İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı

İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı
İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı İş kanunu ile belirlenmiş haklar dâhilinde, usulsüz bir şekilde işten çıkartılan işçi, açacağı işe iade davası ile işine geri alınmasını isteyebilir. İşçi haklarının korunması ve haksız yere işsin kalmanın önüne geçmek adına oluşturulmuş bu yasada işçilerin sıkıntıya düşmemeleri ve haklarının korunması...
İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı Ödenmesi ve Ödenmemesi Durumu Nedir? İşe iade davalarında kıdem ve ihbar tazminatı talebi İş Kanunu’nun 18. Maddesince belirlenmiştir. Bu noktada şayet işçinin yeterliliği ya da davranışları sebebiyle iş akdinin sonlandırılması için geçerli sebeplerin olması gerekmektedir. Bu sebeplerin geçersiz olduğu düşünülüyorsa bu noktada işçi işe iade davası açılabilir. Bir ay içinde bu dava açılmalıdır. Arabulucu görüşmeleri sonucunda da netice alınamaması durumlarında işçinin işe iadesi için dava açılır. Şayet işçinin işe iadesine karar verilmişse, bir ay içerisinde işveren, işçiyi eski işine başlatmak durumundadır. Şayet başlatmaz ise işe başlatmama tazminatı ödemek durumundadır. İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı da davanın gidişatına göre karar verilmektedir. İş akdinin sonlandırılmasına itiraz eden kişinin aynı zaman kıdem tazminatı talep etmesi söz konusu değildir. Ancak işten sebepsiz yere kovulduğunu düşünüyorsa bu noktada işe iadeden ziyade kıdem tazminatı davası açabilir.

Kıdem Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir mi?

İşe iade davası süresi 1 sene içerisinde sonuçlandırmaktadır. İşe iade davası ile beraber bu davadan sonra açılan kıdem tazminatı talepli davalara ilişkin olarak farklı kararlar verilebilmektedir. İşe iade davası açmış olan kişi, eş zamanlı olarak ihbar tazminatı da talep etmiş ise ihbar tazminatı talepleri, işe iade davası sonuçlanmadan açılamaz. Bundan dolayı da işe iade davası bekletici mesele olarak belirlenmeli ve işçinin işe başlama durumu kesinleştikten sonra ihbar tazminatı da talep edilebilir.

İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlamaması

İşe iade istemli dava neticesinde mahkeme tarafından belirlenen alacaklardan faydalanamaz. Bu noktada işçinin işe başlamaması durumunda geçersiz fesih söz konusu olmaktadır. İşçi işe başlamaz ise:
  • Boşta geçen ve maddi kayıpların olduğu sürelerin parasını alamaz.
  • Bu noktada işçiye verilen kıdem ya da ihbar tazminatı haklarından yararlanamaz.
  • Mahkeme tarafından belirlenen hakları kaybeder.
Mahkeme şayet işçinin işe iadesine karar vermiş ise işçi işe başlarsa, işveren işçiye kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre boyunca meydana gelen ücretleri ve diğer hakları ödemek durumundadır. İşçiye yapılan bildirim sürelerine ilişkin olarak ücretin peşin ödendiği durumlarda ödenen tutar 4 aya kadar meydana gelmiş olan ücretlerden mahsup edilmektedir.

İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı Nedir Nasıl Alınır?

İş kanunu ile belirlenmiş haklar dâhilinde, usulsüz bir şekilde işten çıkartılan işçi, açacağı işe iade davası ile işine geri alınmasını isteyebilir. İşçi haklarının korunması ve haksız yere işsin kalmanın önüne geçmek adına oluşturulmuş bu yasada işçilerin sıkıntıya düşmemeleri ve haklarının korunması hedeflenmiştir. İşe iade hakkında yapılan yeni düzenleme gereği, işçinin işe iade talebi olması halinde dava açmadan önce gerek kendisi gereksede avukat aracılığı ile arabulucuya başvuru yapmak zorundadır. İş mahkemesine işe iade dava açma şartı olarak önce arabuluculuk görüşmelerine katılması gerekmektedir. Arabuluculuk görüşmesinde anlaşma olmaması, işverenin işe iadeyi kabul etmemesi halinde dava açılır. Sizde böyle bir durumla karşılaştığınızda haklarınızın bilincinde olarak dava açma hakkınızı kullanmalısınız. Haksız yere işten çıkartılan işçiler işe iade davasını açmak için bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirler. İşe iade davası dilekçe örneği ile yazılacak bir dilekçe mahkemeye iletilmeli ve mahkemenin sonucu beklenmelidir. İşe iade davası şartları sağlanması halinde dava açılabilmektedir. İşçinin, iş sözleşmesi kanununa uygun ve tabi olması gerekmektedir. İş sözleşmesi belirli süreli değil süresiz olmalıdır. 30 ya da daha fazla sayıda işçi çalıştıran bir işyeri olması ve işçinin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi şartlarını da sağlamalıdır. Bu davayı açabilmek için işçinin en az altı ay çalışmış olması gerekmektedir. Ve işten atıldıktan sonra 1 ay içerisinde davaya başvurması gerekmektedir. İşe iade davası sonuçları olarak, işçinin işine geri alınması, işe iade davası tazminatı alması, işe iade davası kıdem tazminatı alması olarak sayılabilir. Yani hâkim kararına göre işçinin işe geri alınması ya da atıldığı zaman süresince işsiz kalması halinde tüm zararının karşılanması gibi sonuçlar oluşabilir. İşe iade davası avukatı ile yapılacak görüşmeler işçinin aleyhine olacak durumların önüne geçmesini sağlayacaktır. Sizin de işinde uzman bir avukattan yardım almanız bu süreyi daha sağlıklı ve hızlı geçirmenize ve sonuçlandırmanıza fayda sağlayacaktır. Yargıtay işe iade davası sonucunda gerekli görülürse son kararı verebilir. İşe iade davası açma süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İşçi 1 ay içinde bu davayı açmazsa hakkı düşer.

İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı Yargıtay Kararları

ÖZET: Davacının iş sözleşmesi devirden sonra feshedildiğinden ve işyeri artık devralan şirketin işyeri olduğundan, davacının devralan işveren olan davalı  ...şirket işyerine işe iadesine karar verilmesi, Devirden sonra fesheden ve dava açılmasına neden olan diğer davalı .. Genel Müdürlüğünün ise İş Kanunu'nun 6/5 maddesi uyarınca işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden devralan işverenle birlikte sorumluluğuna karar verilmesi gerekir. Mahkemece sonuç itibari ile feshin geçersizliğine karar verilmesi isabetli ise de davacının devralan şirket işyerine işe iadesine karar verilmemesi, devralan ve devreden işverenin işe başlatmama tazminatı ile boşa geçen süre ücretinden sorumlu tutulmaması açıklanan gerekçe ile hatalı bulunmuştur. Konun daha detaylı anlatılması sebebiyle işe iade davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İşe İade Davası Kıdem İhbar Tazminatı Ve Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İŞVERENE SÜRESİNDE BAŞVURDUĞU HALDE İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI - DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ŞEKLİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMASI GEREĞİ. ÖZET: Dosya içeriğine göre davacının işe iade davasının kesinleşmesinin ardından işverene süresinde başvurduğu halde işçinin işe başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin sona erme şekline göre kıdem tazminatının her tam yıllık hizmet süresi için otuz günlük ücret tutarı üzerinden hesaplanması gerekir. Mahkeme tarafından kıdem tazminatı hesaplaması yönünden hatalı olan bilirkişi raporunun esas alınması hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 282 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara