Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası
Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Vefat eden İşçinin mirasçıları tarafından , işverene karşı yanında sigortalı olarak çalışmasını ve Sigorta başlangıç tarihinin tespiti, hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesi talep ederek Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Açabilirler. Hizmet Tespit davası nasıl açılır hakkında Hizmet Tespit Davası Mirasçıların...
Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Nedir? Mirasçılarca açılan hizmet tespit davaları vefat etmiş çalışanın yapılmayan sigortalarının geriye dönük yatırılması amacıyla mirasçıları tarafından açılabilen bir dava türüdür. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80. Maddesi dayanak alınarak açılan davalarda vefatı öncesi hak kaybına yaşamış çalışanın haklarının teslimi yasal mirasçılar yoluyla hukuki olarak aranmaktadır. Mirasçıların hizmet tespit davası avukatlık hizmeti alınarak;
 • Hak teslimi istenen vefat eden eski çalışanın çalıştığı dönem boyunca sigorta bildirimini yapmamış,
 • Vefat eden eski çalışanın çalıştığı süre zarfında primlerini yatırmamış
İşveren ve işveren yasal varislerine karşı açılabilmektedir.

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası İstenen Şartlar Nelerdir?

5510 sayılı kanun hizmet tespit davası açma dayanağını göstermesi açısından istenen şartları da özetleyen anayasal bir düzenlemedir. Mirasçılar tarafından hizmet tespit davası açılabilmesi için;
 • Çalışılmış dönem hizmet akdine bağlı olmalıdır.
 • Geçmiş dönemde ödenmemiş sigorta primleri davaya konu olmalıdır.
 • Çalışılmış işyeri 5510 veya 506 sayılı Kanunlar kapsamında olmalıdır.
 • Davaya konu süre kısmı sigortalı olarak çalışma hariç herhangi bir işyerinde çalışma ile çakışmamalıdır.
 • Davacıların dava ile ilgili hukuki yararı bulunmalıdır.
 • Dava uzun vadeli yatırılmamış sigorta primleri nedeniyle açılmalıdır.
 • Mirasçıların davayı açabilmesi için davaya konu hak sahibinin vefat etmiş olması gerekmektedir.
 • Dava 5 yıl içerisinde açılmalıdır.

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Mirasçıların hizmet tespit davalarında yetkili mahkeme İş Mahkemeleridir. İş Mahkemeleri’nin bulunmadığı bölgelerde davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açılabilir.

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Dilekçesi Ekleri Nelerdir?

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası açılabilmesi için hazırlanan dilekçeye;
 • Veraset İlamı,
 • İş yeri ve sigorta dosyası,
 • Kuruma yapılan emeklilik başvuru yazısı ve kurum cevabı,
 • Davalının cevap yazısı (varsa),
 • Onaylı vekaletname örneği (Dava avukat ile takip ediliyorsa)
Eklenmelidir.

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası İspatında Hangi Deliller Kullanılabilir?

Açılacak mirasçıların hizmet tespit davalarında yetkili mahkemeye hak kaybının ispatı için sunulacak deliller;
 • İşyeri SGK dosyası,
 • İşyeri dosyası,
 • İşyeri sicil numarası,
 • İşyeri mesleki kuruluş kaydı,
 • İşyeri sicil kaydı (Dernek veya esnaf vb.)
 • İşyeri oda kayıtları,
 • Vergi levhası,
 • Maaş bordroları,
 • Hizmet tespit davası şahit
Ve benzer deliller olarak sıralanabilir.

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Hizmet tespit davası ne kadar sürede sonuçlanır sorusuna cevap olarak 1 ila 1,5 yıl cevabı verilse de gerek davaya sunulan delillerin niteliği, gerek yetkili mahkeme iş yükü ve gerek dava sonucunun Yargıtay’a taşınabilmesi davanın sonuçlanma süresini uzatabilmektedir. Makalede İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler olan İş Hukuku Avukatı ve danışma konuları ile Hizmet Tespit Davası ve hakkında Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası - Yargıtay Kararları

HİZMET AKDİ İLE GEÇEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ İSTEMİ - İŞVEREN ÖLMESİ SONUCU İZLENECEK PROSEDÜR. VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASI AÇMALARI İÇİN ÖNEL VERMEK. ÖZET: Bu tür davalarda işveren öldüğünde ise yasal mirasçılarının taraf bulunması doğal ve hatta zorunludur. en yakın yasal mirasçıların tamamının reddettiği durumda veraset ilamının iptali yönünde dava açmaları için önel vermek, veraset ilamının iptal edilerek ortadan kaldırılması sağlandıktan sonra mirasın en yakın mirasçılarının tamamının reddi halinde tasfiyenin Sulh Hukuk Mahkemesince yapılması gerekir. HİZMET TESPİTİ DAVASI - HİZMET AKDİNE TABİ OLARAK GEÇEN VE BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİN TESPİTİ. GEREKTİĞİNDE AYNI ÇEVREDE FAALİYET YÜRÜTEN İŞVEREN VE ÇALIŞANLAR SAPTANARAK DİNLENMESİ. ÖZET: Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Öncelikle iş merkezinin yapım tarihi, maliki/malikleri, M. C.'in hayatta olup olmadığı, yaşamını yitirmişse mirasçıları belirlenmeli, böylelikle işveren/işverenler açıklıkla ortaya konularak yöntemince davaya katılımları sağlanmalı. Sonrasında çalışma iddiası hakkında bilgi ve görgülerine başvurulan beş adet tanığın anlatımlarıyla birlikte V… Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında irdeleme ve değerlendirme yapılmalı, gerektiğinde aynı çevrede faaliyet yürüten işveren ve çalışanlar saptanarak dinlenilmeli, toplanan kanıtlardan elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 459 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara