Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davası Avukatları
Hizmet Tespit Davası Avukatları | Hizmet Tespit Davası Nedir? Tüm işçilerin emekli olabilmesi ve hem çalıştıkları dönem hem de emeklilik sonrası dönemlerinde haklarının korunabilmesi için mutlaka sigortalı olarak çalışmaları ve prim günlerinin düzenli olarak ödeniyor olması gerekmektedir. Sigortasız çalışan ya da sigortası eksik yatırılan kişilerin ortaya çıkan...
Hizmet Tespit Davası Avukatları | Hizmet Tespit Davası Nedir? Tüm işçilerin emekli olabilmesi ve hem çalıştıkları dönem hem de emeklilik sonrası dönemlerinde haklarının korunabilmesi için mutlaka sigortalı olarak çalışmaları ve prim günlerinin düzenli olarak ödeniyor olması gerekmektedir. Sigortasız çalışan ya da sigortası eksik yatırılan kişilerin ortaya çıkan açıkların karşılanması için hizmet tespit davası açabiliyorlar.

Hizmet Tespit Davası Hangi Kanuna Göre Açılır?

Hizmet tespit davasında davalara dayanak olan asıl kanun İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dur. Hizmet tespit davaları hukuk sistemi içerisinde olumlu tespit davası olarak sınıflandırılmaktadır. Kamu düzenini ilgilendiren bu davalarda mahkemedeki duruşmalar sırasında hakim her türlü detayın araştırılmasını isteyebilir. Kamu düzenini ilgilendirdiği için davacı olan kişiler dava ayrılmak isteseler bile sonuç almaları mümkün olmuyor. Davanın açılmasında en önemli dikkat edilecek nokta işçinin çalışma faaliyetini gerçekleştirmiş olmasıdır. İşçiler çalışmadıkları takdirde bu davaları açamıyorlar. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davasını Açmak için Neler Gerekir?

Hizmet tespit davasının açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle davaya konu olacak işçinin sigortasız olarak çalıştırılıyor olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra işverenin üzerindeki sorumluluklara bakıldığında da işçiyle ilgili tüm sigorta durumlarının gerekli kurumlara ulaştırılması şart tutulmaktadır. Davayla ilgili zamanaşımı şartında ise davanın 5 yıl içerisinde açılma şartı ortaya konmuştur. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davasının Tarafları Kimlerdir?

Hizmet tespit davaları sigortasız olarak çalışan ya da sigorta primleri düzenli olarak yatırılmayan işçiler tarafından açılan davalar olduğu için davanın tarafları işçi ve işverendir. İşçiler dava açmak istediklerinde doğrudan işverenin kendisine ya da kendi üstünde bulunan alt işveren görevindeki kişilere davayı açabiliyorlar. Eğer iş yerinin devri söz konusu ise bu durumda iş yerini devralan kişilerin davalı olarak sınıflandırılması mümkün oluyor. Hizmet tespiti, sigortalılık durumu ve prim gün sayısı önemli olduğu için davalara SGK'da dahil olarak katılmaktadır. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Hizmet tespit davalarında görevli olan mahkemeler iş mahkemeleri olmaktadır. Ancak her yerleşim biriminde iş mahkemesinin bulunmadığı dikkate alınırsa bu noktalarda asliye hukuk mahkemelerinin benzer davalara bakması mümkün oluyor. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davasında Yetkili Mahkeme Nedir?

İşçi davayı açacağı sırasında işveren kişi ya da kurum olmasına bakılmaksızın nerede ikamet ediyorsa o bölgede bulunan yer mahkemesinde davalar açılır. Eğer iş yerinin şubesi üzerine davaların açılması planlanıyorsa bu durumda şubelerin yerine bakılarak mahkemeler belirlenir. Mahkemeler bu davada kesin yetki hakkına sahip olmadığı için davalılar itiraz haklarını kullanabilmektedir. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davası Süreleri

Davaların sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için kişilerin zamanaşımı ve dava açma sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Buna göre sigortasız olarak çalıştığı günlerin tespit edilmesinin ardından 5 yıl içinde kişiler dava açma hakkına sahip olmaktadır. Eğer kişiler hayatlarını kaybederlerse bu durumda kişilerin öldükleri tarihten itibaren hak sahipleri olan mirasçılar hizmet tespit davası açma hakkına sahip olmaktadırlar. 5 yıllık zamanaşımı süresinin ardından açılan davalarda mahkeme doğrudan davayı düşürmektedir. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davasında İspat

Mahkeme kişilerin sigortasız çalıştıklarına ya da çalışmalarına rağmen sigorta primlerinin yatırılmadığı ilişkin olacak şekilde işçiler ispat yükümlülüğü taşımaktadır. Ücret bordrolarından hesap pusulalarına, özlük dosyalarından puantaj verilerine kadar çalışmayı belgeleyen her türlü evrakın ispatta kullanılabilmesi mümkün oluyor. Mahkemelerde tüm belge ve evrak delillerinin yanı sıra işçilerle birlikte aynı iş yerinde ve aynı işveren veya alt işverenlerin görev verdiği alanlarda çalışma faaliyeti yürüten işçiler de tanıklıkları ile ispatta etkili olabilirler. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Mahkeme Hizmet Tespit Davasında Nasıl Karar Verir?

Hizmet tespit davaları kamu düzenini ilgilendiren davalar olduğu için tarafların davadan feragat etmesi hüküm verilmesi için yeterli gerekçe olmamaktadır. Karar verilirken mahkemeler işçilerin çalıştıkları zamanlarla ilgili olarak kesin bilgileri derler ve buna göre karar verirler. Eğer işçi haklı görülürse prim alacaklarının 1 yıl içinde ödenmesi ve aksi halde icraya verilmesi gerekiyor. Gecikme zammı ile birlikte bu primler asgari ücretin üç katı üzerinden hesaplanır. İşverenler prim ödemelerini yapmazlarsa bu durumda yetkili kurum tarafından işçilerin haklarının karşılanması adına ödemelerin yapılması gerekiyor. Bu ödemelerde gecikme zammı ve idari para cezalarının ödenmesi beklenmeden ödemelerin yapılması gerekir. Kurum aynı zamanda mahkemenin vermiş olduğu tüm kararlara uygun şekilde hareket etmekle sorumludur. Hizmet Tespit Davası Avukatları konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır hakkında geniş bilgi için avukat desteği alınız. | Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davası Avukatları | Sıkça Sorulan Sorular

HİZMET TESPİTİ DAVASI - BORDRO TANIKLARININ VE GEREKİRSE KOMŞU İŞYERİ ÇALIŞANLARI VEYA SAHİPLERİNİN DİNLENECEĞİ - GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN SOMUT VE İNANDIRICI BİLGİLERE DAYALI ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI GEREĞİ (Hizmet Tespit Davası Avukatları). ÖZET: Yapılacak iş, öncelikle davacı ile aynı dönemde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlarına geçmiş bordro tanıklarının dinlenmesi gerektiğinden, davalı şirket adına tescilli işyerinin 01.06.2007- 06.03.2008 süresini kapsayan dönem bordrolarını kurumdan istemek, bu tarih aralığında dönem bordrolarında kayıtlı ve tarafsız tanıkları resen tespit ederek bilgilerine başvurmak, Tanık beyanları arasındaki çelişkiyi gidermek, ancak bordrolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği taktirde komşu işyerlerinin kayıtlı çalışanlarını ... Kurumu, emniyet, zabıta yoluyla araştırarak dinlemek, gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde ortaya koyduktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir (Hizmet Tespit Davası Avukatları).

Bu haber toplam 369 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara