin konusuna, esasına, şekline, muhalefet ve istisna hükümlerine ilişkin Vergi uyuşmazlıklarında, tek hâkimler verilen kararlar Danıştay'da Temyiz edilebilir.

İptal ve Tam Yargı Davalarında husumet ya iptali istenen kararı almış olan ya da alınan kararı yürütmekle sorumlu olan İdare'ye yöneltilir. Kamu görevlileri davalı olarak gösterilemezler. Aşağıdaki Aile ve Boşanma Hukuku Davaları hakkında farklı makaleleri okuyabilirsiniz veya diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İdare hukuku avukatları ankara sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Danıştay Kararı - Yürütmenin Durdurulması Talebi

TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ DAVALI İDAREYE ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU. ALTMIŞ GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BAŞVURUYA CEVAP VERİLMEYEREK TALEBİN ZIMNEN REDDEDİLDİĞİ. İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Davacının davalı idareye zararının tazmini için başvuruda bulunduğu, altmış günlük süre içinde bu başvuruya cevap verilmeyerek talebin zımnen reddi üzerine açılan davada; işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken verilen merciine tevdi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 570 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara