Tazminat almadan ibraname imzalanır mı? İbraname kaç gün sonra imzalanır?

Tazminat almadan ibraname imzalanır mı? İbraname kaç gün sonra imzalanır?
İbraname, iş ilişkisinin sonlanmasıyla ilgili haklardan feragat etmeyi içeren yazılı bir belgedir. Geçerli olması için yazılı olmalı, iş sözleşmesi sonrası en az bir ay içinde imzalanmalı, alacak detayları belirtilmeli ve ödemeler banka yoluyla tamamlanır

İbraname, iş ilişkisinin sonlanmasında işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek amacıyla kullanılan hukuki bir belgedir. İbranamenin geçerli olabilmesi için belirli şartların karşılanması gerekir.

İşte ibranamenin geçerlilik şartları ve bu konuda sıkça sorulan soruların yanıtları:

İbraname Yazılı Olmalıdır:

Kanuni bir zorunluluk olarak, ibranamenin yazılı şekilde hazırlanması gerekir. Yazılı olmayan ibranameler, geçerli kabul edilmez ve herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden En Az Bir Ay Sonra Yapılmış Olmalıdır:

İş Kanunu gereğince, ibranamenin iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra en az 30 gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. Bu süre zarfı, işçinin üzerindeki olası baskıları azaltmayı ve işçinin haklarını daha iyi değerlendirebilmesini amaçlar.

İbraname Her Bir Alacak Kaleminin Türü ve Miktarını Belirtmelidir:

İbranamede alacakların türü ve miktarı açıkça belirtilmelidir. Genel ifadelerle yapılan ibranameler geçerli sayılmaz. Bu, ibranamenin hukuka uygunluğunu sağlamak için önemlidir.

Ödemeler Tam Olarak Banka Aracılığı ile Yapılmalıdır: İbranamenin geçerli olabilmesi için, ibra sebebiyle yapılacak ödemelerin tamamının banka aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu şartın sağlanmaması durumunda, ibraname hükümsüz sayılır.

Sıkça Sorulan Sorular:

İbraname İmzalayan İşçi Dava Açabilir Mi? İbranamenin geçerlilik şartları sağlanmadığı durumlarda, işçi ibranameye imza atmış olsa bile, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 5 yıl içinde haklarını dava yoluyla talep edebilir.

İbraname İmzalanırsa Ne Olur?

İş sözleşmesi sona erdikten sonra ve en az bir ay geçtikten sonra imzalanan ibranameler, genellikle geçerli kabul edilir. Ancak, bu süre zarfından önce imzalanan ibranameler geçersiz sayılır.

İbranameye Rağmen Dava Açılır Mı?

İbranamede belirtilen miktar ve şartlar, bazı durumlarda bağlayıcı kabul edilse de, bazen geçersiz sayılabilmektedir. Mahkemeler, her durumu kendi özelliklerine göre değerlendirir.

İbraname Kaç Gün Sonra İmzalanır?

İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en az bir ay sonra ibranamenin imzalanması gerekir. Daha erken bir tarihte imzalanmış ibranamelerin geçerliliği yoktur.

İbraname Nasıl Geçersiz Olur?

İbranamenin geçersiz sayılması için birçok neden olabilir; örneğin, ödemelerin tam olarak yapılmamış olması veya ibranamenin iş ilişkisi devam ederken imzalanmış olması gibi.

İbranameyi İşveren İmzalar mı?

İbraname, genellikle iş ilişkisinin sonlandırılmasının ardından düzenlenir ve işçi tarafından imzalanır. Ancak, işverenin de bu sürece dahil olması ve imzalaması gerekebilir.

İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir Mi?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 420'inci maddesinde öngörülmüş olan bu duruma ve hükümlere göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin olarak ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibari ile sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş olması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açık bir şekilde belirtilmesi, yapılan ödemenin hak tutarına nazaran noksansız bir şekilde banka aracılığı ile yapılması şartı ifade edilmektedir.

Bu konuları ve şartları taşımayan ibraname ve sözleşmeler kesin bir şekilde hükümsüz olmaktadır. İşçinin hakkının gerçek tutarında ödendiğini belirtmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanı içerikleri miktarı ile sınırlı olarak makbuz hükmünde olmaktadır. Bu durumda bile ödemelerin banka aracılığı ile yapılmış olması gerekmektedir.

İbraname Nedir?

İş hukukunda ibraname işçi ile işveren arasında imzalanan ve işçinin işvereni tüm haklarını aldığından bahsedilen geçmişe yönelik olarak herhangi bir alacak ve tazminat hakkının kalmadığını belirtmekte olan bir sözleşme olmaktadır. İş hukuku işçiyi koruyan bir hukuk dalı olduğu için işçiden alınan ibranamenin geçerliliği konusunda da belirli şartlar öne sürmektedir.

İbraname düzenlenmesi ve ibranamelerin geçersizliği konusunda dava açılması için avukat desteği almanızı öneriyoruz.

İşçi İbranamesinin Şartları Nelerdir?

Düzenlenecek olan ibraname ilk olarak usule uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Halk arasında borcum yoktur kağıdı olarak bilinen ibranamenin yapıldığı zaman, ibranamenin geçerliliği bakımından oldukça önemlidir. Kanuna göre ibranamelerde geçerlilik için yapılan iş sözleşmesinin sona ermesinden bir ay sonra en erken olarak imzalanması gerekmektedir.

Bu durumda işçi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten bir ay sonraya kadar ibranameye imza atılmış ise geçersiz olmaktadır. Bu durumda işçi alacağı davası ile bu hakkını talep edebilmektedir. İşçilerin ibraname konusunda dikkat etmesi gereken en önemli konu imzaladıkları ibranamelerin tarihi olmaktadır.

İşveren iş sözleşmesinin sonunda işçilere ibraname imzalatmakta ancak tarih olarak bir aydan daha ileri bir tarih yazabilmektedir. Bu durumda işçilerin imza attıkları günü değil, ibranamede belirtilen tarihi dikkate almalıdırlar.

Bu durumda düzenlenen ibranamenin bir ay sonra yapılmış olduğu süsü verilmektedir. Kanunun iş sözleşmesinin bitiminden bir ay sonra ibranamenin düzenlenmesini bir şart olarak ileri sürmesinin sebebi, işçinin istifa anında veya sözleşmesinin bitim zamanında baskı yapılarak ibraname imzalatılmasının önüne geçilmesi olmaktadır. Ayrıca ibraname yazılı olmadığı sürece geçerli olmayacaktır.

Sözle yapılan ibranameler hukuki olarak yok hükmündedir. İbra konusu olan işçinin alacaklarının türü ve miktarı ayrı bir şekilde ve açıkça ibranamede belirtilmelidir. Bu konuda ibranamede tüm haklarımı aldım ve bu kadar miktarını aldım gibi ifadeler geçersiz olacaktır. İbranamede işçinin tüm alacak kalemleri tek tek ve açıkça belirtilmelidir.

İbranamenin Geçersizliği ve İşçi Alacakları İçin Dava Nasıl Açılır?

Düzenlenecek ibranamelerde işçilerin alacaklarının eksiksiz olarak banka aracılı ile yapılmaması durumunda da ibranameler geçersiz olacaktır. Elden verilen işçinin alacaklarının karşılığında düzenlenen ibranameler geçersiz olacaklardır.

Ayrıca işverenin işçinin alacakları konusunda bankaya eksik bir tutar yatırması durumunda kalan kısımlar için İş mahkemesine dava açılması mümkündür. Bunun yanında zorla ve baskı ile düzenlenen ibranameler, metin yazılmadan boş kağıda alınan imzalar ve tarihsiz olarak hazırlanan ibranamelerde geçersiz olacaktır.

İşverenler tarafından yapılabilen bu uygulamalarda birden fazla işçiye bu durumun uygulanması söz konusu olabileceği için işçinin tanıklar ile bunu ispat etmesi mümkün olabilmektedir.

Hazırlanan ibranameler konusunda dava açılması için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunmaktadır. Düzenlenen ibranamelerde hakkını alamayan ve imza attığı için bir hak arayamayacağını düşünün işçiler için ibranamelerin iptali ve eksik ödemelerin alınması konusunda dava açılması ve bunun ispat edilmesi mümkün olabilmektedir.

Bu haber toplam 282 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara