İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?
İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır? İş kazası Tazminat Davalarında, İş Kanunu'nun 77. maddesi gereği yapılan işin niteliğine göre, iş yerinde uygulanması gereken tedbirlerin neler olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün ilgili maddelerinin göz önünde tutulmak suretiyle, iş kazasının incelenmesi, işverenin yeterli tedbir alıp almadığı...
İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır? İş kazalarında kusur oranı hesaplama için İş Kanunu 77. Maddesi gereği yapılan işin niteliği kapsamında, iş yerinde uygulanması gereken tedbirler düzenlenmiştir. Bu noktada İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddelerinde bu konuyla ilgili tüm detaylara yer verilmiştir. İş kazaları Türkiye’de de sıkça yalanmaktadır. Herhangi bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçirmiş olan kişinin sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. Sigortalı olan kişinin iş yerinde ya da iş yeri kapsamında sayılan yerlerde bulunması ve işveren tarafından olayın yürütülmesi gerekmektedir. Ardından kaza ve sonuç arasında da iliyet bağının bulunması gerekmektedir. İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. İş Kazası Tazminat Kusur Oranları İş kazasında tazminat talep edebilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bunun için dikkat edilecek unsurlar:
  • İş kazasında kusurlu olan taraf tespit edilmektedir. Şayet işçiye söylenen kurallara uyulmamışsa (örnek: baret giymesi gerektiği durumlarda giymemişse,) tazminat verilmemektedir.
  • İş kazası sebebiyle ruhsal ve bedensel bütünlüğün bozulduğu durumlarda,
  • İş kazası sebebiyle maddi kayıplar yaşanmışsa,
  • İş kazası sebebiyle ölüm söz konusu olmuş ise, işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tazminat için işverene dava açılabilmektedir.
Bu noktada şayet işçi tazminat almaya uygun görülürse, yaşanan kaza oranlarına bağlı olarak kusur oranları bilirkişi raporu ve yetkililer tarafından hesaplanmaktadır.

İş Kazası Bilirkişi Raporu Örnekleri

İş kazalarında bilirkişi raporu oldukça önemlidir. İş kazaları sebebiyle meydana gelen maddi ve manevi tazminat davalarında zarar verici olaylara yol açan durumları araştırır ve buna uygun olarak rapor hazırlar. İş kazaları neticesinde yaşanan elem verici olaylar meydana gelebilmektedir. Bu durumda Ceza Davası, hukuk davası ve idari davalar kapsamında disiplin soruşturmaları açılmaktadır. Aynı zamanda mağdurlar, ekonomik olarak da hak elde etmektedir. Hak kaybı ya da taraflarının kusur oranları gibi birçok konu, uzman bilirkişi incelemesine göre mümkün olmaktadır. Bundan dolayı da iş kazasının analizi oldukça detaylı ve profesyonel şekilde bilirkişi tarafından yapılmaktadır. İncelemeyi yapan uzman, bu noktada oldukça ciddi bir emekle kazanın tüm adımlarını analiz etmektedir.

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş kazası Tazminat Davalarında, İş Kanunu'nun 77. maddesi gereği yapılan işin niteliğine göre, iş yerinde uygulanması gereken tedbirlerin neler olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün ilgili maddelerinin göz önünde tutulmak suretiyle, iş kazasının incelenmesi, işverenin yeterli tedbir alıp almadığı, Alınan tedbirlere işçinin riayet edip etmediği, ayrıntılı bir şekilde araştırılarak ve incelenerek,kusura oranının tereddüt ve tartışma yaratmayacak bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu açıklamadan olarak şüphesiz ki tarafların kusur durumu irdelenirken konusunda ehil bilirkişilere olayı inceletmek kadar olaya neden olan tüm saiklerin bir bütün olarak ele alındığı, bu kapsamda taraflarca ortaya konulan iddia ve savunmalar ile tüm delillerin titizlikle değerlendirildiği ayrıca aynı olaya ilişkin alınan raporlar arasında ihtilaf var ise bu ihtilafların giderildiği bir kusur raporunun hükme esas alınması gerektiği izahtan varestedir. İş Kazası Kusur Oranı durumu saptanırken, iş güvenliği mevzuatına göre hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve alınmış önlemlere sigortalı işçinin uyup uymadığı 4857 sayılı Kanunun 77. maddesi hükmü doğrultusunda alınacak raporda tartışılmalıdır. İşveren yada işverenlerin tamamen kusursuz kabul edilebilmesi için ise, anılan madde gereğince, iş yerindeki işçilerin sağlığı ve iş güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri alması, uygun çalışma ortamı hazırlaması, araçları noksansız bulundurması, işçileri etkin bir biçimde denetlemesi, gözetlemesi, bütün yükümlülüklerini özenle yerine getirmesi gerekir. İş Kazası Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş kazaları nedeniyle açılan tazminat davaları ve tazminatın hesaplanması

İş kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Geçici iş göremezlik nedeniyle sigortalının uğradığı gerçek zarar; İşçinin kaza veya meslek hastalığından dolayı, geçici olarak çalışmamasından dolayı uğradığı zarardır. 5510 sayılı Yasa'nın 16. maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe uğrayan işçiye ödeneğin verileceği, 18. maddesince işçi yatarak tedavi edilmesi durumunda günlük kazancın yarısı, ayakta tedavi görüyorsa günlük kazancın 2/3 oranında ödenek ödenmesi bildirilmiştir. Geçici iş göremezlik dönemi sigortalının çalışamadığı dönemlerde yoksun kalınan gelirinde iş kazası sonucu oluşan maddi zarar kapsamındadır. Raporlu olunan dönemde çalışamayan sigortalının bu dönemde yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının oluşacağı ve bu zararında maddi zarar içerisinde kabul edilmesi gerektiği açıktır. Sigortalının zararlandırıcı olay nedeni ile tedavisinin devam ettiği ve çalışamadığı sürelerdeki maddi zararı bu dönemde %100 iş gücü kaybına uğradığı kabulüne göre yapılmalıdır. Bilirkişi aracılığıyla maddi zararı tespit edilip SGK tarafından sigortalıya ödenmiş geçici iş göremezlik ödeneği var ise bunun rücuya tabi kısmının hesaplanan maddi zarardan düşülmesi ile elde edilecek sonuç, kazalının geçici iş göremezlik dönemi de denilen istirahatli dönemdeki karşılanmamış zararını ortaya koyacaktır. İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır - Hakimin Takdir Hakkı

İş Kazası Tazminatında Maddi ve Manevi Tazminatı belirlenirken hakime takdir hakkı tanınmıştır. Hakim tazminat konusunda takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik durumu, tarafların maddi durumları, paranın ekonomideki gücü, kazadaki kusur oranları, olayın ağırlığı, davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götürmez ve yine 22.06.1966 gün 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde de açıklandığı üzere zarar görenin birlikte (müterafik) kusurunun varlığı halinde bu durumun manevi tazminatın takdirinde göz önünde bulundurulması gerekir. İş Kazasında Tazminat Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. (İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 836 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara