İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi
İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, Çalışanlar ile işverenler arasındaki haklar ve sorumluluklar, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemeler iş hukukunun çalışma alanına girer. İş hukukunun temelini ise İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanun'unun esasları oluşturmaktadır.
İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, Çalışanlar ile işverenler arasındaki haklar ve sorumluluklar, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemeler iş hukukunun çalışma alanına girer. İş hukukunun temelini ise İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanun'unun esasları oluşturmaktadır.

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

İş hayatında herkesin bildiği üzere, çalışanlar şirketlerine karşı iş sözleşmeleri ile bağlıdır ve kanunların belirlediği çerçevede hazırlanan iş sözleşmeleri, çalışanlar ile işverenler arasındaki borç alacak ilişkisini düzenler. Kısaca özetlemek gerekirse işçilerin yani çalışanların iş göreme borcu, işverenlerin ise çalışanlarının ücretini ödeme ve onlara iş yapabilmeleri için alan, araç, malzeme yani imkanları hazırlama borcu vardır. Bu borç alacak ilişkisi kimi zamanlar çeşitli uyuşmazlıklara neden olur ve iş akdinin feshi gündeme gelebilir. İş sözleşmesinin gerekçeleri ise haklı nedenlere dayanmalıdır ve bu haklı gerekçeler 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde açıkça tanımlanmıştır. Bu içeriğimizle iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilebileceği durumlara değineceğiz. 4857 sayılı İş Kanununu 24. maddede açıklanan iş sözleşmesinin haklı feshi gerekçeleri 3 ana başlıkta açıklanmıştır. İş sözleşmesinin süreli ya da belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın bu gerekçeler şöyledir:
  • Sağlık nedenleriyle
  • Zorlayıcı nedenlerle
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde

Sağlık Sebepleri ile Haklı Fesih

Eğer bir işçinin sağlığını ve hayatını tehlikeye düşüren durumlar söz konusuysa işverenler iş sözleşmesini haklı bir gerekçe ile feshetme hakkına sahiptir. Benzer şekilde işçinin bulaşıcı ya da iş yapmasına engel olacak bir hastalığı teşhis edilirse de iş akdi haklı gerekçeler feshedilebilir.

Zorlayıcı Sebeplerle Haklı Fesih

Bir çalışan için bir haftadan fazla işin aksamasına neden olacak gerekçenin varlığı da haklı fesih sebebidir.

Ahlak ve İyi Niyet Kuralları İle Bağdaşmayan Durumlarda Haklı Fesih

En sık görülen ve iş davalarına konu olan iş sözleşmesi fesih gerekçelerinin bulunduğu kanun maddesi demek çok yanlış olmayacaktır. İş sözleşmesinde belirtilen den farklı vasıflar ya da şartlar gösterilerek veya gerçekle bağdaşmayan durumların varlığında, işçinin şeref ve namusuna yönelik sözler veya davranışlar, cinsel taciz, tehdit gibi gerekler de iş sözleşmesinin haklı gerekçelerle feshinden bahsedilebilir. Ayrıca işveren çalışanlarını kanunsuz davranışlara yöneltilmesi ya da işçilerin suç işlemesi iş akdinin haklı feshini gerektirir. En temel hususlardan birisi de işverenlerin ücret ödemelerinde iş sözleşmesine aykırı hareket edilmesi, ücretin kısmen, eksik ödenmesi durumlarıdır. Yine benzer şekilde parça başı yapılan işlerde, işveren çalışanına kapasitesinin altında iş sağlaması ve bunun çalışanın gelirini düşürücü etki yaptığı durumlarda çalışanların iş sözleşmesini feshetme hakkı kanunlarla güvence altına alınmıştır.

Bu haber toplam 230 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara