Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?
Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir? | Sürekli iş göremezliğin tespitine ilişkin davacının SGK 'ya başvurusunun sağlanarak rapora itiraz edilmesi halinde sırasıyla SGK Yüksek Sağlık Kurulu'ndan ve Adli Tıp 3. İhtisas Kurulundan rapor alınması; mevcut raporlar arasında çelişki oluşması halinde ise; raporlar arasındaki çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulundan...
Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir? Sürekli iş göremezliğin tespitine ilişkin davacının SGK 'ya başvurusunun sağlanarak rapora itiraz edilmesi halinde sırasıyla SGK Yüksek Sağlık Kurulu'ndan ve Adli Tıp 3. İhtisas Kurulundan rapor alınması, mevcut raporlar arasında çelişki oluşması halinde ise; raporlar arasındaki çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınmak suretiyle giderilmesi gerekmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

İş Kazasında Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Maddi Zarar Hakkında Mahkeme Kararı Meydana gelen iş kazasının özeti ve dava talebi olarak kiralık mobil vinç ile kovalı bant sisteminin bakım onarımı işlerinin yapıldığı sırada kovalı bant sisteminin kovalarının ahşap palet üzerine dizilip ahşap palet sapan tabir edilen bağlama kaldırma ekipmanı ile vincin boomuna irtibatlandırılarak fabrika açık sahasına nakli yapıldığı sırada ahşap paletin kırılması sonucu palet üzerinde bulunan ve her biri takriben 9-10 kg ağırlığında olan kovalardan bir tanesinin A. K.'nin sağ ayağının üzerine düşerek sağ ayağından yaralanması ve meslekten kazanma gücünü %32 oranında kaybetmesi şeklinde meydana gelen iş kazası sonucu davacının sürekli iş göremezlik hali nedeniyle uğradığı maddi zararının 36.572,42.-TL olduğu sonucuna varılarak davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Manevi tazminat yönünden ise davacı ve davalının kusur durumları, davacının yaşı, tarafların ekonomik durumu, hak ve nesafet kuralları, tazminatın caydırıcı niteliği dikkate alındığında manevi tazminat talebi  kısmen kabul reddine karar verilerek davacı tarafına 20.000,00-TL manevi tazminata karar verilmiştir."  Gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

İş Kazasında Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Tazminat Davasında İtiraz Nedenleri

Asıl işveren olarak izafe edilen % 30 kusura karşılık gelen 18.286,21 TL'nin de müvekkiline yüklendiğini, davacının gerek meydana gelen zararda gerekse zararın artmasında müterafik kusuru bulunduğunu ve aynı iş kolu olan ağır iş kabul edilen iş kolunda çalıştığı halde mahkemeye sunulan 09/11/2015 tarihli dilekçedeki taleplerinin karşılanmadığını, Davacının maluliyeti nedeniyle tazminat hesabında gelir peşin sermaye değeri hesap değerinin bilirkişi raporunda belirsiz olarak belirtilip düşülmediğini, dolayısıyla davacının çifte tazminat almak suretiyle haksız zenginleşmesinin önünün açıldığını, davacı için takdir edilen manevi tazminat miktarı ile maddi tazminat için yapılmış bulunan itirazların nazara alınmadığını, Davada kusur derecesi dikkate alınmadığını, müşterek ve zincirlemeli sorumlu olduğunu, manevi tazminatın yüksek miktarda karar verildiği, müvekkilinin kusur derecesine bakıldığında manevi tazminatın yarıya indirilmesini talep etmiştir.  Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

İş Kazasında Sürekli İş Göremezlik Hakkında İstinaf Mahkemesinin Değerlendirmesi

Dosyada davacının geçirmiş olduğu iş kazası olduğu iddia olunan olay nedeniyle dava tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca kurum içi prosedürler izlenerek iş göremezlik tespiti yapılmadan yargılama sırasında doğrudan ATK'dan rapor alınması yoluna gidildiği ve kurum tarafından düzenlenen rapor bulunmadan karar verildiği anlaşılmış olup, söz konusu hüküm, bu yönü ile usul ve yasaya aykırıdır. Yapılacak iş, sürekli iş göremezliğin tespitine ilişkin davacının SGK 'ya başvurusunun sağlanarak rapora itiraz edilmesi halinde sırasıyla SGK Yüksek Sağlık Kurulu'ndan ve Adli Tıp 3. İhtisas Kurulundan rapor alınması; mevcut raporlar arasında çelişki oluşması halinde ise; raporlar arasındaki çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınmak suretiyle giderilmesinin ardından, kesinleşen iş görememezlik oranına göre bir karar verilmesinden ibarettir. Davalının bu yöne ilişkin istinaf talebi yerindedir. Ayrıca ATK tarafından iş görememezlik oranı % 32 olarak belirlenmiştir. Belirlenen iş görememezlik oranı nazara alındığında talep halinde % 10' nun üzerinde olmakla davacıya SGK tarafından peşin değerli gelir bağlanması söz konusudur. SGK tarafından bu gelir bağlandığında davalının kusuru oranında davalıya rücu söz konusu olacağından hesaplanacak tazminat ilk peşin varlık değerinin davalının kusur derecesine göre mahsup edilmelidir. Ayrıca geçici iş görememezlik ödemesi de rücuya konu olmakla davanın kusur oranında hesaplanacak tazminattan mahsubu gerekir. Davacı davalı işyerinde çalışırken iş kazası geçirmiş olup kaza tarihi itibariyle 506 sayılı yasa yürürlükte olup SGK tarafından iş kazası tespiti yapılmakla denetmen raporunda davacı % 60, işveren % 40 kusurlu olarak belirlenmiştir. Mahkemede aldırılan bilirkişi raporunda ise davacı % 40 davalı % 30 dava dışı asıl işveren % 30 kusurlu olarak belirlenmiş olup itirazlara rağmen çelişki giderilmemiştir. Bu nedenle mahkemece kusur ve iş görememezlik oranı usulüne uygun belirlenmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. | Sürekli İş Göremezlik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında İstinaf Mahkemesi Kararı

ÖZET: Dosyada davacının geçirmiş olduğu iş kazası olduğu iddia olunan olay nedeniyle dava tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca kurum içi prosedürler izlenerek işgörememezlik tespiti yapılmadan yargılama sırasında doğrudan ATK'dan rapor alınması yoluna gidildiği ve kurum tarafından düzenlenen rapor bulunmadan karar verildiği anlaşılmış olup, söz konusu hüküm, bu yönü ile usul ve yasaya aykırıdır. Yapılacak iş, sürekli iş görememezliğin tespitine ilişkin davacının SGK 'ya başvurusunun sağlanarak rapora itiraz edilmesi halinde sırasıyla SGK Yüksek Sağlık Kurulu'ndan ve Adli Tıp 3. İhtisas Kurulundan rapor alınması; Mevcut raporlar arasında çelişki oluşması halinde ise; raporlar arasındaki çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınmak suretiyle giderilmesinin ardından, kesinleşen iş görememezlik oranına göre bir karar verilmesinden ibarettir. Davalının bu yöne ilişkin istinaf talebi yerindedir. Ayrıca ATK tarafından iş görememezlik oranı % 32 olarak belirlenmiştir. Belirlenen iş görememezlik oranı nazara alındığında talep halinde % 10' nun üzerinde olmakla davacıya SGK tarafından peşin değerli gelir bağlanması söz konusudur. SGK tarafından bu gelir bağlandığında davalının kusuru oranında davalıya rücu söz konusu olacağından hesaplanacak tazminattan ilk peşin sermaye değerinin davalının kusur oranında mahsubu gereklidir ayrıca geçici iş görememezlik ödemesi de rücuya konu olmakla davanın kusur oranında hesaplanacak tazminattan mahsubu gerekir. Davacı davalı işyerinde çalışırken iş kazası geçirmiş olup kaza tarihi itibariyle 506 sayılı yasa yürürlükte olup SGK tarafından iş kazası tespiti yapılmakla denetmen raporunda davacı % 60, işveren % 40 kusurlu olarak belirlenmiştir. Mahkemede aldırılan bilirkişi raporunda ise davacı % 40 davalı % 30 dava dışı asıl işveren % 30 kusurlu olarak belirlenmiş olup itirazlara rağmen çelişki giderilmemiştir. Bu nedenle mahkemece kusur ve iş görememezlik oranı usulüne uygun belirlenmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu haber toplam 450 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara