Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası

Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası
Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası | Özel okullarda öğretmen olarak görev yapan kişiler görevden bazı şartları yerine getirerek ayrılmaları halinde kıdem tazminatlarına hak kazanarak görevlerini sona erdire biliyorlar. Bu hak özel okulda öğretmen olarak çalışmakta olan kişilerin Özel Öğretim Kurumları Kanunu altında kalarak bir sürece dahil olmaları ile mümkün...
Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası | Özel okullarda öğretmen olarak görev yapan kişiler görevden bazı şartları yerine getirerek ayrılmaları halinde kıdem tazminatlarına hak kazanarak görevlerini sona erdire biliyorlar. Bu hak özel okulda öğretmen olarak çalışmakta olan kişilerin Özel Öğretim Kurumları Kanunu altında kalarak bir sürece dahil olmaları ile mümkün olmaktadır. Bunun yanında özel okul öğretmenlerinin İş Kanunu maddeleri ile düzenlenmiş olan işe iade davalarının açılmasını sağlamaları da mümkün olabiliyor.

Özel Okul Öğretmenlerinin İşe İade Davası Açma Hakları

İş Kanunda belirtilmiş olan şartların yerine getirilmesi halinde ancak açılması mümkün olan bu davalar iş güvencelerine ilişkin detaylara yer verilen maddeler sayesinde açılabilmektedir. İşe iade davasının açılabilmesi için kişinin çalışmakta olduğu yer veya buna bağlı yerlerde 6 aylık kıdemi olması ve burada 30 veya daha fazla kişinin işçi olarak çalıştırılması gerekmektedir. Buna ek olarak belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışmasına devam ediyor olması ve iş sözleşmelerinin de geçersiz veya haksız nedenlerle feshedilmiş olması gerekmektedir. | Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası

Özel Okul Öğretmenlerinin İşe İade Davası Açması

Özel okullarda görev yapmakta olan öğretmenler belirsiz süreli iş sözleşmeleri üzerinden çalışma faaliyetlerine devam ettikleri için bu konu hakkında düzenleme yapılmış mevzuatlar gereğince eğitim öğretim yılı dönemleri ile çalışmalarını sürdürmektedirler. İşe iade davalarının açılması için gerekli olan en temel şartlardan belirsiz süreli iş sözleşmeleri şartını yerine getirmiş olan kişilerin işe iade davalarını açması için izlemesi gereken bazı yollar bulunmaktadır. | Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası

Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davasında BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ Olması Sorunu

İşe iade davalarında özel okul öğretmenleri için belirli süreli iş sözleşmeleri olduğunun düşünülmesindeki en büyük yanılgı Özel Eğitim Kurumları Kanunu içinde yapılan düzenlemelerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu kanunun ilgili maddelerinde iş sözleşmeleri ile alakalı olarak en az bir takvim yılı süreli olmak üzere sözleşmenin yapılabileceği belirtilmektedir. İçeriğin süreli ifadesinin geçmesinden dolayı pek çok kişinin bu sözleşmeleri belirli süreli iş sözleşmesi olarak değerlendirmeye alması söz konusu olabiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken temel nokta en az bir yıl süresinin verilmesini kişilerin bir yıldan daha az sözleşmeler yapmasını önlemek adına koyulmuş bir kısım olduğunun fark edilmesidir. Genel olarak bir yıllık iş sözleşmeleri yapılıyor olsa da zaman zaman özel okullar özellikle uzun süreli çalışmak istedikleri öğretmenlerle 5 yıllık süreyi kapsayan iş sözleşmelerini yapabilmektedirler. Bu tür sözleşmeler belirli süreli iş sözleşmesi olarak değil asgari süreli iş sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Yargıtay kararlarında özel okullarda çalışan kişilerle ilgili olarak asgari süreli iş sözleşmelerinin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle kafaları karıştıran en az bir yıl süreli kısmı ile ilgili olarak bunun asgari süre şartını sağlayan bir ifade olduğu da belirtilmiştir. Eğitim ve öğretimin süreklilik arz eden bir faaliyet olduğu dikkate alındığında asgari sürelerin iki ile üç yıl olması da mümkün olmaktadır. Yargıtay kararlarına bakıldığında kişilerin özel durumlarına bakılarak çeşitli kararların verildiği de görülebilmektedir. Örneğin, iş sözleşmelerinin asgari süreli olarak yapıldığı ve bir yıllık periyotlarla sürekli olarak yenilendiği durumların ortaya çıkması halinde yazılı olmayan sözlü bir fesih yapılmışsa bu durumda feshin geçerlilik şartlarını yerine getirmediğinden hareketle davanın kabul edilmeden yazılı gerekçeyle reddine karar verildiği bildirilir. Özel okullarda görev yağmakta olan öğretmenler de işe iade davası açma şartlarını yerine getirdikleri takdirde haklarını mahkemede arama yoluna gidebilirler. Kişilerin özel okulda görev yapmakta iken geçerli olmayan ya da görünen geçerli nedenin dışında başka bir sebepten dolayı işten çıkarılması halinde bu davayı açması mümkün olmaktadır. Ayrıca özel okul öğretmeni işe iade davasında kişilerin çalıştığı yerdeki işçi sayısının 30 ve daha fazla, kıdeminin de en az 6 ay olması beklenmektedir. | Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası

Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davaları

Özel okul öğretmenlerinin işe iade davalarını açabilmesi için ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi vermeden önce kişilerin mutlaka işe iade davalarının niteliği ve süreci hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. İşe iade davaları işçilerin haklarının korunması açısından son derece önemli bir konumda yer alan davalardan olmaktadır. Derhal fesih ve bildirimli fesih gibi iki farklı yolla gerçekleştirilebilen fesihler derhal fesih şekliyle gerçekleştiğinde kişilerin işe iadelerini talep etmesini gerekli kılarken bu hallerin ortaya çıkmaması halinde bildirimli feshi yoluyla işten çıkarılmalarını gerekli kılmaktadır. Burada esas nokta işçinin ihbar süresi haklarından faydalanmasını sağlamak ve hatta buna ilişkin tazminatları almasını sağlamak da olmaktadır. Bazı özel durumlar karşısında yeterli olmayan bu sürelerde mutlaka iş yerinde 30 veya daha fazla işçinin belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışıyor olması ve iş yerinde de 6 aylık kıdem sürelerine sahip olması gerekmektedir. Tüm sürecin işlemesindeki en temel etken ise işveren tarafından yapılan işten çıkarılmanın mutlaka haklı bir gerekçeye dayandırılmış olmasıdır. Kişinin iş güvencesi olarak adlandırılan işe iade davalarını açabilmesi için işten çıkarılmasının ardından ortaya sürülen nedenin geçerli olmadığını ya da farklı bir sebepten dolayı işten çıkarıldığını iddia etmesi ile iş mahkemelerine başvurma yoluna gitmesi gerekmektedir. Bu sayede işe iadelerin istenmesi söz konusu olabiliyor. | Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası

İşe İade Davalarını Kazananlar İşverene Başvurmalı!

İşçilerin işe iade davalarını açarak bunları kazanmış olmaları sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Davaların asıl önemli olmasını sağlayan noktalardan biri olan tazminat ödenmesi kısmı için işverenin bu yükümlülüğünü mutlaka yerine getirmiş olması gerekiyor. Bu tazminatlarda kişilere işveren tarafından 8 aylık ücret karşılığı olarak işe başlatmama tazminatı ve 4 aylık ücrete karşılık gelecek bir miktarın da işçinin boşta geçirmiş olduğu sürelerin ücreti olarak ilgililerine verilmesi mümkün olmaktadır. | Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası

Özel Okul Öğretmenleri İşe İade Davalarını Nasıl Açarlar?

Özel okulda görev yapmakta olan pek çok öğretmen ve buna ek olarak pek çok avukat bu okullarda görev yapan kişilerin iş sözleşmelerinin belirli süreli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle çoğu zaman işten çıkarılmış olmanın ardından sadece kıdem tazminatlarının ödenmesine yönelik haklar öne sürülebiliyor. Fakat kişilerin mutlaka iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olduğuna dikkat etmesi ve bu nedenden dolayı da kıdem tazminatlarına ek olarak işe iade davalarını açması gerekmektedir. | Özel Okul Öğretmeni İşe İade Davası

Bu haber toplam 501 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara