İş ve İşçi Alacakları Davası Nasıl Açılır? İşçi Hangi Tazminatları Alır?

İş ve İşçi Alacakları Davası Nasıl Açılır? İşçi Hangi Tazminatları Alır?
İşten çıkarılan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı alma haklarına sahiptir. Ayrıca, işten çıkarma işleminin haksız olduğuna inanılıyorsa, işe iade talebinde bulunulabilir.

İş Kanunu, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri adil ve dengeli bir şekilde düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzenleme, işçilerin haklarını korumayı ve iş yerinde sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler. Aşağıda, işçi hakları ve ilgili süreçlere dair kapsamlı bir özet sunulmaktadır.

İşçi Hakları Nelerdir?

Ücret Alma Hakkı: İşçiler, anlaşmalarına uygun olarak belirlenen ücretlerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödenmesini talep etme hakkına sahiptirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği: İşçilerin, risklerden korunmak ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmak hakkı vardır.

Eşit Muamele: Her işçi, cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz kalmama ve eşit muamele görme hakkına sahiptir.

Ara Dinlenme Hakkı: Yasal olarak belirlenen çalışma saatleri arasında ara dinlenme hakları bulunmaktadır.

Fazla Mesai Ücreti: İşçiler, normal çalışma saatlerinin dışında gerçekleştirilen çalışma için fazla mesai ücreti alma hakkına sahiptir.

Esaslı Değişikliklere Rıza Göstermeme: İşçiler, iş sözleşmesinin temel şartlarında yapılan değişiklikleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

Belirli Günler İçin İzin: İşçiler, yıllık izinlerini, bayram ve genel tatil günlerinde kullanma hakkına sahiptir.

Kadın İşçi Hakları Nelerdir?

Kadın işçilere, biyolojik ve toplumsal rolleri göz önünde bulundurularak, özel haklar tanınmıştır. Bu haklar arasında, doğum izni, süt izni gibi özel izinler ve evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

İşten Çıkarılan İşçi Hangi Tazminatları Alır?

İşten çıkarılan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı alma haklarına sahiptir. Ayrıca, işten çıkarma işleminin haksız olduğuna inanılıyorsa, işe iade talebinde bulunulabilir ve bu durum mahkemeye taşınabilir.

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk ve Başvuru

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklarda, dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk sürecinden geçilmesi gerekmektedir. Arabuluculuk, tarafların bir uzlaşma bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Arabuluculuk başarısız olursa, iş mahkemesine başvurulabilir.

İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

İş hukukunda, ücret alacakları, tazminatlar ve diğer işçilik alacakları için genellikle beş yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde haklarını aramayan taraflar, zaman aşımı nedeniyle haklarını kaybedebilirler.

İş ve İşçi Alacakları Davası Nedir?

İşçi ve işveren arasında meydana gelecek sorunları çözümleyen iş hukuku işçiye ücret hakkı, kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkı, fazla mesai ücreti, süt izni gibi pek çok hak tanımlamıştır.

Bu hakların kullanılması sırasında veya iş sözleşmesinden kaynaklanan iş akdinin haksız yere feshedilmesine bağlı olarak işe iade davası başta olmak üzere pek çok dava açılabilmektedir.

İş ve işçi alacakları davası işveren aleyhine iş mahkemesine açılmakla birlikte ülkemizde hukuk sisteminin iş yükünü hafifletmek ve dava açılmadan etkin sonuçlar elde etmek üzere arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu sebeple işveren aleyhine iş ve işçi alacakları davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.

İş ve İşçi Alacakları Öncesi Zorunlu Arabuluculuk

İş ve işçi alacağı davaları iş mahkemesinde görülen davalar arasında olmasının yanında bu davaların arabulucuya başvurulmadan açılması halinde davanın reddine karar verileceğinden arabulucuda işverenle uyuşmazlığın çözümü için bir araya gelinmesi zorunludur.

Buradan sonuç alınamaması üzerine iş mahkemesine alacak konusuyla ilgili dava açılabilir. Arabulucuya başvurma süresi iş akdinin haksız yere feshedilmesinin işçiye tebliğ edildiği günden itibaren 30 gündür. İşçi bu süre içinde arabulucuya başvurmazsa kazanabileceği alacak hakları zamanaşımına uğramaktadır.

İş ve İşçi Alacakları Davası Nasıl Açılır?

İş ve işçi alacakları davası arabulucudan sonuç alınamaması akabinde arabulucuda hazırlanan son tutanaktan 15 gün içinde iş mahkemesine alacak konusuyla ilgili iş mahkemesi alacak davası dilekçe örneği ile açılmaktadır. Dava dilekçesinde;

  • Davalı ve davacı kimlik bilgileri, adres ve telefon numaraları varsa avukata ait bilgiler,
  • Davanın açılmasına sebep olan dava konusu,
  • Davadan ve mahkemeden istenilen netice ve talepler

Bölümünün mutlaka yer alması gerekmektedir. Bununla birlikte davanın açılmasına sebep olan haksız durumda dava dilekçesinde hukuki delillerle birlikte açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır.

Davanın açılmasına sebep olan olaylar ve delillerin davacı tarafından ispatı zorunludur. Bu sebeple işçi alacağının tanık, resmi belge ve diğer tüm hukuki kanıtlarla ispatı iş mahkemesine sunulan dava dilekçesinde net olarak anlatılmalıdır.

İş ve İşçi Alacakları Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İş mahkemesi davaları ne kadar sürer konusunda dava açmayı düşünenler ve iş mahkemesinde davası bulunanlar tarafından merak edilmektedir. iş mahkemesine açılacak iş ve işçi alacakları ile ilgili işveren uyuşmazlıkları Hedef süreler kapsamında 540 gün içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

İşçi davalarında 540 günlük süre tahmini olmakla birlikte dava açılan mahkemenin iş yükü, dosyanın içeriği gibi özel durumlarda dava süresini etkilemektedir.

İş hukuku alanında deneyim sahibi kurumsal avukatlık bürolarından hukuki destek alarak hem daha hızlı davanın sonuçlanması sağlanabilir hem de daha etkin bir şekilde tüm dava aşaması avukat aracılığıyla takip edilebilmektedir. Makalede İş ve İşçi Alacakları Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 285 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara