Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları

Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları
Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları | İş hukuku işçi alacakları genel itibarıyla dava başında alacak kalemlerin belirli mi veya belirsiz bir alacak davası mı olduğunu belirlemek kural olarak doğru ve mümkün değildir. Bu nedenlerle iş hukuku kaynaklı işçi alacak davalarında belirsiz alacak davasının açılabilmesi, için gerekli dava şartların oluşmasına...
Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları Nelerdir? Belirsiz alacaklar için iş davaları kapsamında belirsiz alacak ifadesi; para alacakları ile ilgili olan davalarda taleplerin belirtilemediği durumlarda açılmaktadır. Çeşitli durumlarda davacı taleplerini davadan önce bildiremez. Bundan dolayı da belirsiz alacak davası açılmaktadır. Belirsiz alacak davaları genel itibari ile manevi tazminat davalarında ve haksiz fiillerden meydana gelen tazminat davalarında sıkça görülmektedir. Davacı, davayı açarken dava konusu olan talepleri belirleyemeyecek durumda ise Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları davası açılmaktadır. Bu noktada Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 133. Maddesine göre belirsiz alacakları davası açılmaktadır.

Belirsiz Alacak Davası Zamanaşımı

Belirsiz alacak davasında zamanaşımı süresi davanın açılması ile beraber kural olarak alacağın tamamı bakımından zaman aşımı süresi durur. Bundan dolayı da belirsiz alacak davasının zaman aşımı söz konusu olduğunda davacı lehine menfaat sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra belirsiz alacak davaları kanunda bulunan genel ve özel yetki hükümlerine göre yetkili mahkeme belirlenmektedir. Belirsiz alacak davasının şartları ise:
  • Talep neticesinde miktar ya da değerlerin tam veya kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı ya da davacıdan beklenmeyecek olması gerekmektedir.
  • Davacı, dava dilekçesinde mutlaka azami talep neticesini bildirmelidir. Bu noktada davacı olan kişi, hukuki ilişki ya da alacaklara dair asgari miktarları da belirtmek durumundadır.
  • Davacı olan kişi, dava dilekçesi kapsamında talep sonucunu dayandırmış olduğu bütün olayları eksiksiz şekilde doldurmalıdır.

Aynı Davada Hem Kısmi Hem Belirsiz Alacak

Kısmi alacak davacının aynı hukuki ilişkiler sebebiyle meydana gelen alacaklarının ya da hakkının tamamını değil ancak bir kısmını talep ederek açtığı davaları ifade eder. Kısmi dava kapsamında davacının sadece bölünebilir nitelikteki talepleri dikkate alınmaktadır. Kısmi davalarda, davacı olan kişi dava dilekçesi kapsamında mahkeme tarafından hükmedilmesini talep ettiği taleplerini kesin olarak bildirmelidir. Belirsiz olan alacak davalarında ise davacı olan kişi hukuki ilişkiyi ya da alacağı ifade ettiği asgari düzeyleri belirlemektedir. Bundan dolayı da kısmi davalarda sadece talep edilmiş olan miktara göre mahkeme tarafından karar verilmektedir. Belirsiz alacak davaları ve kısmi davalar arasındaki far ise zaman aşımı olmaktadır.

Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları

İş hukuku işçi alacakları genel itibarıyla dava başında alacak kalemlerin belirli mi veya belirsiz bir alacak davası mı olduğunu belirlemek kural olarak doğru ve mümkün değildir. Bu nedenlerle iş hukuku kaynaklı işçi alacak davalarında belirsiz alacak davasının açılabilmesi için gerekli dava şartların oluşmasına bağlıdır. Eğer bu şartlar oluşmuşsa, iş hukukunda da belirsiz alacak davası açılabilir, yoksa açılamaz. İşçi Alacak davası İş hukukunda işçi alacaklarının belirsiz mi nasıl açılacağı zaman zaman farklı görüşler ve kararlar ortaya çıkmaktadır. Belirsiz alacak davası HMK nun 107.maddesinde açık bir şekilde hazırlanmıştır. Bu durum incelendiğinde işçi alacakları davasının açıldığı tarihte alacak miktarını tam ve net olarak belirlenmesi bizim açımızda da belirsiz alacak olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü dava esnasında işçi alacaklarının tam ve doğru olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı,  ya da bunun imkânsız olduğu hallerde alacaklının hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar yada uygun bir para miktarı belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açılabileceği düzenlenmiştir. Bunun yanında belirsiz alacak davası açacak taraf, davayı açarken belirleyebildiği miktarı belirtmelidir. Bunun üzerinden harcını yatırarak davasını açmalıdır. İşçi davalarında zaten talep edilecek miktarların bir çoğuda ödenen ücretin ihtilaflı olduğu bunun yanında iş sözleşmesinin haklı mı haksız mı kim tarafından fesh ettiği bilirkişi ve tanık ifadeleri ile ispatlandığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle işçinin tazminat ve alacaklara hak kazanıp kazanılmamaya dair ispat meselesi olup, bunun belirsiz alacak davası açan davacının davanın başında belirleyebildiği miktarı belirterek davayı açması en doğru karardır. | Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları

Yargıtay ve İstinaf Kararı - Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - SOMUT OLAYDA DAVACININ ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÜCRETİNİ BİLMEKTE OLDUĞU - BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASINDA HUKUKİ YARAR BULUNMADIĞINDAN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI. ÖZET: Somut olayda davacı, çalışma süresi ve ücretini bilmektedir. Bu sebeple dava konusu ücret alacağının miktarını belirleyebilme imkanına sahip olup, belirsiz alacak davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığından davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 213 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara