İş yerinde hangi şartlarda tazminat alınır? Tazminat Alma Şartları Nelerdir?

İş yerinde hangi şartlarda tazminat alınır? Tazminat Alma Şartları Nelerdir?
İşçilerin haklarını korumak ve gerektiğinde bu haklardan yararlanabilmek için, iş kanunlarına uygun hareket etmeleri ve haklı nedenle işten ayrılmaları durumunda gerekli prosedürleri titizlikle takip etmeleri önemlidir.

Kıdem tazminatı, işçilere uzun süreli hizmetleri sonucunda işveren tarafından sağlanan önemli bir hak olup, çeşitli durumlarda elde edilebilmektedir. İş Kanunu'na göre, bu tazminatın kazanılması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu yazıda, kıdem tazminatı alabilme koşulları, hesaplamaları ve haklı nedenle işten ayrılma durumlarında yapılması gerekenler detaylandırılmaktadır.

Hangi Hallerde Tazminat Alabilirim?

Kıdem tazminatı, sadece belirli şartlar altında hak edilen bir ödemedir. Bu şartlar arasında 01.05.2008 sonrası işe başlamış olmak ve 25 yıl sigortalılık süresi ile 5400 prim gününü tamamlamak bulunmaktadır. Ayrıca, evlilik, askerlik, sağlık sebepleri veya haklı bir fesih durumunda da tazminat alınabilir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

2024 itibarıyla, kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 20.002,5 TL olarak belirlenmiştir. Aynı dönemde yıllık tavan tutar ise 35.058,58 TL'dir. Bu tutarlar, işçinin hizmet süresine ve aldığı ücrete göre değişiklik gösterebilir.

5 Yıl Asgari Ücretle Çalışan Ne Kadar Tazminat Alır 2024?

2024 yılında, 5 yıl boyunca aralıksız olarak çalışan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan bir işçi için hesaplama yapılırken, yıllık tavan tutar dikkate alınır. Buna göre, 5 yıllık kıdem tazminatı tutarı 35.058,57 TL'nin 5 ile çarpılması sonucu 175.292,85 TL olarak hesaplanır.

Haklı Nedenle Fesih Nasıl Kanıtlanır?

Haklı nedenle işten ayrılmak isteyen işçinin, bu kararını işverene bildirmesi gerekir. İşçi için fesih bildiriminin yazılı yapılması zorunlu olmamakla birlikte, yazılı bildirim, ispat açısından önem taşır. Haklı fesih gerekçeleri, işçinin iddialarını destekleyen belgeler ve tanık ifadeleriyle kanıtlanabilir.

Kıdem tazminatı, işçiler için önemli bir mali güvencedir ve iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda belirli şartlar altında hak edilir. İşçilerin haklarını korumak ve gerektiğinde bu haklardan yararlanabilmek için, iş kanunlarına uygun hareket etmeleri ve haklı nedenle işten ayrılmaları durumunda gerekli prosedürleri titizlikle takip etmeleri önemlidir. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, işçinin haklarını koruyarak adil bir şekilde tazminatını almasını sağlar.

İş Kanunu Tazminat Nedir, Nasıl Hak Edilir?

İş Kanunu’na göre işçinin tazminat hakkı, belli şartlar dahilinde düzenlenmiştir. Buna göre işçinin tazminat hakları;

  • Kıdem tazminatı,
  • İhbar tazminatı

Şeklindedir. Bunun dışında işçi, işe iade davası açabilecektir. Bu tazminat davalarından yararlanılması için, kişinin iş akdinin haksız feshedilmiş olması gerekir. Ya da işçinin iş akdini haklı sebeplerle feshetmiş olması şartı bulunur.

İş Kanunu tazminat hakkı, işçinin işten haksız yere çıkarılmaması adına düzenlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? İş Kanunu Tazminat

İşçi, kıdem tazminatı almak için, belli şartları yerine getirmelidir. Kıdem tazminatı şartları İş Kanunu’na göre;

  • İşçinin iş yerinde 1 yıl kıdemi olması,
  • İşçinin iş sözleşmesinin süresiz olması

Gerekir. İş yerinde 1 yıldan daha az kıdemli olan işçiler kıdem tazminatı alamayacaklardır.

Emeklilik Dolayısı İle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

İşçi, emekli olabilmesi için gereken;

  • 3600 gün prim ödemelerini yerine getirme,
  • 15 yıl boyunca sigortalı olma

Koşullarına sahipse, iş akdini feshederek, emekli olacağı yaşı çalışmadan bekleyebilir. Bu şekilde işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem tazminatı alabilmek için, SGK’dan alınan bir belge ile işverene gidilir ve tazminat hakkı kazanılır. Gerekli şartlar sağlandığında, birden fazla kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

İhbar Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçinin iş yerinden ayrılmadan önce yeni bir iş bulması adına zaman tanınması gerekliliğini düzenlenmiştir. İhbar tazminatı, işçinin ve işverenin çalışan ve iş bulma sürelerini düzenleyen bir tazminat türüdür.

İhbar tazminatı şartlarında, iş akdinin işçi ya da işveren tarafından haksız feshi gerekliliği yer alır. Nitekim, işçinin sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi sonrasında, belli bir süre daha aynı işyerinde çalışması gerekir.

Bu süre işverene, yeni bir çalışan bulması adına tanınmış bir süredir. İşveren işçiyi işten çıkardığında ise, belli bir süre işçinin yeni bir iş bulması adına zaman vermesi gerekecektir. İşçi iş bulması gereken süre zarfında işten çıkarıldıysa, işveren ihbar tazminatı ödemek durumundadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? İş Kanunu Tazminat

İhbar tazminatı hesaplaması yaparken, kişilerin ne kadar süredir işyerinde çalışmakta olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışma süreleri dahilinde, işçiye ne kadar tazminat ödemesi yapılacağı hesaplanacaktır.

İhbar tazminatı talep hakkına işçi sahip olduğu gibi, aynı talepte işveren de bulunabilecektir. İş Kanunu Tazminat, İş Kanunu İş kazası dava dilekçesi ile; müvekkilinin davalı işyerinde 30.05.2013 tarihinde iş kazası geçirdiğini ve iş gücü kaybına uğradığını, olayda davalı tarafın kusurlu olduğunu beyanla, şimdilik 100,00 TL maddi tazminat ile 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunması; müvekkilinin meydana gelen olayda kusurlu olmadığını, davacının uymakla, yükümlü olduğu iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tedbirlere ve talimatlara uymamış olduğu, meydana gelen kazada davacının bağışlanmaz kusurunun olduğunu, kaza sonrası iş kazası tutanağının tutulduğunu ve davacının müvekkili şirket yetkililerince derhal hastaneye götürüldüğünü beyanla, davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece;

Davanın maddi tazminata ilişkin kısmının kabulü, manevi tazminata ilişkin kısmının kısmen kabul, kısmen reddi ile, 3.759,00 TL maddi, tazminatın kaza tarihi olan 30/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine. 5.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 30/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, Fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine dair karar verilmiştir.

Davacı istinaf sebepleri: Davacı vekilinin 26/02/2018 tarihli istinaf dilekçesinde müvekkilinin % 6,3 oranında maluliyeti ve %70 oranında kusuru düşünüldüğünde verilen 5.000,00 TL manevi tazminatın pek az olduğunu, müvekkilinin bu kaza sonucunda uzun süre tedavi gördüğünü ve sonunda malul kaldığını, bu nedenle yerel mahkeme kararının kaldırılarak talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

(İş Kanunu Tazminat) Davalı istinaf sebepleri: Davalı vekilinin 26/02/2018 havale tarihli istinaf dilekçesinde tarafların kusur oranlarının tespit edildiği 22/05/2016 tarihli raporda müvekkilin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hususunda eğitim vermemesi gerekçesiyle hatalı olarak müvekkil şirketin %30 oranında kusurlu bulunduğunu oysa iş güvenliği uzmanlığı hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye eğitim verildiğine dair belgeler bilirkişi raporuna esas alınmasına rağmen müvekkilinin %30 oranında kusurlu bulunmasının, yanlış olduğunu beyanla yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT - MANEVİ TAZMİNATIN TUTARINI BELİRLEME GÖREVİ HAKİMİN TAKDİRİNE BIRAKILMIŞ İSE DE HÜKMEDİLEN TUTARIN UĞRANILAN MANEVİ ZARARLA ORANTILI DUYULAN ÜZÜNTÜYÜ HAFİFLETİCİ OLMASI GEREKTİĞİ - İSTİNAF TALEPLERİNİN REDDİ.

ÖZET: Dava, meydana gelen zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacının geçirdiği kaza 30/05/2013 tarihlidir. Davacının alınan SGK Yüksek Sağlık Kurulu raporuna göre olayda %6,3 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığı ve olayda %70 oranında kusurlu olduğu ortadadır. Yerel mahkemenin … TL manevi tazminata hükmetmesi hakkaniyete uygun bulunmuştur. Davacı vekilinin buna ilişkin istinaf taleplerinin reddi gerekmiştir. (İş Kanunu Tazminat) Makalemizde İş Kanunu Tazminat konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 394 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara