İş Akdinin Sebepsiz Feshi – Haksız Fesih

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Akdinin Sebepsiz Feshi – Haksız Fesih

İş Akdinin Sebepsiz Feshi – Haksız Fesih

İş Akdinin Sebepsiz Feshi - Haksız Fesih

İş Akdinin Sebepsiz Feshi – Haksız Fesih 

İşveren Hangi Durumlarda Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshedebilir. Detaylı Açıklamak gerekirse, Yasa koyucu, iş hukuku çerçevesinde fesih hakkını düzenlerken, feshin sebebine göre sınıflandırmada bulunmuştur.

Bu sınıflandırmaya göre, daha hafif nedenler olarak nitelendirilen durumların varlığında, ister işveren ister işçi tarafından yapılmış olsun, feshin hukuki neticeleri kural olarak, belli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır.

Uygulamada bu duruma, geçerli sebeple iş sözleşmesinin fesih denilmektedir. Kanunda iş sözleşmesinin geçerli nedenlerle fesih edilmesinin neler olduğu açıkça belirtilmiştir.

Görece daha ağır nedenler dolayısıyla iş sözleşmesinin işverene tanınan, haklı sebeple derhal fesih hakkıdır. Yasa yapıcı irade, iş sözleşmesi feshinin ağır neticelerini gözeterek hangi sebeplerle derhal fesih edileceği belirterek düzenlemiştir.

İş Kanununa göre haklı sebepleri, üç ana başlık altında gruplandırmış olup bunlar; sağlık nedenleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına muhalif durumlar ve son olarak da zorlayıcı nedenler olarak sınıflandırmaya tabi tutmuştur.

Yargıtay Kararı – İş Akdinin Sebepsiz Feshi – Haksız Fesih 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ – OLAY TARİHİ – TARAFLARIN DURUMU – MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARINI ETKİLEYEN İLKELER.HÜKMEDİLEN TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLDUĞU – DAVACI YARARINA DAHA FAZLA MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davaya konu olan olayda; olayın oluş şekli, olay tarihi, tarafların durumu ve manevi tazminatın miktarını etkileyen ilkeler birlikte dikkate alındığında, hükmedilen tazminat miktarı azdır.

Davacı yararına daha fazla miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmesi isabetsizdir.

Yargıtay Kararı – İş Akdinin Sebepsiz Feshi

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ TARİHİNE KADAR BELEDİYE BÜNYESİNDE BAKIM İKMAL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMİRCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI.

YILLIK İZİN ÜCRETİ VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARINA TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Temyize konu karar gerekçesinde dava konusu yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatı alacaklarına temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerektiği belirtilmesine karşı hüküm fıkrasında adı geçen isteklere dava ve ıslah tarihinden faize hükmedilerek gerekçe ile hüküm fıkrası arasında çelişki yaratılması

Karar gerekçesinde bilirkişinin … tarihli raporu özetlenmesine rağmen gerekçenin son kısmında özetlenen rapordan ayrı olarak davacının …. TL ihbar tazminatı, ….. TL yıllık izin alacağı olduğunu kabul edilerek söz konusu miktarlara hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor