2024 Yılında İş Kazası Tazminat Davası nasıl açılır? Avukat: 0 545 229 2 505

2024 Yılında İş Kazası Tazminat Davası nasıl açılır? Avukat: 0 545 229 2 505
İş kazası tazminat davası, işçinin veya işçinin yakınlarının yaşadığı maddi ve manevi zararların giderilmesi için önemli bir hukuki yoldur. İş kazası sayılan durumlar, dava açma süresi ve talep edilebilecek zararlar dava sürecinin temelini oluşturur.

İş kazaları sonucunda işçi veya işçinin yakınları tarafından açılan iş kazası tazminat davası, işçinin iş ilişkisi sırasında uğradığı yaralanma veya ölüm durumlarında, işverenden maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Bu süreç, iş kazası tazminat davasının nitelikleri, açılabilirliği ve sonuçları hakkında önemli bilgiler içerir.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazası tazminat davası, işverenin veya alt işverenlerin (taşeronların) işyerinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda işçinin veya işçinin yakınlarının maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi talebiyle açtığı davadır. Bu dava, işçinin iş ilişkisinden kaynaklanan yaralanma veya ölümü durumlarında açılabilir.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan durumlar:

İşçinin işverene ait işyerinde maruz kaldığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar,

İşçinin görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sırasında uğradığı zararlar,

İşverenin işi nedeniyle işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışırken uğradığı zararlar,

Emziren kadın işçinin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı kazalar,

İşçinin, işverence sağlanan bir taşıtla işyerine gidiş gelişi sırasında meydana gelen kazalar.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi Nedir?

İş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi, yani zamanaşımı süresi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Bu süre içinde dava açılmazsa, tazminat talebi zamanaşımına uğrar. Ancak, ceza davası açılmışsa ve ceza davasının zamanaşımı süresi daha uzunsa, tazminat davasında ceza davasının zamanaşımı süresi uygulanabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenir?

Maddi ve manevi tazminat davasında talep edilebilecek zararlar:

Manevi Tazminat: İş kazası sonucu ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına uygun bir miktar para ödenmesi.

Bedensel Zarar Halinde Maddi Tazminat: Geçici işgöremezlik nedeniyle oluşan kayıplar, sürekli işgöremezlik nedeniyle oluşan kayıplar, tedavi giderleri ve tedavi boyunca yapılan masraflar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan maddi kayıplar.

Ölüm Halinde Maddi Tazminat: Cenaze giderleri, ölüm nedeniyle tedavi giderleri, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar.

İş Kazası Geçiren İşçi İşverene Karşı Ne Yapabilir?

İş kazası geçiren işçi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca, işverene karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Sigortalı olmayan işçiler, çıraklar ya da stajyerler de dahil olmak üzere, iş kazası geçirmeleri halinde tazminat davası açma hakkına sahiptir.

İş Kazalarında Kusur Oranını Kim Belirler?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meydana gelen zararlarda kusur oranının belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrol görevlileri tarafından yapılır. Bu tespit, kazanın meydana gelme şekli, işverenin ve işçinin kazadaki rolleri ve üçüncü kişilerin varlığı gibi faktörlere göre değerlendirilir.

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası sonucunda açılan tazminat davalarının süresi, davaya konu olan olayın özelliklerine, kusur ve maluliyet oranlarının belirlenmesine, bekletici meselelerin varlığına ve yargılama sürecinin işleyişine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölümlü iş kazası davaları yaklaşık 2-3 yıl, yaralanmalı iş kazası davaları ise 5-6 yıl sürebilir.

İş Kazasında İşverence Yapılacak İdari İşlemler Nelerdir?

İş kazası durumunda işverenin yapması gereken idari işlemler arasında kazaya uğrayan işçiye ilk yardım sağlanması, kaza raporunun düzenlenmesi, şahit ifadelerinin alınması, kaza durumunun polis veya jandarmaya bildirilmesi ve kaza bilgisinin sigorta şirketine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na en geç üç iş günü içerisinde bildirilmesi yer alır.

İş Kazası Tazminat Davası ve Şartları Nelerdir?

İş kazası tazminat davası, işçinin işyerinde veya işverenin belirlediği bir yerde bulunduğu sırada uğradığı bedensel veya ruhsal zararlar için açılabilir. İşçinin yaralanması veya ölümüne neden olan olayın işyerinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu tür zararların tazmin edilmesi için dava açılabilir.

İş Kazası Raporu Alınca Ne Olur?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik raporu alan işçi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğine hak kazanır. Rapor süresince işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

İş Kazasında İlk Kime Haber Verilir?

İş kazası durumunda, olay en kısa sürede kolluk kuvvetlerine (polis veya jandarma) bildirilmelidir. Ardından, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş kazası bildirimi yapması gerekmektedir.

Bu haber toplam 339 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara