15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı işveren ödemezse ne yapılır?

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı işveren ödemezse ne yapılır?
İşveren kıdem tazminatı alır yazısına dayanarak makul sürede tazminatı ödemesi gerekmektedir. İşveren tazminatı ödememesi halinde, önce arabulucuya, sonra anlaşma olmaz ise iş mahkemesine alacak davası açarak tüm haklarını alabilir.

Kıdem tazminatı, çalışanların uzun süreli hizmetleri sonucunda işverenden alabilecekleri önemli bir haktır. Bu hak, belirli şartların yerine getirilmesiyle birlikte kazanılır ve Türkiye'de çalışma hayatının temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

İşçilerin kıdem tazminatı alma şartları, işe başlama tarihi, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte bu konuda sıkça sorulan soruların detaylı cevapları:

15 Yıl Sigortalılık ve 3600 Gün Prim Şartı İşçinin Kıdem Tazminatı Alması İçin Yeterli midir?

Evet, 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olmuş ve 18 yaşını doldurmuş çalışanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve toplamda 3600 gün prim ödeme şartı, kıdem tazminatı alabilmek için yeterlidir. Bu şartları sağlayan bir çalışan, kıdem tazminatını talep ederek işinden ayrılabilir.

Kıdem Tazminatına Esas Yazı Ne Demek?

"Kıdem Tazminatına Esas Yazı", bir çalışanın kıdem tazminatı almaya hak kazandığını belgeleyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen resmi bir belgedir. Çalışan, yaş şartı dışında, gerekli prim gün sayısını doldurduğunda, SGK'ya başvurarak bu belgeyi alır ve kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Kaç Defa Alınır?

Yargıtay'ın görüşüne göre, yaş dışındaki emeklilik kriterlerini sağlayan bir işçi, bu şartlar altında kıdem tazminatı alma hakkını sadece bir kez kullanabilir. Bu, işçinin aynı şartlar altında birden fazla kez kıdem tazminatı talebinde bulunamayacağı anlamına gelir.

15 Yıl Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için, en son aldığı brüt ücretin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanır. Tazminat miktarını hesaplarken, çalışanın aldığı normal ücretin yanı sıra diğer menfaatler de dikkate alınır. Çalışanın işyerinde geçirdiği yıl sayısı ile en son aldığı brüt ücret çarpılır ve elde edilen miktar kıdem tazminatı olarak belirlenir.

3600 Günü Dolduran İşçi Tazminat Alabilir mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren çalışanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamlamaları, kıdem tazminatı almaları için yeterlidir. Bu şartları sağlayan çalışanlar, istifa etseler bile kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu durum, çalışanın her işten kendi isteğiyle ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanmasını sağlar.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı işveren ödemezse ne yapılır?

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı SGK'dan alınarak yazılı olarak işverene teslim edilir. İşveren kıdem tazminatı alır yazısına dayanarak makul sürede tazminatı ödemesi gerekmektedir. İşveren tazminatı ödememesi halinde, önce arabulucuya, sonra anlaşma olmaz ise iş mahkemesine alacak davası açarak tüm haklarını alabilir.

15 Yıl 3600 Gün Şartları Nelerdir?

Sigortalı olarak çalışan bir işçinin 15 yıllık sigortalılık süresine ve buna ek olarak 3600 ve daha fazla prim ödeme gün sayısına sahip olması durumunda kıdem tazminatı alarak işinden ayrılması söz konusu olabiliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kesin bir şekilde belirlenmiş olduğu için kişilerin bu konuda hiçbir endişe yaşamadan haklarını talep etmeleri mümkün olmaktadır.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Kişiler bunun için kıdem tazminatlarını kazanmış olduklarını gösterir belgeyi ilgili kurumdan teslim alarak işverenlerine ulaştırmalıdırlar.

İşveren belgeye ulaştıktan sonra kıdem tazminatını ödeyebilecektir. İşçilerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na giderek kıdem tazminatı almalarına hak kazanacakları olan belgeleri almaları kıdem tazminatı alabilir yazısının içinde bulunduğu bir belge ile mümkün olmaktadır.

İşverene ulaştırılan belgeler karşısında tazminatın işveren tarafından ödenmesi zorunlu olmaktadır. Eğer ödemeleri işveren yerine getirmezse bu durumda iş mahkemelerine dava açarak kişilerin haklarını talep etmesi söz konusu olabiliyor.

15 Yıl 3600 Günden Kıdem Tazminatı Almak için Gerekenler

İş Kanunu kapsamında kıdem tazminatı alabilecek olan kişilerle ilgili detaylar kesin bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre kişilerin kendileri için belirlenmiş olan sigortalılık sürelerine sahip olmaları ve yerine getirmeleri gereken prim ödeme gün sayılarını karşılamaları halinde kıdem tazminatı alarak emeklilik şartlarını yerine getirmesi söz konusu olabilmektedir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce iş girenler için geçerli olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartı kişiler tarafından yerine getirildiği takdirde kişiler kendi istekleri doğrultusunda işyerlerinden kıdem tazminatlarını alarak ayrılabiliyorlar. İşe giriş tarihleri 8 Eylül 1999’dan sonra ve 30 Nisan 2008 tarihinden önce olanlar için ise bu şartlar 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısı olarak düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı alacak olan kişilerin sahip olması gereken bir diğer şart da son çalışılan kurum içinde kişinin en az bir yıldır çalışmasına devam ediyor olmasıdır. Birkaç aydır aynı işyerinde çalışmaya devam eden kişi için kıdem tazminatının verilmesi mümkün olmamaktadır.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatına Esas Ücret Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatı alarak işyerlerinden ayrılmak ve hatta emeklilik şartlarını yerine getirmiş olanların bunu sağlaması ancak bir yıldan daha fazla süredir aynı işyerinde çalışılması durumunda mümkün oluyor. Kıdem tazminatlarının miktarının belirlenmesinde ise kişilerin aylık olarak hesaplanan ücretlerinin çalıştıkları yıllar ile çarpılarak bulunması ile iade edilmesi sağlanır.

Buna göre aylık 1500 lira geliri olan kişiler 10 yıldır aynı işyerinde çalışıyorsa ve kıdem tazminatı alarak işten ayrılıyorlarsa bu durumda alacakları tazminat miktarı 15000 lira olmaktadır.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatında Günlük Sürenin Ne Kadarının Aynı İşyerinde Tamamlanması Gerekir?

İş Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler sonucunda işe giriş tarihi üzerinden 15 sene geçmiş olan ve prim ödeme gün sayısı 3600 gün ve üzerinde çıkan kişilerin kıdem tazminatlarını alması ancak son çalışılan işyerinde bir yıldan daha fazla süredir çalışıyorlarsa mümkün olmaktadır.

İş Kanunu’nda bunun dışında işyerleri ile ilgili olarak bir kural tanımlanmamış olduğunda işçilerin doldurmaları gereken süreleri farklı işyerlerinde doldurmuş olmalarına bakılmadan da işlem yapılması mümkün olmaktadır.

Kişiler süreleri tamamladıklarını Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinden belgeleyebildikleri takdirde ellerine geçen belgeyi işverene iletme yoluyla kıdem tazminatlarına sahip olabilmektedirler.

İşçilerin bu noktada herhangi bir sorun yaşamaması adına elden teslim etmeye alternatif bir yöntem olarak noter aracılığı ile işverenlerinin bilgilendirilmesinin sağlamaları tercih edilebilmektedir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılanlar Çalışabilirler Mi?

Daha önceki kanun maddelerine göre kıdem tazminatı alarak bir işyerinden ayrılan ve hatta emekli olan kişilerin çalışmalarına başka bir iş yerinde devam etmeleri durumu tam olarak cevaplanmayan bir durum olarak ortada duruyordu.

Son Yargıtay kararlarına göre artık kişiler kıdem tazminatı almaları ile sonuçlanan işyerinden ayrılma süreçlerinin ardından da çalışmalarına devam edebiliyorlar. Bu durum kanunlar önünde kötü niyetli bir davranış olarak değerlendirilmediği için gerçekleştirilmesi mümkün olan olaylardan olmaktadır.

Bu noktada işyerinden ayrılan kişinin bu süreçte emekli olmasından doğan haklarını kullandığı dikkate alınarak bir karar verilmektedir. Kıdem tazminatlarının ödenmesinin gerçekleştirilmemesi ve işveren tarafından bu ödemenin yapılmasının reddedilmesi de hukuka aykırı sonuçlar doğuracağı için kişilerin haklarını koruyabilecekleri bir alan sunmaktadır. Kişiler bu gerekçeyle dava açarak kıdem tazminatlarını alabilirler.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alma Süreci Nasıl İşler?

Kişilerin öncelikle kıdem tazminatı şartlarını kesin bir şekilde yerine getirmiş oldukları konusunda kesin bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu noktada işe giriş tarihleri hakkındaki ve prim ödeme gün sayıları hakkındaki bilgiler Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kolaylıkla alınabilen bilgilerden olmaktadır.

Kişiler bu aşamadan sonra çalıştıkları yerde görevli olan Sosyal Güvenlik Kurumlarının ilk ve merkez müdürlükleri aracılığı ile kendileri için gerekli olan belgelerin temin edilmesini sağlayabilirler.

Bu belgeler kişinin kendisi tarafından ya da bir noter aracılığı ile işverene ulaştırıldığı takdirde işverenin tazminatı ödeme zorunluluğu bulunduğu için kıdem tazminatı alarak iş yerinden ayrılmak mümkün olmaktadır.

Yargıtay Kararı - 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı

Yargıtay 9. HD’nin 2006/2716 Esas 2006/8549 Karar, 4.4.2006 tarihli kararında hiç şüphesiz işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması halinde tekrar işe başlamasının engellenemeyeceğine ancak işçinin işten ayrıldığı anda iradesinin önem taşıdığına, işçinin işten başka bir işe başlamak için ayrıldıysa kıdem tazminatına hak kazanamayacağına, kötü niyetli hareket etmiş sayılacağına ve işvereninde bu halde tazminatın iadesini talep edebileceğine karar vermişti. Fakat bu karar zamanla değişime uğradı ve 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı konusunda Yargıtay, işçinin15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartlarını sağladığı için istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağını, 3 gün sonra işe başlamasının hakkın kötü niyetli olarak kullanımı sayılmayacağına karar vermiştir. Üstelik artık 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatına ihbar süresi de yok.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı İhbar Süresi Nedir?

İşçi işverene, 15 yıllık sigortalılık veya 3600 günü tamamlaması şartı ile, en son çalıştığı işyerinde 1 yılı tamamlaması ve kıdem tazminatı alma koşullarını uyuyorsa kendi isteği ile ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler. Ayrıca işten ayrılması durumunda ihbar süresi yoktur.

15 YIL 3600 Gün Kıdem Tazminatı Genel

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hesaplama, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı Yargıtay, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı ihbar süresi, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı 2013, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı nasıl alınır. Diğer makaleler için Ankara Avukat ana sayfasında bulunan diğer makaleleri okuyabilirsiniz

Bu haber toplam 473 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara