Geçersiz Sebeplerle Yapılan Feshin Sonuçları

Geçersiz Sebeplerle Yapılan Feshin Sonuçları
Geçersiz Sebeplerle Yapılan Feshin Sonuçları, Feshin Geçersizliği ve İşe İade, İşe İade Davası Nedir. En geniş tanımı ile işveren tarafından yapılan feshin geçerli olup olmadığını denetleyen bir tespit davası olmaktadır. İşe iade davası fesih bildiriminin tebliğ edilmesinden sonraki bir ay içerisinde açılmalıdır. Bu davayı açabilmek için geçerli olan süre fesih tarihinden itibaren değil, bunun bildiriminin tebliğ edilmesi tarihinden itibaren başlamaktadır.
Geçersiz Sebeplerle Yapılan Feshin Sonuçları Nelerdir? Feshin geçersiz nedenlerle yapılması durumunda çeşitli yollarla hukuksal olarak hak talep edilebilir. İş güvencesi kapsamında işçi ve işveren arasında iş ilişkisikorunmaktadır.  Bundan dolayı da iş akdi, sebepsiz şekilde sonlandırılamaz ya da işçinin işine geçersiz nedenlerle son verilemez. Geçersiz sebeplerle yapılan feshin sonuçları ve İş güvencesi kapsamında geçersiz fesih türleri ise:
  • Genel hükümlere göre fesih,
  • Usulsüz fesih,
  • Haksız fesih,
  • Kötü niyetli fesih
İş hukuku ve temel hukuk kuralları gereğince iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkün olabilir. İş sözleşmesinin feshedilebilmesi için geçerli nedenlerin olması gerekmektedir. Aksi halde işçi haklarını yasal olarak arayabilir ve işe iade hakkını kullanarak işini geri alabilir.

İş Sözleşmesini Geçersiz Kılan Haller

Haksız fesih sebepleri oldukça zengindir. İşçinin işini doğru yapması, disiplinli ve ahlaklı davranması ve işten çıkarılması için geçerli sebebin olmadığı tüm konular haksız fesih kapsamında incelenmektedir. Bu kapsamda haksız fesih durumlarında işçinin açabileceği davalar ise:
  • İşe iade davası açabilir,
  • Davanın işçi lehine sonuçlanması durumlarında işe iade talep edebilir,
  • İşe iade taleplerinin reddedilmesi durumlarında 4 ve 8 aylık maaş tutarı kadar tazminat parası talep edilebilir,
  • Kıdem ve ihbar tazminatları için alacak davası açılabilir.
Usulsüz fesih durumları söz konusu olduğunda işveren tarafından iddia edilen sebeplerin çürütülmesi için belge ve ispatların olması gerekmektedir. Mahkeme tarafından işçinin haklı bulunması durumunda işe iade kararı verilmektedir.

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

İş kanunu kapsamında iş akdi çeşitli nedenlerle işveren tarafından usulüne uygun olarak sonlandırılabilir. İş akdinin sonlandırılabilmesi için işçinin işten ayrılması gerektiği, ihbar süresine göre işçiye bildirilmeli ve iş akdinin sebepleri konusunda açıklayıcı olunmalıdır. Bunun yanı sıra kıdem tazminatı alacakları ve işçinin tüm alacakları, teslim edilmelidir. Haksız işten çıkartma ve kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatını vermeme gibi durumlarda işçi her zaman hukuk aracılığı ile hakkını talep edebilir. Bu noktada uzman bir avukat ile çalışmak ve tüm davanın deneyimli ve tecrübeli kişilerce kontrol edilmesi oldukça önem taşımaktadır.

Geçersiz Sebeplerle Yapılan Feshin Sonuçları

Feshin Geçersizliği ve İşe İade, İşe İade Davası NedirEn geniş tanımı ile işveren tarafından yapılan feshin geçerli olup olmadığını denetleyen bir tespit davası olmaktadır. İşe iade davası fesih bildiriminin tebliğ edilmesinden sonraki bir ay içerisinde açılmalıdır. Bu davayı açabilmek için geçerli olan süre fesih tarihinden itibaren değil, bunun bildiriminin tebliğ edilmesi tarihinden itibaren başlamaktadır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse, bir işçiye bugün için tebliğ edilen fesih bildiriminde sözleşmesinin 30 gün sonra sona ereceği bildirilmesi durumunda bir ay olan dava açma süresi bildirimin tebliğ edildiği yani bugün itibari ile başlamış olmaktadır. Farklı bir şekilde belirtirsek dava açma süresi feshin gerçekleşeceği 30’uncu günden sonra başlamamaktadır. İşe İade davalarında ankara avukat ve konusunda uzman avukat ile bu sürecin yönetilmesi önemli bir konudur.

İşveren İşçiyi Hangi Sebepler İle İşten Çıkartabilir?

İşverenin işçiyi işten çıkartması nedenleri konusunda iki ayırım yapılabilmektedir. Bunlardan birincisi İş Kanunun 25’inci maddesinde yer alan haklı nedenler olduğu söylenebilmektedir. Bir diğeri ise geçerli nedenler olan davranış, verimsizlik ve işyerinin kendi düzeni nedeni ile yapılan işten çıkartmalar olduğu söylenebilir.

Fesih Bildiriminin Şekli ve İçeriği Nedir?

İşe iade konusunda dava açma süresinin fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay olduğu ve bu bildirimin yazılı olarak yapılması gerektiği bilinmelidir. Bunun yanında fesih bildiriminin de yazılı bir şekle uygun olması ve yapılacak fesih konusunda sebebin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu şekilde düzenlenen bildirimler hem işçilerin fesih nedenini tam olarak bilmesi ile işe iade davası açılması veya açılmaması konusunda karar vermelerinin sağlanması mümkün olacağını, hem de dava açması durumunda açılan işe iade davasında ispat kolaylığı sağlanması açısından önemli olmaktadır.

İşçinin Savunmasının Alınması - Geçersiz Sebeplerle Yapılan Feshin Sonuçları

İşçinin savunmasının alınmasının bir gereklilik olduğu İş Kanunun 19’uncu maddesinde öngörülmekte ve bu kanunda maddesi uyarınca işçinin savunması alınmadan belirsiz süreli iş sözleşmesi davranış ve verimliliği nedeni ile sona erdirilmesi mümkün olmamaktadır. İş Kanununda savunmanın ne şekilde alınacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. İspat konusunda avantaj sağlanması için yazılı savunma alınması çok daha uygun olacaktır. Bunun yanında işçinin savunma vermekten kaçınması durumunda bir tutanak ile bunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında savunmanın uygun yer ve zamanda istenmesi de gerekmektedir. Ayrıca işçiye makul bir süre verilerek bu süre içerisinde savunmasını vermesi de istenmelidir. Aksi bir durumda savunmadan vazgeçmiş sayılacağı da bildirilmelidir.

Bu haber toplam 378 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara