İş Kazası Tazminat Ve Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Tazminat Ve Mahkemesi Ne Kadar Sürer?
İş Kazaları Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer İş Kazaları Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer Giriş Açılacak İş Kazaları tazminat davaları tarafın sunacağı iddialarını ileri sürmesi ve anlatması, belirtilen tanıkların dinlenmesi, maluliyet oranının tespit edilmesi, kusur oranının tespit edilmesi ve oluşan maddi zararların hesaplanması gibi aşamalardan oluşmaktadır...
İş Kazası Tazminat Ve Mahkemesi Ne Kadar Sürer - İş Kazaları tazminat davaları tarafın sunacağı iddialarını ileri sürmesi ve anlatması, belirtilen tanıkların dinlenmesi, maluliyet oranının tespit edilmesi, kusur oranının tespit edilmesi ve oluşan maddi zararların hesaplanması gibi aşamalardan oluşmaktadır. İş kazası Tazminat davasını görüşen mahkeme, belirtilen her aşamanın yaşanmasından sonra gerekli tespitlerin yapılması ve itirazların dinlenmesini sağlamaktadır. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun dinlenmesi ve incelenmesi sonrasında buna yapılacak itirazları da değerlendirmektedir. İş kazası Tazminat davalarında mahkemenin tüm bu işlemleri sıra ile ele alması ve bu aşamalarda yapılacak itirazların dinlenmesi ile değerlendirilmesi süresini belirlemektedir. Her tazminat davası farklı sürelerde tamamlanabilmektedir. Genel olarak ise 1,5 yıl ile 2 yıl arasında ortama bir süreden söz edilmesi mümkün olabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davalarında Ne Gibi Tazminatlar Talep Edilir?

Bir iş kazasına uğrayan işçi veya işçinin yaşanan kaza nedeni ile ölümü halinde yasal hak sahiplerinin açacakları iş kazası tazminat davalarında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan hakların ve menfaatlerin dışında kalan zararların giderilmesi konusunda tüm talepler değerlendirilmektedir. Bu zaralar maddi ve manevi olabilmektedir. Oluşan maddi zararlar. *İş Kazası nedeniyle Çalışamamaktan doğan maddi zararlar *İş Kazasından Oluşan tedavi giderleri *İş Kazası geçiren işçinin ölümü durumunda, hak sahiplerinin destekten yoksun kalması *İş kazasından kaynaklı Daimi olarak iş göremez hale gelmek ile ileride uğranılacak maddi zarar ve kayıplar *İş Kazası nedeni ile oluşan manevi üzüntülerin ve acıların dindirilmesi için manevi tazminat talepleri de değerlendirilmektedir.

İş Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Bir iş kazasının gerçekleşmesi ve bunun sonucunda bir yaralanma ve ölümün gerçekleşmesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk güçleri tarafından bir soruşturma başlatılması ve gerekli ceza davalarının açılması mümkün olabilmektedir. Bu açılacak ceza davası ile iş kazası tazminat davaları farklıdır. Tazminat için ceza davalarından farklı olarak bir hukuki işlem başlatılmalı ve dava açılmalıdır. İşçinin kazada ölümü sonucunda kanuni mirasçıları tazminat talebinde bulunabilmektedir. İş Kazası Mahkemesi Ne Kadar SürerMeydana gelen kaza işverenin bir kastı sonucu meydana gelmiş ise veya işverenin bir kastı olmadan iş yerinde sigortalı şekilde çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği konusuna aykırı bir şekilde işveren eylemi ile meydana gelmesi durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından işçiye yapılan tüm masraf ve ödemeler işverene rücu edilmektedir. Bu durum işverenin tüm masrafları ödeyeceği anlamına gelmektedir. (İş Kazası Mahkemesi Ne Kadar Sürer)

İş Kazalarında Tazminatın Hesaplanması

İş kazasının gerçekleşmesi sonucunda alınacak olan maddi tazminatların hesaplanmasında, kazanın olmaması durumunda işçinin olması muhtemel maddi durumu dikkate alınmaktadır. Bu durumda işçinin kaza tarihinden itibaren, muhtemel yaşam süresi dikkate alınarak bilirkişi tarafından bir hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplamada ayrıca muhtemel kazanma gücünün kaybı yani maluliyet oranı belirlenmektedir. Meslekte kazanma gücünün kaybı oranı ise Çalışma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile belirlenebilmektedir. İş kazası nedeniyle maddi tazminatların belirlenmesi konusunda işçinin geniş ücreti hesaba katılmaktadır. Bu durum işveren tarafından işçinin maaşının eksik bir şekilde belirtilmesinin önüne geçmektedir. Tazminat davalarında işçinin bordroda yazılan rakamı değil, emsal ücret dikkate alınmaktadır. Bilirkişi tarafından belirlenecek olan emsal ücret ile maddi veya manevi tazminat miktarlarının ve kayıp miktarlarının hesaplamaları yapılmaktadır. (İş Kazası Mahkemesi Ne Kadar Sürer) Bu emsal oran mesleğin ve mevkinin ortalama alınan ücreti ile belirlenmektedir. İş kazasında tazminat miktarının belirlenmesi konusunda tarafların iş kazasının meydana gelmesindeki kusur oranlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde hakim hakkaniyete uygun bir şekilde tazminat miktarını belirlemektedir. Kusur durumuna göre hakim tazminat miktarında artırım veya indirim yapabilmektedir. Ayrıca Borçlar Kanununda da tazminat rakamının belirlenmesi konusunda kusur oranının bilinmesi ve kusur oranına göre iş kazası tazminatın belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay Kararı - İş Kazaları Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer

İŞ KAZASI AVUKATI TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET. DAVACIYA ZARARLANDIRICI OLAY NETİCESİNDE SOL DİZ CRUSH YARALANMASI TEŞHİSİ KONULDUĞU. İYİLEŞME SÜRESİNİN UZAYABİLECEĞİ VE DAVACININ MESLEĞİNİ İCRA EDEMEYECEĞİ - TAZMİNAT İSTEMİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ(İş Kazası Mahkemesi Ne Kadar Sürer)

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara