Aile Hukuku Boşanma Avukatları Ankara

Aile Hukuku Boşanma Avukatları Ankara
Ankara'da aile hukuku ve boşanma avukatı, evliliklerin sonlandırılması sürecinde bireylere hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunar. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi konuları kapsar.

Aile Hukuku Boşanma Avukatları Ankara ve Danışma Konuları Nelerdir? Aile hukuku avukatları Ankara Barosu kapsamına boşanma davaları başta olmak üzere pek çok davada vekalet alarak, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde Aile Mahkemesi önünde temsil etmektedir.

Nitekim taraflar arasında görülen;

 • Evlilik birliğinin sonlandırılması
 • Evliliğin iptali istemi
 • Nisbi butlan davaları
 • Boşanma davalarının akabinde gayrimenkul paylaşımı
 • Evlilik süresince ortak edinilen malların paylaşımı
 • Boşanma davasında taraf olan eşlerin müşterek çocuklarının velayeti
 • Boşanma sonrasında talep edilen yoksulluk ve iştirak nafakası

gibi pek çok dava aile hukuku avukatları tarafından hukuki destek alınarak görülmesi gereken davalardır.

Çünkü bu tür davalar eşlerin geri kalan hayatını, çocukların yüksek menfaati gereği yaşamlarını devam ettirecek kararların alınmasını ve eşlerin evlilik sonrası taleplerinin görülmesi bakımından büyük önem taşıyan davalardır.

Bu sebeple her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere göre boşanma davaları, bir avukat vekaleti olmaksızın kişilerin isteği doğrultusunda açılabilse de olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ve tüm detaylı konularda hukuki usul ve esaslara uyulması açısından avukat desteği önemli bir hale gelmektedir.

Bu yazımızda aile hukuku avukatları Ankara Barosu’na bağlı olarak hizmet veren avukatların yanında Aile Hukuku kapsamında merak edilen ve vatandaşların özellikle boşanma davalarında bilmeleri gereken tüm detayları sizlerin bilgisine sunmaktayız.

Aile Hukuku Arabuluculuk

Aile hukukunda arabuluculuk çoğu zaman evliliğini sürdüren eşler arasında yaşanan hukuki ihtilaflarda gerekli olabilen bir hukuki hizmettir. Zira pek çok boşanma davası da dahil olmak üzere aile içinde yaşanan anlaşmazlık sonucu gündeme gelen dava Aile Mahkemesi tarafından gerekli şartların oluşmaması sebebiyle reddedilmektedir.

Bu nedenle evlilik birliğinin sonlandırılması talebinde olan eşler başta olmak üzere hemen hemen tüm aile içi anlaşmazlıklarla meydana gelen hukuki problemler uzman aile avukatlarının vatandaşlara sunmuş olduğu arabuluculuk hizmetleri sayesinde sonuca ulaştırılmaktadır.

Bu sayede pek çok vatandaşımız, aile mahkemesine başvuruda bulunmadan yaşadıkları hukuki ihtilaflarda uzman aile avukatından aile hukuku arabuluculuk hizmeti alarak sorunlarını kanunlar önünde kolaylıkla çözebilmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yaşadıklar her uyuşmazlıkta adliye kapılarını aşındırmalarına gerek görülmemektedir.

aile-hukuku-anlasmali-bosanma-avukati-ankara
Aile Hukuku Avukatları Ankara

Aile Hukuku Avukat

Aile hukuku kapsamında uzman bir avukatın desteğinin alınması, özellikle boşanma davalarında oldukça önemli bir konuma sahiptir. Nitekim eşlerin boşanma talebiyle başvurdukları Aile Mahkemesi’nde görülen davalarda, sadece evlilik birliğinin sonlandırılması üzerine karar çıkmamaktadır.

Boşanma işlemlerinde genellikle gayrimenkul paylaşımı, müşterek çocuğun velayeti, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından taraflardan birinin düşeceği olumsuz yaşam şartlarından korunması adına yoksulluk nafakası gibi konular gündeme gelmektedir.

Bu konularda da eşlerin alanında uzman bir aile hukuku avukatından profesyonel destek alması, dava sürecinde veya dava öncesinde yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlamış olacaktır.

Aile Hukuku Avukatı Ankara

Aile hukukunda uzman bir avukat arayışındaysanız eğer, Ankara ili sınırları içerisinde bu zamana kadar pek çok boşanma davasında dosya incelemiş ve bu davalarda aktif bir şekilde görev alarak müvekkillerinin haklarını başarıyla savunmuş olan avukatlarımızın desteklerine başvurabilirsiniz.

Aile hukuku avukatı Ankara Barosu’na bağlı olarak sizlerin boşanma davasında yaşadığınız veya yaşayabileceğiniz problemler karşısında en etkili çözümlere kavuşmanızı sağlamaktadır.

Bu noktada hem boşanmanın kesinleşmesi kararının ardından gündeme gelen yoksulluk ve iştirak nafakası taleplerinizde hem de gayrimenkul gibi evlilik sonrasında birlikte edinilmiş malların taksiminde aradığınız hukuki desteği sizlere sunmaya devam etmektedir.

Aile Hukuku Aile Konutu

Aile hukuk kapsamında boşanma talebiyle yetkili Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunan eşlerin aralarında yaşanan ve en sık görülen hukuki ihtilaflar da aile konutu hakkında olmaktadır.

Nitekim boşanmanın gerçekleşmesinin ardından eşler gayrimenkul paylaşımı başta olmak üzere evlilik süresince eşlerin ortak çabası sonucu elde edilmiş malların taksimi gibi pek çok konuda uyuşmazlık yaşadığı bilinmektedir. Bu vesileyle alanında uzman bir aile hukuku avukatı desteği alarak, söz konusu durumlarda hukuki esas ve usullere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Aile hukuku aile konutu davaları, boşanma davası süresi içinde dava dosyasına ilaveten görülebileceği gibi aynı zamanda yetkili Aile Mahkemesi hakiminin boşanma talebinde bulunan eşleri kesin olarak boşamasının ardından da belirli zamanaşımı süresi dahilinde tekrar başvuruda bulunularak ayrı eten de görülebilmektedir.

Aile Hukuku Ayrılık

Boşanma davalarında yetkili Aile Mahkemesi hakiminin göz önünde bulundurduğu birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların hukuka aykırı olduğu ispat edilmesi halinde aile hukuku ayrılık kararı gündeme gelmektedir.

Dolayısıyla evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin, boşanma talebiyle ikamet ettikleri ildeki yerel mahkemeye başvurmaları ancak ve ancak belirli şartlar altında kabul edilmektedir.

Bu koşulların oluşmadığı durumlarda Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davası talepleri, mahkemece incelendikten sonra reddedilmektedir.

aile-hukuku-cekismeli-bosanma-avukati-ankara
Aile Hukuku Avukatları Ankara

Aile Hukuku Boşanma Sebepleri

Eşlerin evlilik birliğinin sonlandırılması istemiyle başvurdukları yetkili yerel mahkeme, öncelikle söz konusu boşanmayı isteyen eşlerin iddia ve taleplerini dikkate almadan önce birtakım yasalarla belirlenen hususları göz önünde bulundurmaktadır. Dolayısıyla bu hususların başında da boşanma talebiyle mahkemeye başvuran eşlerin evlilik süreleri gelmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde açık bir şekilde belirtilen hükümlere göre boşanmak isteyen eşlerin, boşanma talebiyle yetkili mahkemeye başvuruda bulundukları tarihten itibaren en az 1 sene boyunca evli kalmış olmaları şartı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu şartı karşılamayan eşlerin yapmış oldukları boşanma talepleri mahkemece reddedilmektedir.

Bu ön koşulun ardından aile hukuku boşanma sebepleri gündeme gelmektedir. Boşanma sebepleri olarak Türk Medeni Kanununda;

 • Zina
 • Hayata kast etme
 • Terk etme sebebiyle boşanma
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma
 • Haysiyetsiz yaşam sürme
 • Eşlerden birinin vefat etmesi
 • Şiddetli geçimsizlik
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması

gibi pek çok farklı olayın sonucunda yetkili mahkemeler tarafından dava kabulüne olanak tanınmaktadır.

Aile Hukuku Bilirkişilik

Aile hukuku bilirkişilik hizmetinden eşler arasında yaşanan hukuki ihtilafların yasalara uygun olacak şekilde usul ve esaslar kapsamında çözüme kavuşturulmasında yararlanılmaktadır. Bu sebeple özellikle boşanma davalarında sıklıkla tercih sebebi olabilen bir hukuki uygulamadır.

Aile Hukuku Davaları

Aile hukuku davaları, aile içinde yaşanan uyuşmazlıkların yetkili Aile Mahkemesi tarafından görülmesiyle meydana gelen hukuki bir prosedürdür. Bu davalar, TMK’nun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere avukat vekaleti gerektirmeden şahsen başvuruyla açılabilmektedir.

Aile Hukuku Evlenme

Aile Hukuku evlenme ve evlilik birliğinin sonlandırılması konularında hukuki uzmanlık alanı gerektiren bir uygulamadır. Dolayısıyla bu alanda yaşanan tüm hukuki uyuşmazlıklarda uzman bir boşanma avukatının desteğine başvurulması önem teşkil etmektedir. Aile hukukuna ilişkin hükümler, Türk Medeni Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

Aile Hukuku Evlat Edinme

Aile mahkemelerinde en sık görülen boşanma davalarının yanında aile hukuku evlat edinme davaları da azımsanmayacak ölçüde bir yere sahiptir. Evlat edinmek isteyen vatandaşlar, gerekli şartları taşımlarının ardından bulundukları ilde yetkili olan aile mahkemesine başvuruda bulunarak bu davaların görülmesini isteyebilmektedir.

Aile Hukuku Hak Düşürücü Süreler

Boşanma talebiyle başvuruda bulunan eşlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsurların başında muhakkak aile hukuku hak düşürücü süreler gelmektedir.

Çünkü hukuki olarak da zamanaşımı olarak nitelendirilen bu süre zarfından, hak sahibinin itiraz veya başvuruda bulunmaması halinde söz konusu eylemleri gerçekleştirme imkanı tanınmamaktadır.

Bu sebeple davalı veya davacıların uzman avukat desteği ile zamanaşımı sürelerine özen göstermeleri önem teşkil etmektedir.

Aile Hukuku Mal Rejimleri

Boşanma davalarında en çok uyuşmazlık yaşanan konulardan biri de muhakkak aile hukuku mal rejimleri hakkındadır.

Nitekim çekişmeli boşanma davalarında özellikle hak iddia edilen gayrimenkul veya evlilik sonrasında edinilmiş malların taksimi, mahkeme sürecinin uzamasıyla birlikte dava taraflarının muhakkak uzman avukat desteği almaları gerektiren konulardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Aile Hukuku Nişanlanma

Aile hukuku nişanlanma ve evlenme gibi evlilik birliğinin kurulmasına yönelik yapılan girişimlerin kapsama alanı içindeyken aynı zamanda boşanma gibi evlilik birliğinin sonlandırılması adına yapılan talep ve başvurularda da yetkili kurumdur.

Aile Hukuku Nafaka

Boşanma davalarından sonra en çok gündeme gelen hatta kimi zaman boşanma davalarının anlaşmalı veya çekişmeli gibi olmak üzere türünü bile belirleyen bir konu olması sebebiyle aile hukuku nafaka istemi, uzman aile avukatının göstereceği usul ve esaslara dikkat edilmesi halinde eşlerin yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların temeli olmaktadır.

Aile Hukuku Reddi Miras

Aile hukuku reddi miras talebi, vatandaşların hısım olarak nitelendiren alt ve üst soybağları ile ilgili bir konudur.

Genellikle borç miras alacak olan kişiler reddi miras talebiyle yetkili aile mahkemesinin yolunu tutmaktadır.

Aile Hukuku Resen Araştırma İlkesi

Aile mahkemeleri tarafından görülen boşanma davaları başta olmak üzere pek çok davada aile hukuku resen araştırma ilkesi söz konusu olmaktadır.

Bu ilkeye göre özellikle boşanma davasına konu olan eşlerin müşterek çocuklarının vasi tayin edilmesi veya çocuğun yüksek menfaatinin gözetilmesi konularında aile hakimi devreye girererk bizzat araştırma yapılması gereken konuyu ön plana çıkarmaktadır.

Bu araştırma sonucuna göre de hukuka uygunluk veya aykırılık durumlarını gözeterek hüküm vermektedir.

Aile Hukuku Soybağı

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre aile hukuku Soybağı tanımı yapılmış olup buna göre kişilerin alt ve üst soybağları ile ilgili yaşadığı hukuki ihtialaflar aile mahkemesi yetkisi altında değerlendirilmeye alınmaktadır.

Aile Hukuku Boşanma Sebepleri

Aile Hukuku boşanma sebepleri, yazımızda daha önce belirttiğimiz üzere Türk Medeni Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu hükümler göz önünde bulundurulduğunda eşler arasında herhangi bir hukuka aykırılık söz konusu olması durumunda yetkili aile mahkemesi, tarafına yapılan boşanma başvurusunu kabul ederek davanın görüşülmesine karar vermektedir.

Aile Hukuku Çekişmeli Boşanma

Boşanma talebiyle aile mahkemesine başvuruda bulunan eşlerin, aile hukuku çekilmeli boşanma türünde istekleri olması durumunda, davanın sonuçlanma süreci oldukça uzayabilmektedir.

Zira çekişmeli boşanmada davaya konu olan tanıkların dinlenmesi, dava delillerinin toplanması, avukatların vekaletleri doğrultusunda davacı ve davalıların ifadelerine başvurulması, bilirkişi raporu istenmesi gibi pek çok konu dava sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Aile Hukuku Anlaşmalı Boşanma

Aile Hukuku anlaşmalı boşanma ise, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha hızlı ve tek celsede sonuçlanan bir boşanma davası türüdür.

Bu dava türüne göre eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak hukukun göz önünde bulundurduğu, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi tüm sorunların karşılıklı olarak kabul edilmesinin ardından devreye sokulmaktadır.

Aile Hukuku Aldatma Nedeni İle Boşanma

Aile hukuku aldatma nedeni ile boşanma, aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarının büyük bir çoğunluğunun ana nedeni olmasıyla dikkat çekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda zina, boşanma sebepleri arasında gösterilen temel nedenlerden biridir.

Bu sebeple böyle bir durumun söz konusu olması halinde aile mahkemesine yapılacak olan boşanma talebi değerlendirilmeye alınmaktadır.

Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara