İşçi Alacağı Davası

İşçi Alacağı Davası
İşçi Alacağı Davası | Hukuk sistemi içinde en çok anlaşmazlıkların yaşandığı taraflar işçi ile işveren tarafları olmakta ve bu sebeple de en çok görülen davalar iş davaları olmaktadır. Daha çok işçilerin alacaklarına ilişkin hususların karşılanması dahilinde açılmış olan bu davalarda her ne kadar işçiler lehine sonuçlar doğurulması için yasalar koruyucu...
Hukuk sistemi içinde en çok anlaşmazlıkların yaşandığı taraflar işçi ile işveren tarafları olmakta ve bu sebeple de en çok görülen davalar iş davaları olmaktadır. Daha çok işçilerin alacaklarına ilişkin hususların karşılanması dahilinde açılmış olan bu davalarda her ne kadar işçiler lehine sonuçlar doğurulması için yasalar koruyucu nitelik taşıyor olsa da işverenler tarafından suistimal edilen durumlarla da karşılaşılmaktadır. Özellikle kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesinde yaşanan ihmaller ve hukuksuzluklar işçilerin hakları olan varlıklara sahip olmalarının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

İşçi Alacaklarına İlişkin Davalar

Çoğu zaman işçilere boş kağıtların imzalattırılması gibi uygulamalar bile yaptırılabiliyor. İşçilerin bu noktada İş Kanunu'nun kendilerine vermiş olduğu gücü kullanma bilgisine mutlaka sahip olması gerekmektedir. İşçilerin en fazla hak kaybına uğradıkları konuların başında kıdem ve ihbar tazminatı gibi alacakları gelmektedir. İşçi tazminat haklarını alması zedelenmiş olan kişiler alacaklarının tazminini sağlamak için iş mahkemelerine başvurabilirler. Bu tazminatlarla birlikte işçilerin fazla çalışma mesai ücretleri, yıllık izin ücretleri gibi işçilerin temel hakkı olan ücretleri de talep etmesi mümkün olmaktadır. İş davaları davaların kendine has nitelikleri itibarıyla 1 ile 1,5 senelik süreleri içerisinde açılabilen ve sonuçları da alınabilen davalardan olmaktadır. İş mahkemelerinin iş yoğunluğu ve hukuk sistemindeki ağır işleyişe bir de tarafların ihmalleri eklenirse bu sürelerin çok daha uzaması söz konusu olmaktadır. Bunlara ek olarak işçilerin hak talebinde bulunmasının yolunu açan konularla ilgili olarak bilirkişi raporları istenirse bu raporların elde edilme sürelerinde de yaşanan belirsizliklerin dava sürelerini uzatması söz konusu olabilmektedir. İşçi Tazminat haklarını bu süre boyunca elde edemeyen işçilerin doğrudan zarara uğraması söz konusu olacaktır. Bu sebeple hak kayıpları üzerine tazminat davasını açacak olan işçiler bir an önce bunun için yapılması gerekli olan hukuki süreçleri takip etmelidir. İşçi Alacağı Davası işçinin işten çıkarılması sonucu ödenmesi gerekip de ödenmeyen alacakların istenmesi üzerine açılan dava çeşididir. İşçi Alacağı Davası içeriğinden bahsedecek olursak, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, dini ve resmi bayramlarda çalışma nedeniyle ücret, ödenmemiş agi varsa bu kalemler İşçi Alacağı davasına konu edilebilir. İşten çıkarılan işçi İş Mahkemesine İşçi Alacağı Nedeniyle Dava açması gerekiyorsa, hukuki destek almasında fayda vardır. İşçi Alacağı kalemlerinin neler olduğu, hangi miktarda talep edileceği, işçi alacaklarını nasıl ispat edeceğini, detaylı bilmesi gerekmektedir. İşçi Alacağı Davasının yanlış açılması, miktarların belirli olmaması, veya davanın red edilmesi durumunda, dava masraflarını ödeyeceği gibi karşı tarafında karşı avukat vekalet ücret ödemesi gerekmektedir. | İşçi Alacağı Davası

İşten Haksız Şekilde Çıkarılma Sonrasında Açılan Davalar

İşçilerin iş sözleşmelerinde belirtilmemiş olan ve yasalarda da işçilerin işten çıkarılmaları için düzenlenmiş olan kurallardan biri sayılmayan durumların ortaya çıkması halinde işe iade davası açarak işe geri dönmelerini talep etmeleri mümkün olmaktadır. Böylece işçilerin iş güvencesi korunma altına alınmıştır. | İşçi Alacağı Davası

İş Sözleşmesi Sona Ererse Ne Olur?

İşçi ile işveren arasındaki her türlü kuralın açık bir şekilde ortaya koyulduğu belgeler olan iş sözleşmelerinde iş görme ya da bedel ödeme yükümlülüğü gibi durumlardan bahsetmeden kişilerin sözleşmeye dayanarak haklarını talep etmesi söz konusu olabilecektir. Burada kişiler uzlaşma ya da dava açma yoluna giderek haklarını almaya gayret ederler. İşverenlerin iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde yapması gereken şeyleri kuralına uygun şekilde işletmesi tüm bu sorunların doğrudan çözülmesi anlamını taşımaktadır. Bu durumlar çalışma belgelerinin verilmesi, işin kanunda belirtilmiş durumlara göre bırakılmış olması, ibranamelerin kişiye teslim edilmesi ve kıdem tazminatının verilmesi olmaktadır. Eğer işten çıkarma ile ilgili ihbar süreçlerini yasalara uygun şekilde takip etmemiş işverenler mevcutsa bu durumda ihbar tazminatlarının verilmesi de gündeme gelmektedir. | İşçi Alacağı Davası

İşçi Alacağı Kıdem Tazminatı

Yıllarla ifade edilecek olan bir süre boyunca devamlı olarak aynı işveren altında görevlendirilmiş olan işyerlerinde çalışmış olan kişiler ikramiye olarak da adlandırılabilecek olan ve çalışma sürelerine göre karşılığı verilen kıdem tazminatı adındaki varlıklara sahip olabilmektedir. | İşçi Alacağı Davası

İşçi Alacağı İhbar Tazminatı

İşten çıkarılma olayı ortaya çıktığında işverenin mutlaka bu durumu işçiye bildirmesi sorumluluğunu yerine getirmesi ve böylece işçinin mağdur edilmesinin önüne geçmesi gerekmektedir. Bu sebeple bir süre önce bildirimlerin yapılması, işçiye de bu süre

İşçi Alacağı Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ - TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN TENSİP AŞAMASINDA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - TARAFLARIN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLAL EDİLMESİ ÖZET: Dava; kıdem-ihbar tazminatı ve ulusal bayram-genel tatil ücretine ilişkindir. İlk derece mahkemesince, tensiple dosya üzerinden davalı tüzel kişinin adresinin K….İş Mahkemesi yargı alanı içerisinde bulunduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir. Mahkemece, taraf teşkili sağlanmadan, ön inceleme duruşması yapılmadan tensip aşamasında yetkisizlik kararı verilmesi, tarafların hukuki dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Taraf teşkili sağlanıp tarafların delilleri toplandıktan sonra yetkili olunup olunmadığına karar verilmeli, Mahkeme yetkili ise işin esası hakkında karar verilmelidir. İlgili kanun maddeleri uyarınca davacının istinaf başvurusu esas yönünden incelenmeksizin kararının kaldırılmasıyla davanın yeniden görülmesine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara