İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? İşte Şartları, Zamanaşımı Süresi... ve

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? İşte Şartları, Zamanaşımı Süresi...  ve
Türk hukuk sistemi çerçevesinde tazminat talebinde bulunabilir. İş kazası sonucu maruz kalınan zarar ve kayıplar için işçiler veya işçinin yakınları, işverenden tazminat talep edebilirler.

Bir işyeri kazasında yaralanan bir çalışan aşağıdaki dava türlerini açabilir: Ceza soruşturması ve ceza yargılaması: Kazaya birinin ihmali veya kusuru neden olduysa, çalışan sorumluya karşı suç duyurusunda bulunabilir.

Tazminat için hukuk davası: Çalışan, kazadan kaynaklanan yaralanmaları ve diğer zararları için tazminat talep etmek üzere hukuk davası açabilir. Bu, tıbbi harcamalar, kayıp ücretler ve acı ve ıstırap için verilen zararları içerebilir.

Sosyal güvenlik rücu davası: Çalışan, kaza sonucu sosyal güvenlik sisteminden yardım aldıysa, sosyal güvenlik kurumu, bu yardımların bir kısmını veya tamamını sorumlu taraftan geri almak için bir tazminat davası açabilir.

Bir çalışanın kullanabileceği belirli yasal seçeneklerin, davanın koşullarına bağlı olacağını belirtmek önemlidir ve en iyi hareket tarzını anlamak için bir avukata danışmak her zaman iyi bir fikirdir.

İş kazalarında zaman aşımı kaç yıldırıyor?

İş kazalarında zaman aşımı süresi Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre, iş kazasının meydana geldiği andan itibaren sayılır ve 10 yıl içinde iş kazası tazminatı talep etme ve dava açma hakkınız zamanaşımına uğrar. Ancak, bazı koşullar altında zaman aşımı süresi daha fazla olabilir. Örneğin, işyerinde yapılan işlerin özelliğine göre, işyeri sağlık ve güvenliği yönetmeliğine göre belirlenen süreler, işyeri hekimi raporları, işyeri sağlık ve güvenlik komisyonları raporları gibi belgelere dayanılarak zamanaşımı süresi uzatılabilir. Bu nedenle, iş kazalarında zaman aşımı süresi hakkında detaylı bilgi almak için bir avukata danışmanızı öneririm.

İş kazası geçiren kişi tazminat alabilir mi?

İş kazası geçiren işçi tazminat alabilir. İş kazalarında işçinin alabileceği tazminatlar iki şekildedir: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) talep edilebilecek hak ve ödenekler ve işvereninden talep edilebilecek tazminatlar. SGK tarafından verilen hak ve ödenekler, iş kazası sonucu ortaya çıkan sakatlık, ölüm gibi durumlarda işçinin veya işçinin ailesine verilen ödeneklerdir.

Bu hak ve ödenekler, iş kazası sonucu ortaya çıkan sakatlık derecesine göre değişmektedir. Örneğin, iş kazası sonucu ortaya çıkan sakatlık derecesinin yüzde 40'ın üzerinde olması durumunda, işçi veya işçinin ailesine sakatlık ödenekleri verilebilir. İşveren tarafından verilecek tazminatlar ise, iş kazası sonucu işçinin mali ve manevi zararlarını karşılamak amacıyla verilen ödeneklerdir.

Bu tazminatlar, iş kazasından dolayı işçinin yaşadığı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar, iş kaybı, geçim kaybı gibi zararları karşılamak amacıyla verilebilir. Bu nedenle, iş kazası geçiren işçi hem SGK tarafından verilen hak ve ödeneklerden hem de işveren tarafından verilecek tazminatlardan yararlanabilir. İş kazalarında tazminat alma haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için bir avukata danışmanızı öneririm.

İş Kazası Tazminat Davası Örnek Emsal Kararlar

Davacı, maruz kaldığı iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna girdiğini iddia ederek davalı işverenden maddi ve manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın iki yıl içerisinde açılmadığından zaman aşımına uğradığı, davacının komşu iş yeri çatısı üzerindeyken kazanın meydana geldiği, davacının sonradan çalışmaya devam ettiğinden maddi zararının söz konusu olmadığı, davacının tam kusurlu olduğu, manevi tazminatın fahiş olduğu ve davacıya yapılan SGK ödemelerinin mahsubunun gerektiği savunmasıyla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İş Kazası Tazminat Davasında Yerel Mahkemenin Kararı

Davacı, iş yerinde gerçekleşen bir kazada sürekli iş göremezlik durumuna düşmüştür. Yerel Mahkeme, davacının maddi tazminat talebini kabul etmiş, manevi tazminat talebini ise kısmen kabul etmiştir. Kusurun büyük bir kısmı işverene atfedilmiştir, çünkü işveren, çatı izolasyon çalışması için gerekli güvenlik önlemlerini almadı ve uygun ekipman sağlamadı.

İstinaf Mahkemesinin Kararı

İstinaf Mahkemesi, davacının gerçek ve meşru zararını ve sürekli iş göremezlik durumunu teyit etmiştir. Davacının iş kazasında maruz kaldığı sürekli iş göremezlik oranı %30,2 olarak belirlenmiş ve davalı tarafından bu oranın tespitine ilişkin herhangi bir dava açılmamıştır. Mahkeme, davacının yaşlılık aylığına erişiminin daha fazla çaba gerektireceğini ve bu süre zarfında devam edecek olan maluliyeti nedeniyle zarara uğrayacağını kabul etmiştir.

İstinaf Mahkemesi, davacının 18 yaşında iş kazasına maruz kalmasının, bel omur kırığı gibi ciddi bir rahatsızlıkla sonuçlanmasının, ve uzun tedavi sürecinin manevi tazminat talebinin haklı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Mahkeme, davalı vekilinin peşin sermaye değerinin zarar tutarından indirilmesi talebini ve TRH 2010 tablosu ile %5 iskonto oranının uygulanmasını talebini reddetmiştir.

Sonuç

Bölge Adliyesi İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylamış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunu esas yönünden reddetmiştir. Mahkeme, maddi ve manevi tazminat miktarlarını ve sürekli iş göremezlik oranını kabul etmiş, ve davalı işverenin büyük ölçüde kusurlu olduğunu teyit etmiştir. Bu nedenlerle, davanın kabulü ve davalı vekilinin itirazlarının reddi isabetli bir karar olarak değerlendirilmiştir.

Bu haber toplam 479 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara