Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası
Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası | İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca son çalıştığı kurumdan kıdem tazminatını almaya hak kazanmış olan kişiler emeklilik durumunu gerekçe göstererek kıdem tazminatı davasını açabiliyorlar. İş sözleşmelerinin fesih edilmesinin en başlıca sebebi sayılan emeklilik durumunun ardından ne şekilde kıdem tazminatı...
Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır? Emeklilik gerekçesiyle kıdem tazminatı alınması yasalarca emekli olan kişinin hakkıdır. Emekli olan işçinin çalışma süresi fark etmeksizin kıdem tazminatı alması gerekmektedir. Kıdem tazminatı verilmediği durumlarda, kıdem tazminatı davası açılarak, emekli olan işçinin hakkı olan kıdem tazminatının temini yapılabilir. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası Mülga 1475 sayılı olan İş Kanunu’un 14. Maddesine göre düzenlenmektedir. Mülga 1475 sayılı olan İş Kanunu’na göre işçiye belirli bir prim gün sayısı ve sigortalılık yılını doldurması durumlarında kendi talebi üzerinde işten ayrılma ve buna göre kıdem tazminatı alma hakkı tanınmaktadır. Emeklilik nedeni ile iş akdinin feshedilmesi durumlarında uyulması gereken koşullar ise işçinin sigorta başlangıç tarihine göre belirlenmiştir.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Şartları

Emeklilik nedeniyle iştan ayrılma yargıtay kararları ve yasalara göre düzenlenmiştir. Bu durumda, emeklilik şartlarını sağlayan ve işten kendi isteği ile ayrılan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. İşçinin emeklilik sebebiyle fesih hakkını kullanması durumunda ihbar süresi tanıma yükümlülüğü bulunmaz. İşveren bu noktada işçiyi ihbar süresi için zorlayamayacaktır. Bunun dışında işçi de ihbar tazminatı talep etmeyecektir. İşçinin emeklilik sebebiyle iş akdini feshetmesi durumunda gerekli şartları sağladığına dair yazıyı SGK’ya gönderdikten sonra fesih iradesinin yanı sıra işverene bu belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu durumda iş sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır.  İşveren, bu bildirimden sonra işçiyi tekrar aynı işte çalıştırmaya devam edemez. Dilerse bu noktada aynı işçi ile çalışmaya devam edebilir.

İşçi Emeklilik Sebebiyle Kaç Kere Kıdem Tazminatı Alabilir?

Emekli işçi kaç kere kıdem tazminatı alabilir sorusu özellikle emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçileri ilgilendirmektedir. İşçi, emeklilik nedeni ile fesih yoluna 2 kere başvurabilmektedir. İşçi x sene çalıştığı bir iş yerinde çalıştığı süre için kıdem tazminatı alabilir. Ancak daha sonra farklı bir işe girmişse ve bu işte bir sene çalışmışsa, gene SGK’dan kağıt alıp kıdem tazminatı alabilmektedir. İşçinin kıdem tazminatı alması yasla hakkıdır. Şayet işçinin emekli olmasına rağmen kıdem tazminatı verilmiyorsa bu noktada uzman bir avukat ile hukuki olarak haklar aranabilir.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası Alma Şartları Nedir?

İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca son çalıştığı kurumdan kıdem tazminatını almaya hak kazanmış olan kişiler emeklilik durumunu gerekçe göstererek kıdem tazminatı davasını açabiliyorlar. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası İş sözleşmelerinin fesih edilmesinin en başlıca sebebi sayılan emeklilik durumunun ardından ne şekilde kıdem tazminatı talebinde bulunabileceğinin bilinmesi oldukça önemli olmaktadır. Daha çok halk arasındaki kullanımıyla da emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı davası olarak bilinse de resmi olarak işçinin belirlenmiş prim gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurarak emeklilik yaşını beklemeden sözleşmesini feshetmesi olarak da durum değerlendirilebilmektedir. Kamu sektöründen farklı olarak özel sektörde bir işçi ancak emekliliği için belirlenmiş prim gün sayısını ve yaş koşulunu sağlaması halinde emekli olabilmektedir. Burada işçinin işe başlama yaşı, sigortalılık toplam süresi ve prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak bir tarih belirlenmektedir. Yine benzer parametreler doğrultusunda kişinin emeklilik durumu halinde alabileceği aylık emeklilik rakamı da belirlenmekte ve kıdem tazminatının da ne kadar olabileceğine karar verilmektedir. İş Kanunu ile birlikte gelen bu hakta kişinin mutlaka kendi isteği ile işten ayrılmış olması ve bu sürede mutlaka prim gün sayısını doldurmuş olması ve yaş koşulunu da yerine getirmiş olması gerekmektedir.

15 Yıl 3600 Gün Şartı Kimler için Geçerlidir?

Emeklilik durumunun ortaya çıkması ile birlikte iş sözleşmesini feshedecek olan kişilerin farklı yollarla emeklilik şartlarını sağlaması söz konusu olabiliyor. Bu noktada en sık başvurulan fesih şartı işçinin 15 yıl ve 3600 gün çalışma şartını yerine getirmiş olmasıdır. Bu kişiler emeklilik haklarına sahip olduklarını gerekçe göstererek kıdem tazminatı için başvuru yapabilirler. İşçiler ne zaman emekli olacaklarını kendi başlarına da hesaplayabilirler. Bu hesaplamaları yaparken kişilerin emekli ilk sigorta kayıtlarının yapılmış olduğu zamandan 15 yıl sonraki zaman dikkate alınmakta ve bu süreçte toplamda 3600 prim gün sayısının sağlanmış olması gereklidir. Bu şartları sağlamış olan kişiler iş sözleşmelerini emeklilik durumu nedeniyle feshedebilirler. İşçiler tüm bu çalışma süresini tek bir işyerinde çalışarak geçirmek zorunda değildir. Ancak kıdem tazminatlarının belirlenmesinde işçilerin son çalıştığı yerde ne kadar süredir çalışmakta olduğu önemli olmaktadır. Bir işte çalışan işçi işyerinden ayrılıp yeni bir işyerinde çalışmaya başladığında daha önceki prim gün sayılarına kaldığı yerden devam etmektedir. Kişiler 15 yıl dolmamasına rağmen prim ödeme gün sayılarını tamamlamış olabilirler. Böyle hallerde emeklilik halinin ortaya çıkması ve tüm koşulların sağlanması için mutlaka 15 yıllık sigortalılık süresinin de beklenmesi gerekmektedir. Yani prim ödeme gün sayısını tamamlamış olan kişiler hiç çalışmadan 15 yıllık sürenin dolmasını bekleyip daha sonra da emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı için başvuru yapma haklarını kullanabilirler. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

25 Yıl 4500 Gün Şartının Sağlanması için Neler Gerekir?

Kişilerin emeklilik şartlarını sağlayabileceği bir diğer nokta da 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamaları ve 4500 prim ödeme gün sayılarını tamamlamış olmalarıdır. 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısını tamamlamak için kişilerin yine daha önceki fesih şartında olduğu gibi ilk sigorta kayıtlarının yapıldığı andan itibaren hesaplamalarını yapmaları gerekmektedir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Emeklilik Belgesi Nasıl Alınır?

İşçiler 25 yıl 4500 gün şartıyla ya da 15 yıl 3600 gün şartıyla emeklilik fesih şartlarını yerine getirmiş olmaları önemli olmaksızın emeklilik belgelerini alarak fesih işlemini gerçekleştirebilirler. Kişilerin bu belgeyi alabilmesi için sigorta müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Müdürlüklere yapılan başvuruda kişinin söz konusu sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını sağlamış olduğu şartı aranmaktadır. Sigorta müdürlüklerinden emeklilik ile ilgili tüm şartların yerine getirildiği dilekçe alınarak bu dilekçenin işverene sunulması ve fesih hakkının değerlendirilmesi gerekmektedir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Emeklilik Hali İhbar Tazminatı Hakkını da Kazandırır Mı?

İş sözleşmeleri feshedilmiş olan kişiler sözleşmelerinin feshedilmesinden kaynaklı olarak ihbar tazminatı almaya hak kazanabilirler. Bu durum işçinin haksız bir şekilde işten çıkarılması halinde söz konusu olduğu için emeklilik durumunda işçinin herhangi bir şekilde ihbar tazminatı talebinde bulunması mümkün değildir. Emeklilik gerekçe gösterilerek iş sözleşmesi feshedilirse kişiler kıdem tazminatını almaya hak kazanmaktadırlar. Kıdem tazminatına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasında işçinin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesinin dışındaki tüm süreçler işveren tarafından yönetilmektedir. İşveren tarafından kıdem tazminatının ödenmesinde engeller çıkarılıyorsa bu durumda iş mahkemelerine başvuru yoluyla işçiler haklarını almak üzere başvuruda bulunabilirler. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Emeklilikten Sonra İş Sözleşmesi Feshedilmesine Rağmen İşçi Tekrar Çalışabilir Mi?

İş sözleşmelerinin feshedilmesinin ardından işçilerin genellikle resmi olarak değil de işverenle aralarında geçen problemlerden dolayı aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi sıklıkla rastlanan bir durum değildir. Ancak emekliliğin gerekçe olarak gösterildiği fesihlerde kanunlarda aksi yönde herhangi bir düzenleme bulunmadığı için işçiler tekrar işyerinde çalışmaya başlayabilirler. Eğer işçi emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını alıp başka bir işyerinde çalışmaya devam etmek isterse son çalıştığı yerde bulunan işverenin mutlaka kıdem tazminatı ödemesini yapmış olması gerekmektedir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

İşçi Emeklilik Gerekçesiyle Birden Çok Kez Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından emeklilik gerekçe gösterilerek bir işçinin iki kez kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda işçiler aynı gerekçeyle iki kez sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatı alabilirler. Bunun gerçekleşebilmesi için kişilerin bir kurumda emeklilik şartlarını sağlamasının ardından sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını ilk aşamada alması ve ardından başka bir firma bünyesinde tekrar en az bir yıl süreyle çalışıp tekrar ikinci kez kıdem tazminatını alması durumunun oluşması gerekmektedir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Emeklilikten Kıdem Tazminatı Almak İstifa Anlamına Gelir Mi?

Emeklilik gerekçesiyle fesih işleminin yapılması kişinin kıdem tazminatı almasını sağlayacak olan özel durumlardan biri olduğu için kesinlikle istifa eylemi ile bir değerlendirilmemelidir. Çünkü istifa eylemi işçilerin geçersiz ve haksız bir fesih işlemi gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı emeklilik nedeniyle feshin gerçekleştirilmesi istifadan ayrı bir şekilde değerlendirilmelidir. Emekliliğin haklı bir gerekçe olduğu dikkate alınarak kıdem tazminatının verilmesi sağlanmaktadır. Hukuken uygun bir fesih şekli sayıldığı için emeklilikten dolayı kişinin sözleşmesini feshetmesi istifa olarak değerlendirilmemelidir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Bu haber toplam 601 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara