15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları
15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları, 1999 yılında yürürlüğe giren 4447. Sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile emeklilik nedeniyle 15 yıl ile 3600 prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları 15 Yıl 3600 Gün Kıdem...
15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları, 1999 yılında yürürlüğe giren 4447. Sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile emeklilik nedeniyle 15 yıl ile 3600 prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı şartları nelerdir

İş Kanun'unda çalışanlara sağlanan ve yaygın olarak kullanılan hakların başında kıdem tazminatı hususu gelmektedir. Bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olan çalışanlar, işveren tarafından haklı fesih gerekçeleri dışında iş akdinin feshedilmesiyle kıdem tazminatına hak kazanabilir. Çalıştığı her 1 yıl için almış oldukları 1 brüt maaş kadar kıdem tazminatı hesaplanırken, 4857 sayılı İş Kanunu çalışanlara bazı özel durumlarda da kıdem tazminatı verilmesine imkan sağlar. Bu özel durumlardan birisi de halk arasında 15 yıl olarak bilinen 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı şartlarını sağlamış olmasıdır. Esas olarak değerlendirildiğinde karmaşık bir konu olan 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hususu, çalışanların sigortalı oldukları yıllara göre farklılıklar gösterebilir. Kanunlarda 3600 günün önemi bazı çalışanlar için emekli olması için doldurması gereken çalışma gün sayısı anlamına gelir. Bazı çalışanlar için diyoruz çünkü; kişinin emekliliğe hak etmesi için gereken gün sayısının sigortalı olduğu tarihe göre değişmesidir.  Bu süreler şöyledir: - Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir işe girmiş olanlar için 15 yıl ve 3600 gün, - Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı bir işe girmiş olan çalışanlar için 25 yıl ve en az 4500 gün, - Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar için 25 yıl ve en az 4500 gün Bu sürelere ek olarak Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için yıldan bağımsız 7000 bin iş gününü tamamlaması hak sahipliği için aranan şartlar olarak açıklanabilir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı yazısı nasıl alınır?

Kanunlara göre bir iş hayatında 15 yıl ve 3600 gün çalışmış olmak kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda bile kıdem tazminatı almak için hak kazanımı olarak yorumlanabilir. Bunun için ilgili süreyi dolduran çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacakları 15 yıl 3600 gün prim günü sayısını doldurduklarını gösteren belgeyi işverene iletmeleri durumunda kıdem tazminatlarını alarak iş yerinden ayrılabilirler. Ancak burada çalışanların yukarıda sıraladığımız sigorta başlangıç tarihlerini göz önünde bulundurarak bu haklarını talep etmeleri gerekir. Eğer çalışanın talebine rağmen işveren kıdem tazminatını ödemezse bu durum dava konusu edilerek hak aranabilir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı alanlar yeniden başka bir iş yerinde çalışabilir mi?

Konuyla ilgili Yargıtaya taşınan iş davalarında alınan kararlara bakıldığında, bir çalışanın 15 yıl 3600 gün çalışması sonucu kıdem tazminatını alarak iş yerinden ayrılması sonrası başka bir işte çalışmasının önünde herhangi bir engel olmadığına işaret etmektedir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartları ile İşçi; 4447 sayılı Kanunun 45.maddesi ile getirilen,08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği. En az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurup, yaşı bekleyen işçilerinde ilgili. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak İş Kanuna göre kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekir. Bu yazıyı işverenine ibraz eden işçi kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. İşverence kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işçinin İş Mahkemesine dava açması gerekir. İş Kanununa özgü, işçi yönünden çalışma yaşamının en önemli düzenlemesi olan kıdem tazminatı uygulaması devam ediyor ve kaldırılmasına yönelik bir yasal düzenleme de henüz yoktur. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Şartlarında, Yaştan emeklilik için 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran İş Kanuna tabi her işçi ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak kıdem tazminatı alabilir yazısını almak ve işverene vermek şartıyla, kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı ödenmeyen işçi, İş Mahkemesine dava açmak suretiyle, işten ayrıldığı tarihten itibaren gecikme faiziyle kıdem tazminatını alabilecektir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara