İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?

İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?
İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır? İşçilerin İş sözleşmesinde kaynaklı sorunlar yaşaması durumunda başvuru yapacakları kurum ve müdürlükler mevcut olup, başvuru yapılabilecek yerler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Bu hattın aranması ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konusundaki her türlü...
İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır? İşçilerin İş sözleşmesinde kaynaklı sorunlar yaşaması durumunda başvuru yapacakları kurum ve müdürlükler mevcut olup, başvuru yapılabilecek yerler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi

Bu hattın aranması ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konusundaki her türlü öneri, İhbar, Soru, Eleştiri, Başvuru ve talep Bu hattın aranması ile yapılabilmektedir. Söz konusu olan merkezin mesai saatleri ile sınırlı olmadan 7 gün 24 saat aranabilmesi mümkündür. Aranacak iletişim merkezi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türki İş Kurumu tarafından sunulmakta olan tüm hizmetler ile alakalı olarak gerekli bilgilendirmeleri yapmakta ve gerekli konularda çözümler üretmektedir. İletişim merkezine yapılan tüm çağrılar konusunun uzmanları tarafından direkt olarak cevaplanmaktadır. Yapılan ilk görüşmeden sonuçlandırılamamış olan talepler, yapılan görüşmede alınan gerekli bilgiler ile sonradan ilgili olan birimlere gönderilmekte ve bu konudaki ilgili birimler talebin sahibi ile irtibata geçerek mevcut talebi sonuçlandırmaktadırlar. Bahsedilen iletişim merkezinin aranması yerine doğrudan bir birime başvurulması istendiği durumlarda, yapılacak ihbar ve şikayetin konusuna göre başvurulması gereken ilgili birimler aşağıda detaylı olarak belirtilmektedir. (İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İlgili Birimlerine Yapılması Gereken Başvurular

Bu bakanlığa yapılacak ihbar şikayet ile alakalı olarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmekte olan, hizmet sözleşmelerinin feshedilmesi, işten çıkartılma, ücret alacakları, prim alacakları, ikramiye alacakları, masla mesai alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işyerindeki psikolojik baskı ve yıldırma (mobbing) gibi konularda başvuru yapılabilmektedir. Bu konudaki ihbar ve şikayetlerde bir kısmı bakanlığın Bölge Müdürlüğü ve bir kısmı da İş Teftiş Grup Başkanlığına yapılabilmekteydi. Ancak yürürlüğe giren 665 sayılı Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkın Kanun nedeni ile bazı kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler ile değişiklik yapılması ile bakanlığın Bölge Müdürlükleri kapatılmıştır. Bu düzenlemeler ile İş Kur Müdürlüklerinin isimleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bakanlığın Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine devredilmiş durumdadır. Tüm be nedenler ile daha önceden bakanlık Bölge Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. (İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?)

İş Teftiş Grup Başkanlığına Yapılması Gereken Başvurular

İşveren ve işçi tarafından düzenlenmiş olan iş sözleşmesinin devam ettiği yani işten ayrılmanın söz konusu olmadığı durumlarda ücret alacakları, prim alacakları, ikramiye alacakları, fazla mesai alacakları ile işyerindeki psikolojik baskı ve yıldırma (mobbing) gibi konulardaki başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna bağlı Grup Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Bunun yanında toplu şekilde işten çıkartma, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda da yapılacak olan başvuruların ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına yapılması mümkün olacaktır.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Yapılması Gereken Başvurular

Düzenlenen iş sözleşmesinin feshedilmiş olması yani işçinin işten çıkartılmış veya çıkmış olması durumunda yapılan iş sözleşmesinin feshedilmesi, işten çıkartılma, ücret alacakları, prim alacakları, ikramiye alacakları, fazla mesai alacakları, kıdem tazminatı alacakları ve ihbar tazminatı alacakları gibi konulardaki şikayet ve ihbarların yapılması için başvurular konu iş yerinin bağlı olduğu yerde bulunan Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı olan merkezlere yapılması gerekmektedir. (İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?)

İşsizlik Ödeneği ve İş Kur Uygulamaları ile İlgili Başvuruları

İşçilerin işsizlik sigortasından alacakları işsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmetlerinin alanına girmekte olan diğer tüm konular ile alakalı olarak yapılacak şikayet ve ihbarlarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı şekilde hizmet vermekte olan merkezlere yapılması gerekmektedir. Ayrıca kurumun internet sitesinin de her sayfasının alt kısmına bulunmakta olan “Bize Ulaşım” linkinden de kolay bir şekilde ulaşılabilecek olan web sayfasından şikayet, öneri ve dilek formunun doldurulması ile de şikayet ve ihbar başvurusu yapılabilmektedir.

Konularına Göre Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularının Yapılacağı Yerler İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?

İşten ayrılmış olan işçiler için hizmet sözleşmesinin feshedilmesi, işten çıkartılma, ücret alacakları, prim alacakları, ikramiye alacakları, fazla mesai alacakları, kıdem tazminatı alacakları ve ihbar tazminatı alacakları gibi konulardaki şikayet ve ihbarların yapılması için başvurular iş yerinin bağlı olduğu yerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu Müdürlüklere bağlı şekilde hizmet vermekte olan merkezlere yapılabilmektedir. İş sözleşmesinin devam ettiği yani çalışmakta olan işçiler için ücret alacakları, prim alacakları, ikramiye alacakları, fazla mesai alacakları ve iş yerindeki psikolojik baskı ve yıldırma (mobbing) gibi durumların başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığına yapabilmektedirler. Toplu şekilde işten çıkartma durumları, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı konulardaki şikayet ve ihbar başvuruları da İş Teftiş Grup Başkanlığına yapılabilmektedir. İşçilerin işten çıkartılma durumlarında alacağı işsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmetleri ile alakalı olarak şikayet ve ihbarların başvurusunun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu kuruma bağlı şekilde hizmet vermekte olan merkezlere yapılması gerekmektedir. İşçilerin sigortasız şekilde çalıştırtılması, gerçek ücretleri yerine düşük ücretler üzerinden sigortalı olarak gösterilmesi, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi konular için yapılacak olan şikayet ve ihbar başvuruları da iş yerinin bağlı olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya bu müdürlüğe bağlı şekilde hizmet vermekte olan merkezlere yapılması gerekmektedir. Bu konuda Bağkur ile alakalı bir sorunun olması durumunda bunlara da doğru cevaplar bulunabilmektedir. (İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?)

İşçi Şikayetlerinde Ortak Konular Nelerdir? İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?

Yapılan başvurular ile alakalı olarak, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri ve Başbakanlığın 1993/2 ve 2004/12 sayılı genelgeleri hükümleri uyarınca; dilekçelerde ad ve soyadın bilgilerinin bulunmaması, adres bilgilerinin bulunmaması durumunda, Dilekçelerin imzasız olması durumunda, belirli bir konuyu içermemesi durumunda ve yargı mercilerinin görevine giren konular ile alakalı içerikleri olan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. Ancak yukarıda belirtilen konuları içermemekle birlikte dilekçede belirtilmekte olan konu ile veya konular ile alakalı olarak inandırıcı mahiyette olan bilgilerin, belgelerin, delillerin dilekçeye eklenmiş olması veya iddiaların somut nitelikle bilgi ve bulgu ile olaylara dayandırılmış olması durumunda dilekçe kabul edilmekte ve işlem yapılmaktadır. İhbar veya şikayet başvurusunda bulunmakta olan kişilerin, kendisi tarafından yapıldığının bilinmesi ve duyulması halinde kendisine bir zarar gelebileceğinden endişe etmesi durumunda dilekçelerde kimlik bilgilerini gizleme hakları bulunmaktadır. ancak böyle bir durumda yukarıda belirtildiği gibi dilekçelerin inandırıcı bilgi, belge ve bulgular içermesi gerekmektedir. Hazırlanan başvuru dilekçelerinde ne istendiği tam olarak belirtilmelidir. Dilekçelerde iş yerinin veya işverenin adının veya unvanı ile adres bilgilerinin tam olarak belirtilmiş olması gerekmektedir. Aksi bir durumda dilekçedeki eksiklik nedeni ile dilekçenin tamamlanması gerektiği belirterek dilekçe sahibine geri verilecektir. Hazırlanan dilekçenin intikal ettiği birimde işlemlerin yürütülecek, gerekli incelemelerin ve soruşturmaları yapılacak kişilerin, dilekçe sahibine kolay bir şekilde ulaşabilmesi için dilekçede belirtilen ad ve soyad bilgileri yanında TC kimlik numarasının ve telefon numarasının da belirtilmesi oldukça fayda sağlayacaktır. Hazırlanacak olan başvuru dilekçesine konu olan ihbar ve şikayetle alakalı olarak gerekli belgelerin ve delillerin eklenmesi gerekmektedir. Dilekçenin iletilmesinden sonra konuyu inceleyen birimin dilekçe sahibine sonradan ulaşacakları için, ilk etapta belgelerin ve delillerin fotokopilerinin konulması yeterlidir. Sonradan yapılacak ulaşım ile asılları teslim edilebilmektedir. Bu iki durumda da başvuru sahibinde dilekçelerinde delil ve belgelerinde birer kopyasının olması gerekmektedir. Yapılan başvurularda ileri sürülmekte olan iddiaların belgelendirilmesi oldukça önemlidir. (İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?)

İşçi Şikayet Dilekçe İle İlgili Şekil Şartları ve İşçi Şikayet Dilekçesi Örneği

Hazırlanacak olan dilekçelerin A4 kağıdına Türkçe olarak yazılması gerekmektedir. Dilekçelerin bilgisayar veya daktilo kullanılarak yazılmış olması durumunda siyah renkli olarak yazılmış olması gerekmektedir. Elle yazılması durumunda ise siyah veya mavi renkli tükenmez kalem veya dolma kalem ile yazılması gerekmektedir. Hazırlanacak dilekçede sayfanın en üst kısmına ortalanarak dilekçenin hangi birime hitaben yazıldığı belirtilmelidir. Bu satıra o birimin adı yazılır ve alt kısmına iddia ile talebin yani dilekçe içeriği yazılmaktadır. Hazırlanan dilekçeler “Arz ederim” ifadesinin kullanılması ile tamamlanacaktır. Dilekçe metninin sağ alt tarafına ad ve soyad yazılmalı ve imza atılmalıdır. Alt sol tara ise TC kimlik numarası ve adres ile telefon bilgileri yazılmalıdır. Yine bu bölüme dilekçeye ek olan belgeler numaralandırılarak isimleri ile yazılmalıdır. Yukarıda detaylı şekilde belirtilmiş olan şekilde şartlarına uygun olarak dilekçesinin hazırlanması ve okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir. Dilekçelerin avukatlar veya arzuhalcilere yazdırılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dilekçeler el yazısı ile yazılabileceği gibi bilgisayar veya daktilo kullanarak da yazılabilmektedir. (İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?)

İşçi Şikayet Dilekçelerin İlgili Birimlere Gönderilmesi

Hazırlanan dilekçeler ilgili birimlerin evrak servislerine elden teslim edilebilmektedir. Bunun yanında posta yolu ile de gönderilebilmektedir. Posta yolu ile gönderilmesi durumunda, mutlaka resmi olarak PTT vasıtası ile gönderilmesi gerekmektedir. Özel firmaların kargo veya kurye hizmetlerinden faydalanılarak gönderilen dilekçeler işleme alınmayabilir. Ayrıca dilekçenin ve ekindeki evrakların kaybolma riski nedeni ile adi posta yerine taahhütlü posta şeklinde gönderilmesi veya APS olarak gönderilmesi çok daha güvenli olacaktır. Hazırlanacak zarfın üzerinde gideceği birimin adı ve açık adresi yazılmalıdır. Aynı şekilde dilekçeyi hazırlayan tarafından adresi yazılmalıdır. Hazırlanan posta için zarfın sol üst kısmına gönderici olan kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır. Aynı yere adres bilgileri de açık şekilde yazılmalıdır. Zarfın orta kısmından sağ aşağı kısmına alıcı tarafın adı ile açık adresi yazılmalıdır. Bu şekilde sorunsuz olarak posta yerine ulaşacak ve bir aksilik durumunda geri gönderilebilecektir. Bu sebeple taahhütlü ve APS posta işlemi ile gönderilmesi tavsiye edilmektedir. (İşçi Şikayetleri Nasıl Nereye Yapılır?)

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara