İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası
İş Mahkemesi Hizmet Tespit Davası İş Mahkemesi Hizmet Tespit Davası, İş Mahkemesi Menfi Tespit Davası, İş Mahkemesi Delil Tespiti Yaşantıda kıtı kıtına, günü gününe geçinen sigortalıları uzak yerlere gidip hak arama güçlüğüne düşürmemektir. Ayrıca, işçinin işini yaptığı işyerinin yer aldığı yer mahkemesi de doğandavalarda yetki sahibi mahkemedir. Hizmet...
İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası Nasıl Açılır? İş mahkemelerinde hizmet tespit menfi davaları işçi ve işverenler arasında görülen davaların başında gelir. Bu davalar senet kaynaklı olan menfi tespit davaları olmaktadır. İşçi işe girerken ya da iş sözleşmesi devam ederken işçiye iş bağlantılı olarak yüksek tutarlı işler ya da araç gibi teslimatlarda senet alınması durumları söz konusu olabilmektedir. Bu noktada teminat için senet verilmiş ise ve işveren icra takibine başvurmuşsa, bu noktada öncelikli olarak teminata esas teslimatın gerçekleşip gerçekleşmediği konuları detaylı olarak araştırılmalıdır. İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası hukuki ilişkilerin mevcut olmadığının tespiti için açılmaktadır. Menfi tespit davaları, 6100 sayılı olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun106. Maddesine göre düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre tespit davaları iki şekilde açılır. Bunlar:
  • Müspet tespit davaları,
  • Menfi tespit davaları olmaktadır.

İş Mahkemesi Menfi Tespit Davası

İş mahkemesinde menfi tespit davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında İcra İflas Kanunu’nda da bulunmaktadır. Bu noktada icra hukukuna göre menfi tespit davası aracılığı ile para borcunun bulunmadığı tespit edilebilir. Menfi olan tespit davalarının açılması için öncelikli olarak hukuki şekilde menfaatin bulunması gerekir. Bunun yanı sıra bu gibi davaların açılması için ilk olarak hukuki ilişkilerinin de olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Mahkeme tarafından kabul gören tespitler, kesin kanıt olarak da kabul edilmektedir. Bu noktada davacı; para alacağının olmadığını ya da daha sonra sona erdiğini ifade edebilir. Bu noktada durumun tespit edilmesi talep edilebilir.

Hizmet Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Hizmet tespit davası ne kadar sürer 2019 senesi için de davanın içeriğine bağlıdır. Menfi tespit davası kapsamında görevli olan yetkili mahkeme icra takibinin yapıldığı yer alan Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Davanın süresi davanın içeriğine bağlıdır. Menfi tespit davaları şayet alacaklı olan kişinin lehine sonuçlanırsa bu noktada takip ve haciz açık kalır. Bu noktada borçlu olan kişi de ikinci bir dava açamamaktadır. Bunun dışında dava ile beraber şayet mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararı alınmış ise bu kar kalkacaktır.

Hizmet Tespit Nasıl İspat Edilir?

Davanın İspatı: Davada, davacı işçi iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştığını kanıt etmelidir. Dava birçok delille ispatlanabilir. İşyeri kayıtları, imzalı bordro ve işe giriş bildirgesi, puantaj kayıtları, SGK işyeri dosyası, işyerinin kapsama alındığı tarih, muhtasar vergi beyannameleri, Müessese müfettiş raporları ve tutanakları, yerel yönetim kayıtları, jandarma ve emniyet kayıtları, vizite kağıtları, imza araştırması, sürekli ve mevsimlik iş olması, müddeti, sezonu, abuhava koşulları, bilhassa işyerinde gayret gösteren bordro tanıkları, şunlar yoksa komşu işyerinde çalışanlar ve işverenleri, özellik arz eden hallerde eksper araştırması, gerektiğinde işyeri ve çalışma koşulları istikametinden bulgu hizmet belirleme davalarında kanıt olabilir.

Hizmet Tespit Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? - Dilekçede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hizmet Tespit davasının açılma aşaması önemlidir. Bu nedenle Dava açılırken taraf teşkili de önemlidir. Dava açılırken mutlaka davalı olarak işveren ve SGK davalı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanında dava dilekçesinde davacı tanık isimleri belirteceği gibi, yargıtay kararlarına göre bordro çalışanlarından da tanık olarak dinlemesi gerektiğine karar verdiğinde bu hususta belirtilmelidir. Hizmet tespiti istenen tarih açık olarak belirtilmesi gerekmekte olup, o tarihte alınan ücret de yazılmalıdır. Burada hizmet tespiti ile mahkeme aynı zamanda ücretide tespit etmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise dava sonunda primler ücrete göre tespit edilerek işverenden ödenmesi istenecektir.

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Süreler

Hak düşürücü süre: 5 senedir. İşçi ya da ölümü durumunda hak sahipleri, hizmetin geçtiği sene sonundan başlayarak beş sene içinde iş mahkemesine müracaat ederek hizmet belirlenmesi davası açmak zorundadırlar. Kanundaki bu müddet hak düşürücü bir müddet çoğu, bu müddet atlattıktan ardından açılan davalar dinlenemez. Hakim hak düşürücü zamanı kendi kendine nazarı itibar alır. Ancak, bir takım durumlar hak düşürücü zamanı keser. Örneğin, işe giriş bildirgesinin verilmesi ya da işçinin kısmi sigortalı gösterilmesi olarak verebiliriz. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası | Sıkça Sorulan Sorular

HİZMET TESPİTİ DAVASI - DAVALI İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLDUĞU - DAVACININ İŞE BAŞLADIĞINA DAİR BELGELERİN GETİRTİLECEĞİ. BELGELERDE NOKSANLIK VARSA SEBEBİNİN İRDELENEREK DAVACININ ÇALIŞMALARINA TANIKLIK YAPABİLECEKLERİN DİNLENİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Yapılacak iş; davalı işyeri kamu kuruluşu olduğundan, davacının, anılan çalışmalarının, gerçekten olup olmadığını davalı kamu kuruluşunun kayıt ve ücret bordrolarından saptamak, imzalı ücret bordrolarını, işçiyle imzalanan hizmet akdini, işe başlatılmasına ilişkin makam olurunu, işyeri şahsi sicil dosyasını getirtmek, Bu tür belgelerde noksanlık varsa, bunun nedenini, ücretin nasıl ödendiğini araştırmak, ancak davalının ücret ödemesine ilişkin belgelerin bulunmaması ile ilgili haklı nedeninin olması halinde iddianın tanık sözleri ile ortaya konulabileceğinden, işveren kuruluşun davacı ile ilgili yetkili şef, amir, müdür gibi yetkili kişilerini dinleyerek ve giderek tanık beyanları arasındaki çelişki giderilek çıkacak sonucuna göre bir karar verilmekten ibarettir.

Bu haber toplam 324 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara