İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi
İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi | İşçiler çalışma hayatı boyunca emekli olmayı ve emekliliğinde r,ahat bir şekilde yaşamayı hedeflemektedir. Bu emekliliğe ulaşmak için devletin koymuş olduğu kurallar bulunmaktadır ve konulan şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan birisi de sigorta primlerinin düzenli olarak belirli şartlara göre...
İşçiler çalışma hayatı boyunca emekli olmayı ve emekliliğinde rahat bir şekilde yaşamayı hedeflemektedir. Bu emekliliğe ulaşmak için devletin koymuş olduğu kurallar bulunmaktadır ve konulan şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan birisi de sigorta primlerinin düzenli olarak belirli şartlara göre yatırılmasıdır. Bu primler ise işveren için bir külfet olarak görülebilmekte ve bu sebeple gerektiği gibi yatırılması mümkün olmayabilmektedir. Bu konuda özellikle primlerin gerçek maaş üzerinden yatırılması oldukça önemli bir konudur. İşçilerin aldıkları maaş üzerinden prim yatırılmasını istemektedir. Ancak bazı durumlarda gerçek maaş üzerinden prim yatırılması mümkün olmamakta ve hatta hiç prim yatırılmadığı da görülebilmektedir. İşçilerin aldıkları maaşlar üzerinden prim yatırılmaması iş sözleşmesinin haklı iptal nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu durum için işverene adli para cezası da uygulanmaktadır. Maaş alacakları ve primlerin ödenmemesi konusundaki davalar ve ihtarlar  avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. | İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigorta primleri eksik yatırılan işçi istemesi durumunda iş sözleşmesini bu neden ile feshedebilmektedir. İş sözleşmesinin haklı bir neden ile feshedilmesi ile işçi kıdem tazminatını almaya da hak kazanmış olacaktır. Bu hak kazanılan tazminatın ödenmemesi durumunda da işçi yasal yollara başvura bilmektedir. Aynı zamanda işçi bu durumu SGK birimlerine şikayet edebilmektedir. Yapılacak bu şikayet ile işveren adli para cezası ile cezalandırılacaktır. İşçilerin sigorta primlerinin eksik yatırıldığı veya yatırılmadığı durumlarda ALO 170 numaralı hatta bildirebilmektedir. Aranacak bu ALO 170 numaralı hat ise Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir servistir. Bu hattın aranması ile çalışma hayatındaki sigorta primleri yanında farklı sorunlar içinde şikayetlerde bulunması mümkün olabilmektedir. Ayrıca çalışma süresi boyunca sigorta primleri hiç yatırılmamış olan işçilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapmaları gerekmektedir. Çalışma süresi içerisinde sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması gibi bir durumla karşılaşan ve bu konuda şikayette bulunacak olan işçilerin bordroları oldukça önemlidir. Bordrolarda gösterilen maaşlar ile sigorta primleri için SGK'ya bildirilmekte olan maaş arasında fark olması işçinin haklılığı için önemli bir delildir. Bu sebeple işçiler her zaman gerçek maaşlarını gösteren belgelerini saklamalı ve gerektiği durumlarda ispat konusunda kullanmaları gerekmektedir. | İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Nedeni İle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ve Kıdem Tazminatı

Bu konuda Yargıtay'ın vermiş olduğu karar ile sigorta primleri eksik yatırılan işçinin iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Yapılan bu fesih işlemi derhal fesih olarak kabul edilmektedir. İşçinin fesih konusunda iradesini bildirdiği gün işi ile alakası kesilebilmektedir. Bu sebepler ile iş sözleşmesini fesheden bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Hak edilen kıdem tazminatının ödenmesini de işveren isteyebilecek ve sonrasında kıdem tazminatı için uygulanan yasal prosedürleri uygulayabilecektir. | İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi | Sıkça Sorulan Sorular

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCININ TESPİTİ İSTEMİ - TANIKLA İSPAT SINIRI - DAVACININ İMZASINI İÇEREN ÜCRET BORDROLARI VEYA ÜCRET ALMA BELGELERİ VAR İSE GÖZETİLECEĞİ - BELGE BULUNMAMASI HALİNDE EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI GEREĞİ ÖZET: Yapılacak iş, davalı işverene ait 1042447 sicil numaralı işyerinin ihtilaflı döneme ilişkin ücret bordrolarını davalı işverenden, dönem bordrolarını davalı Kurumdan istemek, davacının imzasını içeren ücret bordrolarının veya başkaca yazılı ücret alma belgelerinin varlığı halinde bunları göz önüne alarak, İmzalı ücret bordrolarının aksinin eşdeğerde yazılı belge ile ispatlanabileceğini dikkate alarak ücreti tespit etmek, aksi halde öncelikle davacının yaptığı işi somutlaştırıp netleştirmek, benzer işi yapan işyerlerinden gerektiğinde ilgili meslek odasından emsal ücret araştırması yapmak, Dönem bordrolarında ihtilaflı dönemin tamamında kayıtlı, tarafsız tanıklar saptanarak bunların bilgisine başvurmak, elde edilecek sonuca göre karar vermekten ibarettir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara