İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi
İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Borçlar Kanunun 25 nci maddesinde 10 yıl olarak belirtmiştir., İş kazalarında bedensel zararlarda bu on yıllık süresinin başlangıç tarihi, maluliyet derecesini belirleyen kesin rapor tarihidir. Kısaca İş kazalarında " dava zamanaşımı süresi başlangıç olayın olduğu tarihi değil, maluliyet...
İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Nedir Nasıl Hesaplanır? İş kazası sonucunda açılan tazminat davasında zamanaşımı hak kaybına neden olacağından süresi içinde tazminat davası açılmalıdır. İşverenin kusuru sebebiyle meydana gelen zararlarda işveren meydana gelen maddi ve manevi zararı gidermekle sorumludur. Bu zararlar işverenin haksız fiilinden kaynaklanan zararlarıyla ilgilidir. İş kazalarında zamanaşımı süresi dava açılmasını engellediğinden bu süreler oldukça önemlidir. ayrıca iş kazası sebebiyle ceza davası da açılmışsa bu durumda zamanaşımı süresinde farklı hesaplar dikkate alınmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davalarında Zamanaşımı Ne Kadardır?

İş kazası sebebiyle uğranılan zararların tazmin edilmesi için uygulanan zamanaşımı sürelerine riayet edilmemesi hak kaybına neden olacaktır. Bu sebeple iş kazası tazminat davası zamanaşımı süresine dikkat etmek gerekir. İş kazası zamanaşımı 2019 süresi maddi ve manevi tazminat davalarında 10 yıl olarak uygulanmaktadır. Zamanaşımı süresi iş kazasının meydana geldiği tarihten başlamaktadır. İş kazası sebebiyle meydana gelen ölüm ya da yaralanma durumları ceza davalarının da konuları arasına girmektedir. Bu durumda 10 yıllık zamanaşımı değil ceza kanununda belirlenen daha uzun zamanaşımı süreleri dikkate alınır. Örneğin iş kazası sebebiyle ölüm meydana gelmesi halinde taksirle ölüme sebebiyet vermekten işveren aleyhine de dava açılması muhtemeldir. Bu durumda ceza kanununda öngörülen 15 yıllık zamanaşımı süresi esas alınır.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası tazminat davası iş sebebiyle herhangi bir ölüm veya yaralanma durumlarında işçinin kendisi veya kanuni mirasçıları tarafından açılabilen dava türüdür. Bu davalar maddi ve manevi tazminat davaları şeklinde iş kazasının meydana geldiği yerde veya işçi ya da işverenin yerleşim yerinin bulunduğu iş mahkemesine dava dilekçesiyle başvurmak suretiyle açılmaktadır. İş kazası sebebiyle tazminat davası açılması için kalıcı veya geçici iş görememe durumuyla iş kazası sonucunda iş gücü kaybının meydana gelmesi sebebiyle maddi manevi zarara uğrama nedenlerinin varlığı gereklidir. İş kazası sebebiyle ortaya çıkan hastane ve ameliyat masrafları, cenaze gideri gibi maddi zararlar ile iş kazasından dolayı duyulan acı ve manevi zararlar manevi tazminat davasının konuları arasındadır. İş kazası tazminat miktarı işçinin yaşı, almış olduğu maaş, eğitim durumu, iş kazasında işverenin kusuru, iş gücü kaybının miktarına göre hakim tarafından belirlenmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası sebebiyle meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi amacıyla haksız fiil sebebiyle açılan tazminat davaları iş mahkemelerinde görülmektedir. İş kazası tazminat davalarının sonuçlanma süresi davaya bakan mahkemenin iş yükü, dosya kapsamında bilirkişi, tanık beyanı gibi delillerin toplanma süresi gibi nedenlere bağlı olarak uzamakta veya kısalmaktadır. İş kazası tazminat davalarından istenen sonucun alınması ve hızlı bir şekilde davanın sonuçlanması için iş hukuku alanında uzman avukatlık bürolarından avukatlık ve danışmanlık hizmeti alınmasında yarar vardır. İş kazası tazminat davalarının hızlı bir biçimde sonuçlanması için Adalet Bakanlığı tarafından hedef süreler belirlenmiştir. Buna göre 2019 yılında haksız fiilden kaynaklanan ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan iş kazaları maddi ve manevi tazminat davalarının 450 günde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

Borçlar Kanunun 25 nci maddesinde 10  yıl olarak belirtmiştir., İş kazalarında bedensel zararlarda bu on yıllık süresinin başlangıç tarihi, maluliyet derecesini belirleyen kesin rapor tarihidir. Kısaca İş kazalarında  " dava  zamanaşımı süresi başlangıç olayın olduğu  tarihi değil, maluliyet oranının kesin bir şekilde tespit edildiği tarihtir." İş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemiyle açılan tazminat davalarında İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi 10 yıl dır. İş mahkemelerinde yargıtay temyiz süresi ise 8 gündür. Yargıtay 21. Hukuk dairesinin İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi ile ilgili vermiş olduğu karar ektedir.

İş kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır ve İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Dava dilekçesinin tebliği iki hafta içince cevap dilekçesinin sunulması ile cevap dilekçesinin tebliği, cevaba cevap ve ikinci cevapların sunulması ile birlikte hakimin ön incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına karar vermesi ile uygun bir ön inceleme durulma belirlenmesi ve taraflara ön inceleme durulma günü tebliğ edilmesi ile olmaktadır. Bazı durumlarda ön inceleme duruşma günü daha kısa bir süre içinde de verilebilmektedir. Bu durum dava dilekçesine karşı tarafın süresi içinde cevap dilekçesinin verilmediğinde diğer aşamaları beklemeye gerek kalmaması ile ön inceleme durulma günü verilebilmektedir. Ön inceleme duruşması için çıkartılacak olan duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin olarak diğer konular yanında taraflara sulh için gerekli olan hazırlıkları yapmaları konusunda ihtar edilebilmektedir. Ayrıca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam edilmesi istenmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ayrıca ihtar edilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davasında Ön İnceleme Duruşması Nasıl Yapılır?

Hakim ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar hakkında bir karar verebilmek için gerekli gördüğü durumlarda tarafları dinleyebilmektedir. Daha sonrasında taraflar iddia ve savunma çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşmadıkları konusunda tek tek tespit sunabilmektedirler. Uyuşmazlık konularında tespitten sonra hakim tarafları sulhe veya arabuluculuğa teşviş etmektedir. Bu konuda bir sonuç alınmaması durumunda ve bu yönde bir kanaat oluşması durumunda bir defa ile sınırlı olarak yeni bir duruşma günü verilmesi mümkün olabilmektedir. Yapılacak ön inceleme duruşmasının sonunda tarafların sulh veya arabuluculuk konusundaki eylemlerden bir sonuç alıp alınmadığı, sonuç alınmadığı durumda anlaşamadıkları konuların neler olduğu tutanakla tespit edilmektedir. Bu tutanağın alt kısmı duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak kaydı ile devam edecektir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 458 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara