Fazla Mesai Alacağı Davası

Fazla Mesai Alacağı Davası
Fazla Mesai Alacağı Davası A. Fazla Mesai Alacağı, B. Fazla Mesai Ücret Alacağı Hesaplama YARGITAY KARARI: FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI 9.Hukuk Dairesi Esas: 2009/1550 Karar: 2011/1492 Karar Tarihi: 31.01.2011 ÖZET: Davacının, fazla çalışma ve hafta tatili ücretleri ödenmediği için eylemli olarak işe gelmeyerek iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Böyle olunca, haklı...
Fazla Mesai Alacağı Davası Nasıl Açılır? Çalışanlar fazla mesai alacağı davası açarak işverenlerinden hakları olan fazla çalışma ücretini alabilirler. Fazla çalışma hakkında olan yasa, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi ile belirlenmiştir. Bununla beraber vatandaşlar, fazla mesai alacağı davası ile ilgili detaylı bilgilere 06.04.2004 tarihli ve 25425 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan “Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” aracılığıyla sahip olabilirler.

Fazla Mesai Alacağı Nedir?

Fazla mesai süresi İş Kanunu’nun 63. maddesine göre günlük yerine haftalık olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla burada yer alan tanıma göre haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla mesai kapsamına girmektedir. Fazla mesai alacağı da çalışanın, haftada 45 saatin üzerinde çalışmasının karşılığı olarak kendisine ödenmesi gereken kazancıdır.

Fazla Mesai Ücreti Ne Kadardır?

Fazla mesai ücreti belirlenen kanunlar neticesinde normal çalışma ücretinin %50 fazlasıdır. Örnek vermek gerekirse, normal çalışma ücreti olarak 1 saatlik çalışmanın karşılığında 10 lira kazanan bir çalışan, fazla mesai yapması durumunda 1 saatlik çalışmasının ücreti olarak 15 lira alması gerekmektedir.

Fazla Mesai Alacağı Davası Ne Kadar Sürer?

Çalışan vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilenler arasında fazla mesai davası ne kadar sürer konusu da yer almaktadır. Bu konuya açıklık getirmek gerekirse fazla mesai alacağı davaları genellikle takriben 1 yıl sürmektedir. Bununla beraber yargılama süreleri mahkemenin yoğunluğuna göre daha da uzayabilmektedir. Öte yandan fazla mesai davasının temyiz ve istinaf aşamaları da bu süreye dâhil edilmesi gerekirse davanın 6 ay daha uzama ihtimali vardır.

Fazla Mesai Alacağı Davasında Yargılama Masrafları

Fazla mesai alacağı neticede nispi nitelikli bir alacak olarak değerlendirildiğinden mahkeme masrafları da bu alacağın tutarına göre değişiklik göstermektedir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; 10 bin TL tutarındaki bir alacak için açılmış olan fazla mesai alacağı davası,  yaklaşık olarak 900 ile 1000 TL arasında bir tutara tekabül etmektedir.

Fazla Mesai Davalarında Avukatın Önemi

Çalışanın emeğinin karşılığı olan fazla mesai ücretini talep etmesi en doğal hakkıdır. Bu konuda fazla mesai ispatı kanun çerçevesinde değerlendirilerek yapılmaktadır. Bu nedenle uzmanlık gerektiren fazla mesai davalarının bir avukat tarafından açılması her zaman önem teşkil etmekte ve davanın seyrini etkileyen bir faktör olarak dikkat çekmektedir.

Fazla Mesai Alacağı Davası Yargıtay Kararı

ÖZET: Davacının, fazla çalışma ve hafta tatili ücretleri ödenmediği için eylemli olarak işe gelmeyerek iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Böyle olunca, haklı nedenle iş akdini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü isabetli ise de, iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından, ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekir. Davacı, davalıyı ihtarname ile temerrüde düşürmüştür. Kıdem tazminatı dışındaki hüküm kurulan alacaklara, dava dilekçesinde istenen miktarlar için, dava tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizini geçmemek üzere yasal faize, ıslah dilekçesi ile arttırılan miktarlara ise, temerrüt tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizini geçmemek üzere yasal faize hükmedilmesi gerekir. YARGITAY KARARI: FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE UBGT ÜCRETİ İSTEMİ - BU ÇALIŞMALARA AİT ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ HUSUSU YASAL YAZILI DELİLLERLE DAVALI TARAFÇA KANITLANAMADIĞI - DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ÖZET: Davada fazla çalışma ücreti ve UBGT ücreti talep edilmiştir. İş yerinde fazla çalışma ve UBGT çalışması yapıldığı olgusu davacı tarafça ispat edilmiş, bu çalışmalara ait ücretlerin ödendiği hususu yasal yazılı delillerle davalı tarafça kanıtlanamamıştır. Bilirkişi ek hesap raporu hükme esas alınmıştır. YARGITAY KARARI: FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVAS İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPIP YAPMADIĞI - FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI - PUANTAJ KAYDI İBRAZ EDİLEN DÖNEM İÇİN PUANTAJ KAYITLARINA GÖRE EDİLMEYEN DÖNEM İÇİN İSE TANIK BEYANLARINA GÖRE HESAPLAMA YAPILMASI - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Somut olayda tanık beyanlarına göre davacının hatada 52 saat çalıştığı, işyerindeki haftalık çalışma süresi 40 saat olduğundan haftada 5 saat fazla sürelerle çalışma, 7 saatte fazla çalışma yaptığı sabittir. Davacı tanıkları işyerinde kartlı giriş sisteminin uygulandığı belirtmiştir. Davalı işveren tarafından 06.07.2009-10.08.2012 dönemine ilişkin puantaj kayıtları ibraz edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu puantaj kayıtlarına değer verilmemesi hatalıdır. Mahkemece gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma alacakları puantaj kaydı ibraz edilen dönem için puantaj kayıtlarına göre, kayıt ibraz edilmeyen dönem için ise tanık beyanlarına göre hesaplatılarak davalı lehine oluşan usulü kazanılmış haklarda dikkate alınarak yeniden bir karar verilmelidir. Makalemizde Fazla Mesai Alacağı Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 212 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara