Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi PDF! Askerlik için işten nasıl ayrılınır, nereye Verilir?

Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi PDF! Askerlik için işten nasıl ayrılınır, nereye Verilir?
Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi Kişilerin çalıştıkları müddet sürece askerlik çağına girmelerinin sonrasında çalıştıkları yerlerden istifa ederek askerlik görevlerini adına getirmesi gerekmektedir.

İşten ayrılma nedeni askerlik olduğunda yazılan dilekçe, askerlik şubesinden alınan, askerlik görevine gidecek olduğunu gösteren bir belge ile işverene teslim edilmelidir.

İşçi, söz konusu askerlik işten ayrılma dilekçesini dilekçeyi belli bir süre öncesinde teslim etmekle mükelleftir. Aksi takdirde iş akdini feshetmesi ve ihbar süresine uymaması nedenleri ile ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilir.

İşçinin askerlik nedeniyle işten çıkması, iş akdinin haklı fesih sebeplerinden biridir. Bu nedenle işçi kıdem tazminatı alabilecektir.

Askerlik Nedeniyle İstifada Kıdem Tazminatı Alınır mı?

Kişinin bu şekilde zorunlu sebeplerden dolayı istifa etmesi, tazminat hakkı elde etmesine sebep olur ancak bunun için belli şartlar vardır. Askerlik kıdem tazminatı şartlar;

  • İşyerinde en az 1 yıl kıdemli olmak,
  • Sigortalı çalışan olmak

Şeklindedir. Kıdem tazminatı brüt maaşın çalışılan yıl ile çarpılması sonucu oluşan miktar olarak hesaplanır. İş akdini kendisi fesheden işçi ihbar tazminatı alamaz.

İşçinin İş Akdini Haklı Feshetme Durumları Nelerdir?

İşçi iş akdini derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu hakka sahip olunması için elbette bazı şartlar bulunur. Bu şartların dışında kalan durumlarda derhal fesih, işçinin ihbar tazminatı ödemesine sebep olacaktır. İş akdinin işçi tarafından derhal fesih sebepleri;

  • Sağlık sebepleri;

İşçi, çalışma şartlarının sağlığını kötü etkiliyor olması sebebiyle işten ayrılabilir.

  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hal ve benzerleri;

İşçi, eğer çalışmakta olduğu işyerinde bir takım yanlış hareketlerle mücadele etmek zorunda kalıyorsa, yaşadıkları onu bunalıma sürüklüyorsa, iş akdini derhal feshedebilir.

  • Zorlayıcı sebepler;

Evlilik, askerlik nedeniyle işten ayrılma durumlarında işçi iş akdini derhal feshetme hakkına sahiptir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı hem işçinin hem işverenin haklarını korumaya yönelik bir tazminat türüdür. İşçinin de işverenin de derhal feshi durumu olmasını gerektiren zamanlar haricinde, iş akdini feshetmeden önce, konu hakkında bilgilendirme yapması ve belli bir süre daha çalışması gerekir.

İhbar süresi şeklinde adlandırılan bu sürede, işveren işçiye belli saatlerde mesai saatleri içinde iş arama hakkı verir. İşverenin işçiyi işten çıkarmadan önce, yeni bir iş bulması adına izin vermesi gereken bu süre verilmemişse, işçi ihbar tazminatı almak adına başvuru yapabilir.

Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi, Kişilerin alıştıkları müddet sürece askerlik çağına girmelerinin sonrasında çalıştıkları yerlerden istifa ederek askerlik görevlerini adına getirmesi gerekmektedir. Kişilerin bu noktada kimi prosedürleri noksansız bir şekilde adına getirmek yerine ihtiyaç duyulan belgeleri temin etmesi ve kıdem ile ihbar tazminatı haklarını meydana çıkaracak olan esas sebepler ile ilgili bilgili olması gereklidir. İş Kanunu’nun alakalı maddeleri uyarınca muvazzaf askerlik hizmetini gerekçe gösteren kişilerin işten ayrılmalarını talep etmeleri halinde kıdem tazminatlarını alması mevzu bahis olabiliyor.

Askerlik vazifesini adına getirmemiş olan şahıslar askere gidecekleri dönemden evvel de işyerinden terk etmek isterlerse bu halde askerlik gerekçesi ortada var olduğu sürece kıdem tazminatının ödenmesine hüküm verilebilmektedir.

Buna ek olarak işyerleri doğrulusunda bazen işçilerin askerlik zamanlarında işten çıkarılmaması ve askerden döndükten beri da aynı işyerinde işlevini gerçekleştirmesine sürmesi mevzubahis olabiliyor.

Bu tür hallerde işçinin hakları aynı şekilde korunduğu sürece kıdem tazminatını almama hakkında mevzubahis olabilmektedir. Böyle hallerde kullanılmayan senelik destur müddetleri, kıdem ve askerlik sürelerinin toplam süreden düşürülmesiyle hakların korunmasına devam edilir.

Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma: Askerlik Kıdem Tazminatı Askerlik İşten Ayrılma

Madde 27 - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra ya da herhangi bir sebeple silah altına alınan ya da herhangi bir yasa gereği iş yerinde işçinin görev akdi işinden ayrıldığı günden başlayarak 2 ay sürece feshedilmiş sayılır.

İşçinin askerlik nedeniyle ayrılarak kıdem tazminatı alması sürece o iş yerinde 1 sene üstünde çalışmış olması gereklidir. Bir seneden çok çalışması halinde her sene yıl sürece, 2 gün dahil edilir.

Şu kadar ki bu zamanın bütün doksan günü geçemez. Ancak görev akdi zaten belirli bir zamanı içerisine alıyor da bu müddet yukarıda yazılı önel sürece kendi kendine bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev olan askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde başvuru etmesi halinde, gereksinim olması halinde ilk olarak yeniden çalıştırma mecburiyeti bulunmaktadır.

Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi Örneği

…………………………….ŞİRKETİN ADI

tarihinden beri kurumunuzda çalışmaktayım. ……10.2012 tarihinde askere gideceğimden, 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 6. madde ile 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla alakalı yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, askerlik hasebiyle ……........ tarihinden geçerli olmak suretiyle iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli işlemlerin yapması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

İMZA Tarih :

Kimlik Numarası :

Ad-Soyadı :

EK : Askerlik Şubesinden alınan askerlik sevk belgesinin fotokopisi

Yargıtay Kararı - Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi

İŞÇİ ALACAĞI DAVASI - İŞYERİNDE İKİ DÖNEM HALİNDE ÇALIŞTIĞI ANLAŞILAN DAVACI. ÇALIŞMASI NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞI.

ÖZET: Yapılacak yargılama sonunda ikinci dönem çalışmasının kıdem tazminatı ödemesini gerektirmeyecek şekilde sona erdiğinin tespit edilmesi halinde dahi davacının ilk dönem çalışması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazandığının düşünülmemesi de hatalı olmuştur.

Makalemizde Askerlik İşten Ayrılma Dilekçesi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 4142 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara