İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?
İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır? İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklamalar ve Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılması iş kazası nedeniyle işçinin yaralanması ve ölmesi durumunda gündeme gelmektedir. İş kazası halinde sıkça sorulan ve cevabı merak edilen bir çok konu bulunmaktadır. Öncelikle bu merak edilen soraları cevaplayacaksak;

İş kazasında hangi dava açılır: İş kazası halinde maddi ve manevi tazminat davası açılır. Ayrıca kazaya sebebiyet verenler hakkında savcılık suç duyurusu yapılır.

Eşi iş kazasında ölen kişi hangi davaları açabilir? İşçi vefat etmiş ise, Destekten yoksun kalma tazminatı, manevi tazminat ve savcılık suç duyurusu yapılır. Ayrıca mirasçı konumunda olan anne, baba kardeşler manevi tazminat talep edebilir.

İş kazasında arabuluculuk zorunlu mu? İş kazası nedeniyle iş mahkemesine dava açılmadan Arabuluculuğa başvuru zorunlu değildir. Ancak taraflar İhtiyari olarak arabulucuya başvuru yapabilirler.

is-kazasi-tazminat-avukatlari-ankara.jpg

İş kazasında zamanaşımı kaç yıl?

İş kazalarında dava açma süresi 10 yıldır. Bu süre içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Ancak ölüm, uzuv kaybı nedenlerle Ceza davası açılmış ise zamanaşım süresi uzamaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası nedeniyle meydana gelen zararın bu dava ile giderilmesi amaçlanmaktadır. İş kazası nedeniyle ölüme sebebiyet verilmesi halinde ölen işçinin kanuni mirasçıları da maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

İş kazası tazminat davası nasıl açılır hususunda iş kazasının tazminat davası gerektiren şartlarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu şartların açılacak davada gerçekleştiğini ispat etmek de aynı şekilde davadan arzu edilen sonuçların alınması için önemli konulardandır.

İş Kazası Tazminat Davaları

İş Hukuku kapsamına alınan iş kazası tazminat davaları, günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan hukuki ihtilafların zeminini oluşturmaktadır. Zira işçi ve işveren arasındaki ilişki dinamiklerine bağlı olarak gündeme gelen İş Hukuku davaları arasında iş kazası tazminat davaları da bulunmaktadır.

Bu bağlamda bir işverenin işyerinde çalışma hayatını sürdüren personelin, işinden kaynaklanan birçok sebepten dolayı yaralanması, hatta ölümü durumunda, kendisini o iş yerinde çalıştıran veya ölümlü bir kaza halinde de ölen kişiyi çalıştıran işveren sorumlu tutulmaktadır.

Bu durumda olayı bir şekilde işçinin çalışma görevlerini yerine getirirken, işten kaynaklanan sebeplerden dolayı yaralanması veya ölmesi durumunda işveren tarafından tazminat ödenmesi talebiyle açılan davalara iş kazası tazminat davaları denmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere tazminat usulüyle görülen bu davalarda, hem maddi hem de manevi tazminat talep edilebilmektedir.

is-kazasi-avukati-ankara.jpg

İş kazası tazminat davası, iş ile ilgili olarak pek çok kişiye karşı açılabilmektedir. Bu bağlamda iş hayatına devam ederken yaralanan bir çalışan, ya da iş yaşamını sürdürürken işten kaynaklanan sebeplerden ötürü hayatını kaybeden bir işçinin yakınları; yaşanan olumsuz durumların sonucunda ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi için hem asıl işverene hem de asıl işverenin altında bulunan diğer alt işverenlere karşı bu davayı açabilmektedir.

Söz konusu alt işverenler, hukuki alanda taşeron olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bir örnek dahilinde açıklamak gerekir ise, bir A şirketinin yaptığı inşaat şirketinin elektrik tesisatını alt firma olan B şirketine vermiş, B şirketi de inşaatın ilk 5 katındaki işleri C şirketine devretmiş olduğunu düşündüğümüzde, C şirketi işçisinin çalışma sürecinde geçirdiği bir iş kazası sebebiyle ölmesi durumunda, A, B ve C olmak üzere tüm şirketlere hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilmektedir.

İş Kazası Nedir? İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İş kazası sayılan haller, İş hukuku kapsamında değil de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında ele alınmaktadır. Söz konusu kanununun 13. maddesinde yer alan hükümlere göre iş kazası olarak nitelendirilen ve bu sebeple iş kazası geçiren kişilerin veya yakınlarının sorumlular hakkında tazminat davası açabilmelerini sağlayan haller şu şekilde belirtilmiştir:

  • Çalışanın işyerinde bulunduğu sırada her türlü bedensel veya ruhsal zarara uğraması iş kazası kapsamına alınmaktadır. Bu noktada işçinin çalıştığı iş yerinde bulunması kanunen iş kazası olarak nitelendirilmesine yeterli bir gerekçe olarak görülmektedir.
  • İşçinin iş esnasında yaralanmasının veya hayatını kaybetmesinin ne şekilde olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla işçinin hem fiziksel hem psikolojik olarak veya ikisi birden zarara uğraması durumunda, çalışanın maruz kaldığı olayların gerçekleştiği mekan iş yeri ise bu tip vakalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Yargıtay kararları göz önünde bulundurulduğunda işyerinde kalp krizi geçiren bir vatandaş, hukuken iş kazası yaşamış sayılmaktadır.
  • İşverenin, kendine bağlı olarak çalışan personelini bir iş yapması doğrultusunda işyeri dışındaki farklı bir mekanda görevlendirilmesi sebebiyle asıl işini yapmadığı süre dahilinde işçinin karşılaştığı tüm bedensel ve ruhsal zarar verici olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir. Bu tür kazalar da tazminat davasına konu olabilmektedir.
  • Emziren kadın işçinin, iş mevzuatında yer alan hükümler gereğince çocuğuna süt vermek için işinin başından ayrılmış olduğu zamanlarda dahi herhangi bir kazaya maruz kalması durumunda da hukuken iş kazası yaşadığı sabittir. Bu noktada örnek vermek gerekirse çocuğunu emzirdiği sırada kafasına düşen bir cisim ile yaralanan işçi, işverenin aleyhine iş kazası davası açarak maddi veya manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.
  • İşçiye işveren tarafından kullanması için verilen bir taşıtla iş güzergahında işe gidiş geliş süreleri içinde bir trafik kazası meydana gelmesi durumunda da iş kazası yaşanmış sayılmaktadır. Hukuken bu tür kazalara trafik iş kazası adı verilmektedir.

arabuluculuk-toplantisi-nerede-yapilir.jpg

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır - İş Kazası Avukat ve Danışma

işçi ile işveren arasında gündeme gelen tazminat taleplerine ilişkin ilgili mevzuatlara hakim olması, istenilen sonuçlara ulaşmada avukat danışma hizmet önem sağlamaktadır.

İş kazası halinde avukat danışmanlığı hukuki ihtilafların ortadan kaldırılmasında en başarılı çözümler üretilmektedir. İş kazası tazminat davaları ile ilgili olarak hukuki destek almanız dava sürecinin doğru yürümesi açısından önemlidir.

İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açabilme Şartları Nelerdir?

İşçinin iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilmesi için;

  • İşçinin maruz kaldığı kazanın işyerinde gerçekleşmiş olması,
  • İş sebebiyle işçinin başka bir yere gönderilmesi sırasında işe ait araçta veya herhangi bir yerde kaza geçirmesi,
  • İşveren tarafından yürütülmekle birlikte kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan işçinin uğradığı kaza

Sebebiyle iş kazası tazminat davası açma hakkı işverene karşı işçiye verilmiş bir haktır.

İş kazası ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun mutlaka kanuna aykırı haksız fiilden kaynaklanan sağlığın zarara uğraması, hastane masrafları, iş gücü kaybı gibi tüm durumlar birlikte değerlendirilerek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesi söz konusu olmaktadır.

İş kazası nedeniyle ölüm halinde ise cenaze masrafları ve işçinin yakınlarının uğradıkları maddi ve manevi zararın mahkemede delilleriyle ispatlanması gerekmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi

Bir işyerinde çalışırken iş kazası geçirilmesi ve bu kaza sonucunda ölüm ve yaralanma yaşanması halinde işverene karşı tazminat davası açma hakkı işçiye aittir.

İş kazası zamanaşımı süresi ister ölümlü iş kazalarında isterse de yaralamalı kazalarda olsun kaza geçirilen tarihten itibaren 10 yıldır. Ancak iş kazası nedeniyle aynı zamanda ceza davası da açılmışsa bu durumda ceza davasındaki zamanaşımı süresi esas alınmaktadır.

Örneğin iş kazası sebebiyle işçinin ölümü halinde işveren aleyhine taksirle ölüme sebebiyet vermekten de kamu davası açılmaktadır. Bu durumda ceza kanununda taksirle ölüme sebebiyet vermenin zamanaşımı 15 yıl olduğundan tazminat davasında da bu süre esas alınacaktır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İş kazası sebebiyle tazminat davaları iş mahkemesinde görülmektedir. İş mahkemesinin iş yükü ve dosyadaki delil durumu tazminat davalarının sonuçlanma süresine doğrudan etki etmektedir. Bununla birlikte haksız fiilden kaynaklanan iş kazası tazminat davalarında Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılında hedef yargılama süresi belirlenmiştir.

Yeni getirilen uygulamaya göre bu süre 450 gündür. İş kazası tazminat davalarında haksız fiilin ispatı ve işverenin kusurunun ortaya çıkartılması önem arz etmektedir. Bu sebeple iş davalarına bakan avukatlık ofisleriyle davanın bütün detaylarını takip etmek ve bu avukatlık bürolarından hukuki yardım almak davanın daha hızlı ve istenilen bir şekilde sonuçlanmasına katkı sunacaktır.

İş kazası avukatlık ücretleri tazminat miktarı, dava açılacak il ve ilçeye göre değişmekte olduğundan avukatlık bürolarıyla yüz yüze görüşmekte fayda vardır.

Ankara İş Kazası Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İş Hukuku Kıdem Tazminatı Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: İş Hukuku, Arabulucu,Kıdem Tazminatı, İşe İade Davaları, Hizmet Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davaları, Sözleşmeler, Dilekçeler

Yargıtay Kararı - İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR - İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI - AVUKATLIK ÜCRETİNİN DE HER BİR DAVACI İÇİN AYRI AYRI HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacılar ölen işçinin yakınları olup bu kişilerden her biri ayrı ayrı dava açabileceği gibi isterlerse birlikte de dava açabilirler. Davacılar arasında ihtiyari (isteğe bağlı) dava arkadaşlığı olup gerçekte dava arkadaşı sayısı kadar bağımsız dava bulunmakta ise de bu davalar zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlamak, tahkikat ve yargılamayı kolaylaştırmak ve çelişkili hükümlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla birlikte görülmektedir.

Bu nedenledir ki her bir davacı hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmalı, her bir davacının hak, alacak ve yükümlülükleri karar yerinde açıkça ve ayrıca gösterilmelidir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET - İŞİN BİR BÖLÜMÜ DEVROLUNMASINDAN İŞVERENLİK SIFATI DEVAM ETTİĞİNDEN SORUMLU OLUNDUĞU. ASIL İŞVEREN OLARAK TAŞERON ŞİRKETLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞUN DEVAM ETTİĞİ

ÖZET: İşin tamamı yerine bir bölümü devrolunduğu, devreden kişinin işverenlik sıfatı devam ettiğinden kusuru olmasa da sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, enerji iletim hatlarının yapımı işi, davalılardan Türkiye Genel Müdürlüğü'nün asıl işi olup, bu işi başka birine verse dahi işi alanla birlikte sorumluluğu devam edeceğinden, asıl işveren olarak taşeron şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun düşünülmesi gerekir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ. GEÇTİKTEN SONRA ISLAH DİLEKÇESİ İLE DİLE GETİRİLDİĞİ - ZAMANAŞIMI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, davacının iş kazasından kaynaklanan manevi tazminat talebinin on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra. Tarihli ıslah dilekçesi ile dile getirildiği ve davalı tarafından süresinde zamanaşımı defninden bulunduğu anlaşıldığından, mahkemece zamanaşımı nedeniyle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, istemin kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bu haber toplam 294 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara