Dikkat: İş Kazası Hastane Raporuna mutlaka geçmeli

Dikkat: İş Kazası Hastane Raporuna mutlaka geçmeli

Dikkat: İş Kazası Hastane Raporuna mutlaka geçmeli. İş yerinde yaşanan kazalarda oluşan yaralanmalar ve ölümler halinde, işçilerin ve işçi yakınlarının talep edebileceği haklar mevcuttur. Bir iş yerinde yaşanan olayın iş kazası sayılması için gereken şartlar, şöyle açıklanır;

 • İşçide oluşan herhangi bir ruhsal ya da bedensel zarar, söz konusu iş yerinde çalışma süreleri dahilinde oluşmuşsa, bu iş kazasıdır. İşçide iş yerinde aniden oluşan çeşitli rahatsızlıklar, herhangi bir çarpma, yanma olmaksızın oluşsa bile iş kazası olarak adlandırılır.
 • İş yerinde çalışma saatleri içerisinde kendine verilen izin esnasında, bebeğini emziren kadının başına herhangi bir kaza gelirse, bu durum iş kazasıdır.
 • İşveren tarafından tahsis edilen bir araç, kaza yapmışsa, bu durum trafik iş kazası olarak adlandırılır.
 • İşçinin iş yerinde bulunmuyorsa ancak, yapmakta olduğu iş, işveren tarafından yapılması söylenen bir işse ve işçi bu iş nedeniyle bir zarar görmüşse, iş yerinde bulunmaması, durumun iş kazası olmadığı anlamına gelmez.
 • İş kazası davalarının sonuçlanma hedef süresi 450 gündür.

Dikkat: İş Kazası Hastane Raporuna mutlaka geçmeli

İş kazası halinde kaza geçiren işçi ve yakınlarının yapması gereken en önemli hususlardan birisi hastane tedavisi esnasında kayıtlara "iş kazası" ibaresi düşülmesi.

İş kazası nedeniyle hastane götürülen işçi, işverenden şikayetçi olmamak istememesi yanlış bilgiler ile olayın iş kazası olduğu gizlenmesine sebep olmaktadır.

Bu raporların olmaması ilerde iş kazası nedeniyle tazminat davası açılması halinde, olayın iş kazası olduğunu ispatlayacak belge olmaması nedeniyle, davanın red edilmesi sonucuyla karşılaşması muhtemeldir.

İşçinin yapması gereken en önemli husus hastane raporlarına iş kazsı ibaresi düşürerek ilerdeki hak kaybını önleyebilir. Bu durumda hastane polisinin ifaedesi alınması esnasında da iş kazası belirtilmelidir. İfadede şikayçi olup olmaması tazminat davasını etkiliyen bir husus değildir. Tamamen işçinin tercihi ve iyi niyetidir.

İs kazası raporuyla normal rapor arasındaki fark nedir?

İş kazası raporuyla, normal rapor arasında elbette fark fardır. Normal rapor iş kazası olduğunu ispat açısında zayıf bir ispat aracıdır.

İş Kazalarında Açılacak Dava Türleri

İş kazası gerçekleştiğinde, söz konusu durum bir yaralanma ya da ölüm ise, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan bir soruşturma neticesinde, ceza davası açılır. İşçi, yaşamış olduğu bu durum nihayetinde;

 • İş kazası savcılık şikayet ve ceza davası
 • Maddi tazminat davası,
 • Manevi tazminat davası,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı

Davaları açabilir.

İş Kazalarında Maddi Tazminat Davaları

6098 Borçlar Kanunu’na göre, iş kazası nedeniyle zarar gören işçi, maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. İşçi kaza nedeniyle bedenen bir zarar görmüşse;

 • Çalışma gücünden yoksun kalmış olması,
 • Ekonomik gelecek kaygıları oluştuğu,
 • Tedavi edilmesi için gereken giderlerin karşılanması,

Dolayında dava açabilir.

Söz konusu kaza nedeniyle işçi hayatını yitirmişse, işçinin yakınları;

 • Tedavi giderlerinin karşılanması,
 • Cenaze masraflarının karşılanması,
 • Destekten yoksun kalma

Hakkında tazminat talep edebilirler. İş kazası tazminat davası zaman aşımı 10 yıldır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, hayatını kaybeden kişinin desteğinden yoksun kaldıkları iddiasında bulunan kişiler tarafından açılır. Bu davayı kişinin alt soyu, anne babası ve eşi açıyor ise, karinedir. Davayı açan kan bağı bulunmayan bir kişiyse, destekten yoksun kalma durumunu kanıtlamalıdır.

İş Kazası Tespit Davası

İş kazası gerçekleştiğinde, durumun tespiti davaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilir. İş kazası, kişinin iş yerinde başına gelen, ruhen ya da bedenen yaralanmasına sebep olan kazalardır.

İş kazası olarak nitelendirilebilecek durumlar mevcuttur ancak, bir durumun iş kazası olarak nitelendirilmesi, işçinin uğradığı zararın, isteği dışında ve çalışmakta olduğu süre zarfında oluşması gerekir. İşveren ya da işçi, durumu SGK’ya bildirdikten sonra, durumun iş kazası olup olmadığı hususunda araştırma yapılır. SGK durumun iş kazası olmadığına kanaat getirmişse, iş kazası tespit davası açılır.

Tazminat davasından önce iş kazasının tespiti davası açılmalıdır

İş kazası tespit davası, ayrı bir davadır. Bu dava ile, durumun iş kazası olduğu kanıtlanıyor olacaktır. İş kazası davaları, bağımsız bir dava olarak görülür ve tazminat davası açılabilmesi için, iş kazası tespit davasının sonuçlanması gerekecektir.

İş kazası tespit davası zaman aşımı, kazanın gerçekleşmesi itibari ile 10 yıl olarak belirlenmiştir. İş kazası tespit davası açılmadan önce, SGK’ya bildirilmiş olması gerekir. Bu durum gerçekleşmediyse, İş Mahkemesi kişiye zaman verir.

İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazalarının tespiti için, SGK olay alanına müfettiş gönderecektir. Olayı inceleyen SGK müfettişleri durumun iş kazası olduğuna karar verirlerse dava, davacının lehine sonuçlanır. İş kazasının tespiti gerçekleşmemiş ise, tazminat davası açılamayacaktır. Öncelikli olarak, iş kazası tespit davası sonuçlanmalıdır.

İş Kazası Tespit Davası Süreci

İş kazası tespit davasında, davalı taraf, SGK ve işverendir. Davacının davayı kazanması neticesinde, SGK ölen kişinin yakınlarına gelir bağlayacaktır. Gelir bağlanması halinde, eğer kişiler tazminat davasını kazanmışsa, bağlanan gelirin bir miktarı, tazminat miktarından alınacaktır.

İş Kazası Tespiti Ne Zaman Olumsuz Sonuçlanır?

İş Kanunu, işçilerin haklarını daha ön planda tutacak nitelikte düzenlemeler yapmıştır. Ancak kimi zaman işverenin davayı kazandığı durumlar söz konusudur. İşçi işyerinde bulunduğu süre zarfında kalp krizi geçirirse ya da intihar ederse, bu durumlar iş kazası olarak nitelendirilir ve tazminat alma hakkı oluşur.

İşçi, işe giderken kendi arabasını kullanarak kaza yapmış ise, bu durum iş kazası sayılmaz. Ancak işveren tarafından tahsis edilmiş bir araba ile kaza gerçekleşmişse, durum iş kazasıdır. Bu konu ile alakalı, dava sürecinde avukattan yardım alıyor olmak önem taşır.

Bu haber toplam 822 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara