İşe İade Nasıl Olur?

İşe İade Nasıl Olur?
İşe İade Nasıl Olur? | Modern yüzyıl iş dünyası koşulları çerçevesinde hem işverenlerin hem de işçilerin haklarının güvence altına alınabilmesi, güvenliklerinin sağlanabilmesi gibi hususlar dolayısı ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de İş Kanunu uygulamaları bulunmaktadır. İş Kanunu ile birlikte Türkiye’de işverenlerin ve...
İşe İade Nasıl Olur? İşe İade Başvuru Süresi Nedir? İşten ilişiğinizin kesilmesi durumunda tekrar işe iade edilmek için yasal başvurusu süresi kazanılmış haklarınızın kaybedilmemesi bakımından önem arz etmektedir. Yeni getirilen düzenleme ile işe iade davası açmadan önce arabulucuya başvuru şartı zorunlu hale getirilmiştir. İş akdinin haksız yere feshedildiğini düşünen kimse süresi içinde önce arabulucuya buradan uyuşmazlığı çözemezse işe iade davası açmak için mahkemeye başvurmalıdır.

İşe İade Ne Zaman Başvurulur?

İşe iade davası arabuluculuk müessesesinden sonuç alınamaması halinde açılmalıdır. İşten haksız yere çıkarıldığını düşünen işçi işe iade dava başvurusu yapmadan önce arabulucuya müracaat ederek işveren ile anlaşma sağlamaya çalışmaktadır. Buradan herhangi bir çözüm elde edilememesi halinde işe iade davası açılarak mahkemeye başvurulmaktadır. İşe iade başvuru süresinin kaçırılması işçinin haklı olsa bile haklarını kaybetmesine ve dava açamamasına neden olacaktır. Bu sebeple gerek arabulucuda hakların savunulması gerekse de işe iade dava dilekçesinin usulüne uygun hazırlanması noktasında iş hukuku alanında uzman avukat ve avukatlık bürolarından hukuki yardım almanızda fayda vardır. Tutacağınız avukat ile birlikte işe iade davası açmadan önce arabulucuda işveren ve temsilcileriyle bir araya gelebilir, teknik detayları avukatınızla değerlendirerek tazminatlar başta olmak üzere tüm haklarınızı arabulucudan veya mahkemeye dava açmak suretiyle kazanabilirsiniz.

Arabulucuya Başvuru Süresi

İşe iade edilmek için önceden İş Mahkemesi’ne dava açmak gerekirken yeni getirilen düzenlemelerle birlikte işe iade davası açmadan önce arabuluculuk müessesesine başvuru yapmak gerekmektedir. İşe iade davası arabuluculuk ile sonuçlandırılmaya çalışılmakta arabuluculuktan etkili sonuç alınamazsa uyuşmazlığın çözümü için İş Mahkemesi’ne dava açılmaktadır. Arabulucuya başvurma süresi iş akdinin haksız yere fesih edildiğinin işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gündür. Eğer arabulucuya müracaat etmeden işe iade davası açılmışsa bu dava esastan reddedilecek arabulucuya başvurmak için 2 haftalık başvuru süresi işçiye tanınacaktır.

İşe İade Ne Zaman Talep Edilir?

İşe iade başvurusunda bulunmak için işçinin bazı şartlara sahip olması gerekir. Bu şartlar şunlardır:
  • İşe iade başvurusu için iş sözleşmesinin haksız bir sebebe dayanması yahut sunulan iş akdi fesih şartlarının bulunmaması gerekmektedir.
  • Haksız yere çıkarılan işçi ile işveren arasında belirsiz iş sözleşmesi olmalıdır.
  • İşe iade başvurusu yapmak için işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olmak ve işyerinin 30 veya daha fazla kişi ile çalışması gerekmektedir.

İşe İade Kaç Gün İçinde Açılır?

Arabuluculuk sisteminin ülkemizde devreye alınmasıyla birlikte işten haksız yere çıkarılan veya işten çıkarma şartlarını taşımadığını düşünen işçi işveren aleyhine dava açmadan önce arabuluculuk müessesesinden talepte bulunmalıdır. Bu talep işçiye fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmazsa işe iade başvuru süresi kaçırılmış olmaktadır. Arabuluculuktan herhangi bir sonuç alınamaması halinde arabulucuda düzenlenen son tutanak tarihinden itibaren işe iade başvuru süresi 15 gün içinde İş Mahkemesi’ne müracaat etmek suretiyle yapılmalıdır.

İşe İade Nasıl Olur? Şartları Nelerdir?

Modern yüzyıl iş dünyası koşulları çerçevesinde hem işverenlerin hem de işçilerin haklarının güvence altına alınabilmesi, güvenliklerinin sağlanabilmesi gibi hususlar dolayısı ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de İş Kanunu uygulamaları bulunmaktadır. İş Kanunu ile birlikte Türkiye’de işverenlerin ve işçilerin iş yaşamları dahilinde karşı karşıya kalmış oldukları haksız durumlarda yetkili mahkemelerden ve kurumlardan bu haksız durumlara ilişkin olarak etkin destek alabilmelerinin yasal olarak güvence altında olmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede de çok uzun yıllardır iş dünyasında çok sık şekilde karşı karşıya kalınabilen haksız işten çıkarılma durumlarına işçilerin haklarının İş Kanunu kapsamında güvence altına alınmaktadır. İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan haklarla usule uygun olmayan bir biçimde işten çıkartılan işçi, açacağı işe iade davası ile işine geri alınması doğrultusunda talepte bulunabiliyor. İşveren tarafından fesih ile beraber işten çıkartılmış olan işçinin ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ücretleri ve diğer alacaklarının ödemesinin işveren tarafından gerçekleştirilmesi de kesinlikle işe iade davası açılması açısından herhangi bir engel teşkil etmemektedir. İşe iade davası nasıl olur konusunda gündeme gelen en önemli sorulardan birisidir. Dolayısıyla işe iade davası, hizmet sözleşmesi geçersiz sebeple feshedilmiş olan işçinin işine geri dönme imkanına sahip olabilmesini mümkün kılabilmekte olan bir dava türüdür. Ancak her ne kadar işçiler açısından önemli bir avantaj oluştursa da her işçi tarafından işe iade davası açılabilmesi mümkün olmaz. Çünkü işe iade davasının açılabilmesi için İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan kriterlere uygun olunması gerekmektedir. | İşe İade Nasıl Olur?

İşe İade Nasıl Olur - İşe İade Dava Şartları Nelerdir?

İş Kanunu kapsamı dahilinde belirtilen işe iade davası açma şartları;
  • İşe iade davası açılacak işyerinde 30 ya da daha fazla işçi çalışıyor olması gerekmektedir.
Bu şart işverenin aynı iş kolu içerisindeki birden fazla işyerini de kapsamına aldığından özellikle bir şubedeki çalışan sayından çok o iş kolundaki genel çalışan sayısı göz önünde bulundurulmaktadır.
  • İşe iade davası açacak kişinin, aynı işveren altında en az 6 aylık bir çalışma geçmişine sahip olması gereklidir.
  • İşçilerin söz konusu işyerinde belirsiz süreli olarak iş sözleşmesi ile çalışma gerçekleştiriyor olması İş Kanunu kapsamında işe iade davası koşullarından birisidir.
Günümüzde pek çok işveren tarafından belirsiz süreli çalışma sözleşmelerinin işçiler yönünden olan hükümlerden korunabilmek hedefiyle sözleşmeyi belirli süreli yapmakta ve sürekli olarak bu sürelerde sözleşme yenilemesi gerçekleştirmektedir.
  • İşe iade davalarında iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi ve feshin geçerlilik içeren bir sebebe bağlı olmaması gerekir.
  • İşe iade davalarında ayrıca işverenin iş sözleşmesini feshetmesi esnasında bu fesih bilgisini yazılı şekilde gerçekleştirmiş olması ve nedenini de açık biçimde belirtmiş olması gerekir.
  • Bir işyerinde idari pozisyona sahip olan, işyerine işçi alım ve çıkartılmasında sorumlu olan, işyerinin sevk ve idaresinden sorumlu kişilerin hizmet sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen bu koşullara yönelik olarak uygunluk içeriyor olsa dahi bu işe iade davası hakkından faydalanamamaktadır.

İşe İade Nasıl Olur? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞE İADE DAVASI - KADIN ÇALIŞANLARIN BEYANLARI - DAVACININ KAÇAMAKLI KABULÜ - DAVACININ İŞ YERİ ÇALIŞANI KADIN İŞÇİLERE KARŞI DAVRANIŞLARININ TACİZ BOYUTUNDA OLDUĞU - FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞI. ÖZET: Kadın çalışanların beyanları, davacının alınan yazılı savunmasında tanıkların söylediklerini kaçamaklı kabul etmesi, ancak karşı tarafça yanlış anlaşıldığını beyan etmesi karşısında davacının iş yeri çalışanı kadın işçilere karşı davranışlarının taciz boyutunda olduğu, Bu eylemler karşısında işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığı ve devam eden davranışlar ve şikayetler nedeni ile fesih işleminin yasal süresinde yapıldığı anlaşıldığından, davanın reddi yerine, yerinde ve yasal olmayan gerekçelerle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara