İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale

İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale
İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale İkale sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıda örnek yargıtay kararı yayınlanmış olup, aynı zamanda yargıtay kararları içerisinde ikale sözleşmesi ile ilgili bölümler aşağıda incelenmiştir. İşçi ve işveren iradelerinin iş sözleşmesinin feshi ile ilgili birleşmesi, bir tarafın feshi niteliğinde değildir. İş Kanununda bu sona...
İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale Nasıl Yapılır Sonuçları Nelerdir? İkale antlaşması yapılmasının temelinde işveren ile işçi arasında her iki tarafının da rızası bulunarak iş sözleşmesinin sona erdirilmesi yatar. İkale sözleşmesi Yargıtay’ın vermiş olduğu karara göre zorunlu değildir. İkale sözleşmesi gelir vergisi genel anlamda bakıldığı zaman işverenin lehine olur. Çünkü iş sözleşmesinin fesih yolu ile sona ermesi ile birlikte işverenin haklarının işçi haklarına göre daha az olmasından kaynaklanır.

İkale Sözleşmesi İşçinin Lehine de Olabilir

İkale sözleşmesi vergi iadesi bazı durumlarda işçinin lehine de olabilir. İşçi eğer güncel olarak çalıştığı yerden daha iyi bir iş bulursa, işveren ile anlaşmış olduğundan, ikale sözleşmesi imzalanır ve iş sözleşmesinin sona erdirilmesi ile birlikte ihbar süresini beklemek zorunda kalmazlar. Uygulama yapılırken, ikale sözleşmelerinin işçiye tanınan haklardan kurtulmak için yapıldığı görülebilir. İş güvencesi hükümlerinden kurtulmak isteyen kişiler ikale sözleşmesi ve iş akdi ikale yöntemlerine başvurarak sözleşmeyi kendi lehine çevirmektedirler.

İkale Sözleşmesi İmzalanması Halinde İşçi Feshe Bağlı Haklardan Yararlanamaz

Türkiye’de görülen iş davalarının süresi uzundur. Bu nedene ikale sözleşmeleri sık yapılır. Yargıtay süreci de dahil edildiği zaman, iş davalarının 5 yılın üzerinde görüldüğü olur. Bu süreyi beklemek isteyen işçiler, ikale sözleşmesi ile kısa sürede işten ayrılabilir. İkale sözleşmesi imzalandığı zaman, tarafların karşılıklı olarak anlaşmayı sonlandırdıkları için işçi feshe bağlı haklardan faydalanamaz.

İşçinin Yararlanamayacağı Haklar Nelerdir?

İşçinin ikale sözleşmesi nedeni ile faydalanamayacağı haklar şu şekilde sıralanabilir;
  • Kıdem tazminatı,
  • İhbar tazminatı,
  • İş güvencesi,
  • İşsizlik maaşı,
  • İşe iade davası açma hakkı.

İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir? İkale sözleşmesi makul yarar ölçütü İlkesi.

İkale sözleşmesinin hukuki geçerliliğinin olması için Yargıtay’ın yerleşik kararlarından yola çıkılır. Geçerliliğin sağlanması Borçlar Kanunu’ndaki sözleşmenin genel hükümlerine tabi tutulur. İkale sözleşmesin kapsamı, geçerliliği, şekli ve yapılması Borçlar Kanunu hükümlerince değerlendirilir. İş Hukukunda bulunan işçi yararına yorum ilkesi de bütün sözleşme boyunca göz önünde bulundurulur. Sözleşmenin geçerliliği değerlendirilirken makul yarar ölçütü Yargıtay tarafından getirilmiş en önemli ölçütlerden bir tanesidir.

 İkale sözleşmesi nedir? Neden ve nasıl yapılır?

 Çalışanlar ile işverenler arasındaki iş sözleşmeleri, bazen tek taraflı bazen de karşılıklı anlaşılarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesi sürecinde kanunlara göre bazen haklı ve gereçli nedenler olabileceği gibi bazen de herhangi bir nedene dayandırılmadan da iş sözleşmeleri feshedilebilir. Herhangi bir neden olmaksızın iş sözleşmelerinin, işçi ve işverenin karşılıklı olarak anlaşarak feshetmeleri ikale sözleşmeleri olarak tanımlanır. İkale sözleşmesi yapan çalışanlar, sözleşmeyi imzaladığı takdirde, kıdem ve ihbar tazminatı alamaz, işe iade davası açamaz ve işsizlik maaşı talep edemez. (İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale)

Türkiye’de örneğine çok sık rastlanıyor

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ikale sözleşmelerinde işçi, işvereni ile haklar konusunda belirlediği taleplerin yerine getirilmesi karşılığında anlaşır. Genellikle işverenler de sözleşmenin sona erdirilmesinin ardından hak aranması amacıyla hukuki sürecin başlatılmamasını talep eder.

İkale Sözleşmesi Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilir

İş Kanununa göre, sözleşmelerin sona erdirilmesi sürecinde işçilerin hakları işverenlerden fazla olduğu için ikale sözleşmeleri işverenleri daha çok mutlu eder. Fakat bazı özel durumlarda ikale sözleşmelerinin çalışanların lehine olduğu zamanlar da olur. Örneğin, çalışan ihbar süresini beklemeden başka bir şirkette çalışmak isterse, burada taraflar karşılıklı irade beyanı ile ikale sözleşmeleri imzalayabilir.

İş Mahkemesine ya da Arabuluculuk Yerine İkale Sözleşmesi

İkale sözleşmelerinin tercih edilmesinin bir diğer önemli nedeni ise fesih sürecinin dava konusu edilmesinin istenmemesidir. Çünkü, anlaşma yoluna gidilemediği durumlarda arabulucuya ya da iş mahkemesine taşınan davaların sonuçlanması zaman alacaktır ve geçen zaman hem işçinin hem de işverenin lehinedir. İşçi ikale sözleşmesini imzalayarak kanunların ona tanımış olduğu kıdem, ihbar tazminatı, işe iade davası açma hakkı gibi haklardan feragat eder. İşçinin bu haklardan feragat etmesi karşılığında işverenler de işçinin makul taleplerini karşılamayı kabul eder ki; işçilerin bu talepleri çoğu kez maddidir. Yani işçi kıdem tazminatı olarak alması gereken tutara denk gelen parayı ikale sözleşmesi ile almayı kabul ederek, ihbar süresi, izin süreleri gibi haklardan feragat edebilir.

Borçlar Kanununa ve işçinin yararı ilkesine göre yorumlanır

İkale sözleşmeleri kanunlarda net olarak düzenlenmemiştir. Borçlar Kanunundaki sözleşmenin geçerlilik şartlarına hükümleri ve İş Hukukunda yer alan işçinin yararına yorum ilkesi ile değerlendirilir. Ancak buradaki yarar kavramı makul yarar olarak yorumlanır. (İkale Sözleşmesi ve İş Akdi İkale) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara