Tır Şoförü Kıdem Tazminatı Nasıl Alır? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tır Şoförü Kıdem Tazminatı Nasıl Alır? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
yurt dışına sefer yapan TIR şoförlerinin ücret ve tazminat haklarının korunmasına yönelik önemli adımlardır. Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Yurt dışına sefer yapan TIR şoförlerinin ücretleri ve bunların kıdem tazminatı hesaplamalarına dair Yargıtay'ın örnek kararları, uluslararası taşımacılık sektöründe çalışanlar için önemli bir rehber niteliğindedir. İşte bu konuda bazı örnek kararlar:

Tır Şoförüne Yurt Dışı Çıkışlarında Ödenen Harcırah veya Primlerin Ücrete Eklenmesi: Yargıtay, TIR şoförlerine yurt dışı çıkışlarında ödenen harcırah veya primlerin, ücretin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu ödemeler, ihbar, kıdem ve her türlü tazminat ödemelerinde ücrete eklenerek hesaplanır.

Ücret Artı Prim Uygulaması: Yurt dışına sefer yapan TIR şoförleri için “Asgari ücret+Yabancı para” şeklindeki ücret uygulaması, uluslararası taşıma şirketleri arasında yerleşik bir uygulama haline gelmiştir. Bu uygulama, hem şoförlerin hem de işverenlerin yararına olacak şekilde düzenlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Hesabında Harcırah ve Primlerin Dikkate Alınması: Yargıtay, kıdem tazminatı hesaplamalarında, şoförlerin yurt dışı çıkışlarında aldıkları harcırah ve prim gibi ödemelerin ücrete eklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu, tüm çalışanlar için uygulanabilecek genel bir ilke olarak kabul edilmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesabında Munzam Ödemelerin Dikkate Alınması: Yargıtay, TIR şoförlerine yurt dışı seferleri için yapılan ödemelerin, garanti ücretin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu ödemeler, kıdem tazminatı hesaplamalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Yurt Dışı Seferlerinin Ücrete Etkisi: Yurt dışına sefer yapan TIR şoförlerinin ücret hesaplamalarında, bu seferler için yapılan ödemelerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu ödemeler, şoförlerin toplam gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturur ve bu nedenle tazminat hesaplamalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Sefer Başına Ücret ve Primlerin Ücrete Dahil Edilmesi: TIR şoförlerine sefer başına yapılan ödemeler, ücretin bir parçası olarak kabul edilir. Bu ödemeler, şoförlerin toplam gelirlerini artırır ve tazminat hesaplamalarında dikkate alınmalıdır.

Tır Şoförü Kıdem Tazminatı Nasıl Alır?

İşçinin tazminat hakları ve başvuru açısından öncelik olarak zorunlu arabulucuk başvuru yapmakla başlatması gerekmektedir.

Arabuluculuk sürecin tamamlanması ardında anlaşma olmaması durumunda kıdem tazminatı için iş mahkemesine dava açabilir. Kıdem tazminatı başvurusu nasıl yapılır konusu hakkında bilgi almak için makaleyi okuyabilirsiniz. TIR Şoförü Kıdem Tazminatı hesaplama yapılmasında, zaman zaman yanılgıya düşülmektedir.

Yargıtay kararlarında Kıdem Tazminatı hesaplanırken Pasaport ve sair resmi kayıtlardan TIR şoförünün yurt dışına sefer yaptığı süreler ve ödeme belgeleri, şahsi harcamalarına ayrılan yabancı para miktarları belirlenmeli ve buna göre bir sonuca gidilmesi gerektiğini belirtmiştir..

Bu nedenle Yurt dışına Sefer Yapan TIR Şoförlerinin İş davasında alacakları hesaplanırken bazı kriterler bulunmaktadır. Bu davada ispat tanık ifadeleri, pasaport kayıtları, meslek odalarının maaş tespiti ile ortaya çıkar. Ayrıca primlerin eksik ödenmesini nedeniyle de tespit davası açılabilir.

Yargıtay Kararı - TIR Şoförü Kıdem Tazminatı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - MAHKEMECE ASGARİ ÜCRETLE YAPILAN HESAPLAMAYA İTİBAR EDİLMİŞ İSE DE BU KABULÜN DOSYA KAPSAMINA VE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU. YURT DIŞINA TIR GÖTÜREN BİR ŞOFÖRÜN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAMAYACAĞINI.

ÖZET: Davalı işveren, asgari ücretle çalıştığını savunmuş ve Mahkemece asgari ücretle yapılan hesaplamaya itibar edilmiş ise de; bu kabul, dosya kapsamına ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Davacı Arap ülkelerine TIR ile otomobil vb. araçları götüren bir şofördür. Yurt dışına TIR götüren bir şoförün asgari ücretle çalışamayacağı ortadadır. Talimatla dinlenilen tanıklar bu konuda detaylıca sorgulanmamıştır. Ücret araştırması için yazılan yazıda soyuttur.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACI İŞÇİ İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMİŞ OLACAĞINDAN KIDEM TAZMİNATININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ.

ÖZET: Mahkemece yukarıda açıklanan bozma nedenlerine uygun yapılacak hesaplamalar sonucunda davacının işçilik alacaklarına hak kazandığının anlaşılması halinde davacı işçi iş akdini haklı nedenle feshetmiş olacağından kıdem tazminatının da hüküm altına alınması gerekir. Eksik araştırma ile karar verilmesi hatalıdır.

TIR ŞOFÖRÜ KIDEM TAZMİNATI DAVASI - TAZMİNATIN HESAPLANMASI YÖNTEMİ - HARCIRAH - PRİM

ÖZET: Davacı işçi 8 yıl kadar davalıya ait iş yerinde TIR şoförü olarak çalışmış olup, dosya içeriğine göre ayda ortalama 1.5 yurt dışı seferine çıkmaktadır. Bir başka anlatımla her yurt dışı seferinden sonra Türkiye'de birkaç gün kalıp, sefere çıktığı konusunda tereddüt yoktur.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, dosya içindeki verilerde garanti asgari ücret, artı 8 yıllık süre boyunca her yurt-dışı seferi için 600 DM ile çalışmaktadır. Bu çalışma iş yerinde kararlılık kazanmış bir şekilde uygulana gelmiştir.

Böyle olunca, 600 DM'lik ödemenin ne bir harcırah ne de taraflar söyleseler de prim olarak nitelendirilebilir. Bu açıklamalar karşısında kıdem tazminatı hesabında bu ek ödemenin de dikkate alınarak hüküm kurulması dosya içeriğine uygun düşer. Makalede TIR Şoförü Kıdem Tazminatı konusu yer almıştır.Diğer makaleler için Ankara iş hukuku avukatı ve danışmanlık dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Bu haber toplam 791 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara