İş Kazası Tazminat Davalarında Hukuki Süreç

İş Kazası Tazminat Davalarında Hukuki Süreç

İş yaşamının en büyük problemleri arasında gösterilen iş kazaları, özellikle işçilerin bu konu hakkında ne bilgi sahibi olmadıkları ve haklarını iyi bilmedikleri için çoğu zaman işverenlerin lehine sonuçlara sebep olmaktadır.

Bu yüzden işyerinde, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu iş kazası geçiren işçilerin, daha sonra karşılaştıkları zararların tazminin talep edebilmeleri için ve iş kazası sonucu elde edebileceği kazanımları kaybetmemesi için yapması gereken birtakım işlemler bulunmaktadır. İş kazası geçiren işçilerin, günümüzde ne yazık ki haklarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.

İşverenler, işçilerinin gözetme borcunu yerine getirerek, işçinin iş sağlığın ve güvenliğini en üst düzeyde korumakla yükümlüdür. İş kazası da işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelmiş olabilir.

Bu sebeple işyerinde veya iş süresi içinde herhangi bir şekilde ihmalden kaynaklanan kaza geçiren işçinin yapması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak için iş kazası avukatı tavsiye Ankara ve diğer illerde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.

İş Kazası Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan hükümlere göre iş kazasının tanımı yapılmıştır. Bu maddeye göre işyerinde işçinin bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan olayların, kanunlar nezdinde iş kazası sayılabilmesinin de şartları düzenlenmiştir.

Dolayısıyla bir kazanın iş kazası tanımına girebilmesi için kazaya uğrayan işçinin sigortalı çalışan olması, olayın 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi, sigortalı çalışanın meydana gelen kaza sebebiyle hemen ya da sonraki süreçte bedenen veya ruhen zarara uğramış olması, zarar ile kaza arasında illiyet bağının olması gerekmektedir.

Tüm bunların yanı sıra ilgili kanunda belirtilen tanımlamaya göre sigortalı çalışanın işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından görevlendirilerek başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadını çalışanın çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ve sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak ulaşım sağlamaları sırasında meydana gelen zararlar iş kazası kapsamına alınmaktadır.

İş kazasının hukuken geçerli olabilmesi için, işçiye dıştan gelen bir etken söz konusu olmalıdır. Dıştan gelen bir etkenin işçinin vücut bütünlüğüne ve organik yapısına zarar vermesi durumu, iş kazası olarak tanımlanmaktadır.

Örneğin dıştan gelen bir zarar kapsamında, işyerinde patlama, bir maddenin çarpması, düşmesi, zehirlenme, elektrik çarpması, yüksekten düşme, güneş çarpması gibi meydana gelen etkiler ele alınabilmektedir. Kasti olmasa dahi bir işin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelebilecek durumlar zaman çevre ikileminde iş kazasına sebebiyet veren olaylar kapsamına alınmaktadır.

İş Kazası Davalarında Avukat Desteği

İş kazalarının ülkemizde sık sık yaşandığı bilinmektedir. Bu kazaların sonucunda işçi tarafından işveren aleyhinde açılan davalarda mahkeme, bilirkişi, heyet, üst mahkeme gibi süreçlerde iş kazası mağduru olan işçinin ciddi bir zarara uğradığı bilinmektedir.

Türkiye'de iş kazalarından mağdur olan işçi bir yandan tedavisi ve karşılaştığı bedensel zararlar ile uğraşırken bir yan da hukuki prosedürleri takip etmek durumundadır. Çünkü ülkemizde hukuk sistemimize göre kanunlar işçilerin haklarını kısa sürede teslim edecek durumda değildir. Bu noktada iş kazalarında iş kazası avukatı desteği almak tavsiye edilmektedir. 

İş kazalarında hukuki destek alınması istenen avukatın, iş kanunu, işçilerin sağlık hakları, genel vücut sağlık bilgisi, kaza sonrası heyet raporu bilgisi gibi alanlarda uzman olması gerekmektedir. Bu yüzden iş kazasından sonra iş avukatı seçimi yaparken alanında uzman avukattan destek almaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bu haber toplam 180 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara