İş Kazası Maluliyet Oranına ve SGK Sağlık Kurulu raporuna itiraz Nasıl Yapılır?

İş Kazası Maluliyet Oranına ve SGK Sağlık Kurulu raporuna itiraz Nasıl Yapılır?
İş kazası sonrasında işçi ve işverenin haklarının korunması ve gerekli tazminatların sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Her adımda, ilgili yasal prosedürlere uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

İş kazaları sonrasında işçiler ve işverenler için belirli haklar ve yükümlülükler söz konusu olur. Bu süreç içerisinde maluliyet raporunun alınması, kusur oranlarının belirlenmesi ve ilgili idari işlemlerin yerine getirilmesi gibi adımlar önem taşır.

Aşağıda, iş kazası sonrası süreçle ilgili sıkça sorulan soruların cevapları yer almaktadır:

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu Nasıl Alınır?

Maluliyet raporunun alınması için, sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkezine dilekçe ile başvurulmalıdır. Başvuru sonrasında ilgili servis, iş kazası geçiren kişiyi durumunu belirleyecek yetkili hastanelere sevk eder.

Çalışma Gücünün En Az %10 Oranında Kaybetme Haline Ne Ad Verilir?

Çalışma gücünün en az %10 oranında kaybedilmesi durumuna "kısmi iş göremezlik" denir.

Heyet Raporuna İtiraz Edilince Ne Olur?

İtiraz sonrası, itiraz eden kişi başka bir yetkili sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Eğer yeni rapor ile önceki rapor aynı sonuca varırsa, rapor kesinleşir.

Sağlık Kurulu Raporu Olumsuz Olursa Ne Olur?

Sağlık kurulu raporu olumsuz olan bireyler, raporu aldıktan sonra 3 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne itiraz edebilir.

SGK Yüksek Sağlık Kuruluna İtiraz Nasıl Yapılır?

Engelli sağlık kurulu raporuna, engelli birey, velisi veya vasisi, ya da raporu talep eden kurum tarafından itiraz edilebilir. İtiraz, il sağlık müdürlüğüne yapılır.

İş Kazası Maluliyet Oranı Neye Göre Belirlenir?

İş kazası maluliyet oranı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az %60'ının kaybedilmesi durumunda belirlenir.

Maluliyet Oranı Nasıl Kesinleşir?

Maluliyet oranı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az %60'ının kaybedildiğinin tespit edilmesi ile kesinleşir.

Yüksek Sağlık Kurulu Neye Göre Karar Verir?

Yüksek Sağlık Kurulu, eksikliklere göre ek belge veya değerlendirme isteyebilir ve bu kararlar ilgili SGK veya Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilir.

Sürekli İş Göremezlik İçin En Az Yüzde Kaç Oranında Maluliyet Gerekir?

Sürekli iş göremezlik için en az %10 oranında maluliyet gerekir.

2 Defa Heyet Raporu Alınır Mı?

Heyet raporu geçici veya sürekli olarak alınabilir. Geçici heyet raporları, belirli aralıklarla yenilenmelidir.

Sağlık Kuruluna İtiraz Kaç Günde Sonuçlanır?

Sağlık kurulu raporuna itiraz, raporun tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

Heyet Raporu Kaç TL 2024?

2024 yılı için, sağlık kurulu raporu almak isteyen bir kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücrete tabidir.

İş Kazası Maluliyet Oranına ve SGK Sağlık Kurulu raporuna itiraz nasıl yapılır?

İş kazalarından kaynaklı olarak açılan tazminat davalarında, kusur ya da gelir dışında tazminatın kapsamını belirlemeye yarayan ana kriterlerden en önemli olanlarda biri maluliyet olgusudur.

Görülme aşamasındaki tazminat davasında, maluliyet tespiti birkaç farklı adımı da beraberinde getirmektedir. İş kazası maluliyet oranına itiraz edilmesi, yargılamanın sonlanması beklenen süreden, çok daha uzun bir sürece yayılmasına sebep olur.

İş Kazası Nedir?

İş kazası temel anlamda, sigortalı olan işçinin, işyerinde bulunduğu esnada geçirmiş olduğu, küçük ya da büyük kazaların hepsini içine alan tanımdır. Bunların yanında, işveren tarafından yürütülmekte olan herhangi bir iş sebebi ile, işçinin başka bir yere gönderilmesi dolayısıyla meydana gelen kazalarda iş kazası olarak adlandırılır.

Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ve işverene ait olan bir taşıtla işin yapıldığı gidiş veya geliş esnasında meydana gelen tüm kazalar da iş kazası adı altında incelenir.

Bu alanda önemli olan noktalardan birisi de şudur; iş yerinde düşerek kafasını vuran işçinin, hemen o an içinde olmasa bile, sonradan geçirdiği beyin kanaması sebebi ile, hayatını kaybetmesi de, iş kazasıdır ve iş kazası sonucu ölüm olarak değerlendirilir.

İş Kazasına Bağlı Maluliyet

Kişinin malullük aylığından yaralanabilmesi için, malul olması, işyerinden ayrılması ya da SGK’ ya Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi isimli belge ile başvurması gereklidir.

Sigortalı olan işçinin, yapacağı malullük başvurusu üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilecek sağlık sunucularının, gerekli sağlık kuralları dahilinde, düzenlenecek raporlar ve dayanağı, tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda, 4/a ve 4/b kapsamında olan sigortalılar için, çalışma gücünün veya iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ ını, kaybettiği, SGK tarafından tespit edilen sigortalılar, malul sayılırlar.

Bu bağlamda önemli olan ve unutulmaması gereken noktalardan biri de, her ne olursa olsun, sigortalı işçinin malul lup olmadığına her zaman Sosyal Güvenlik Kurulu karar vermektedir. Bunun yanında işçinin, verilecek olan iş kazası maluliyet oranına itiraz etme hakkı da bulunmaktadır.

Maluliyet Nedir?

Tıbbi olarak, özgürlük, maluliyet ve engellilik aynı kavramlardır. Fakat, bu kavramlar arasında yasal olarak bir fark vardır, bunların sonucunda hak edilen sosyal desteği karşılayacak olan, sigorta kurumlarının farklılığına göre, bu kavramlar da günlük hayatta farklı kavram ile ifade ediliyor. Yani aralarındaki tek fark yasal anlamdaki ifade farklılıklarıdır.

Maluliyet genel anlamı ile fonksiyonel bir tanımlamadır. Vücudun, tam kapasite ile çalışması halinde, herhangi bir sorun meydana gelmez ve kısıtlılık olmaz. Fakat, organ ve sistemlerde, olası bir hastalık ya da sorunun oluşmasında, günlük yaşamda sıkıntılar sonucunda bir maluliyet durumu oluşur.

Oluşan maluliyet, geçici veya kalıcı olabileceği gibi, kısmi ya da tam olabilir. Oluşacak bu istirahat durumlarında, kişinin maaşı da dahil olmak üzere, herhangi bir kayıp yaşamadan hayatına devam etmesi, bir sosyal sürdürülebilirlik, destek halidir.

İş Kazası Maluliyet Oranına ve SGK Sağlık Kurulu raporuna itiraz

Belirlenen kanun gereğince, çalışma gücünün, maluliyetini gerektirecek derecede kaybı iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi veya vazife malullük derecesine bağlı olarak, kurum tarafından verilen, kararlarda itiraza konu olanları, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu inceleyerek kesin bir karara bağlar.

Verilen karara ilişkin olan itiraz dilekçesi, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’ na iletilmek üzere, Genel Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Gerekli inceleme sürecinin, ardından verilecek olan yeni karar çıkar. Genellikle iş kazası sonucunda maluliyet oranına itiraz edilir. İş kazası maluliyet oranına itiraz edilmesi için tanınan maksimum süre 6 aydır. Belirlenen bu sürenin dolmasının ardından herhangi bir itirazda bulunulması mümkün değildir.

Bu haber toplam 1436 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara