Ölümlü iş kazası tazminatı ne kadar? İş kazası ölüm aylığı ne kadar 2024? Eşi iş kazasında ölen kişi hangi davayı açabilir?

Ölümlü iş kazası tazminatı ne kadar? İş kazası ölüm aylığı ne kadar 2024? Eşi iş kazasında ölen kişi hangi davayı açabilir?
İş kazası sonucu ölümlerde, hak sahipleri maddi ve manevi tazminat haklarına sahiptir. Ölüm aylığı, sigortalının son kazancının yüzde 70'i üzerinden hesaplanır. İşveren, ölümle sonuçlanan kazalarda 2-6 yıl arası hapis cezası var.

Uluslararası hukuk ve yerel yasalar çerçevesinde, iş kazaları sonucu meydana gelen ölümler, hem mağdur aileler için hem de işverenler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda, iş kazası sonucu yaşanan ölümlerde hak sahiplerinin alabileceği tazminatlar, açabilecekleri dava türleri ve işverenlerin karşılaşabileceği cezai sorumluluklar önemli konular arasında yer alır. İşte detaylı bir şekilde işlenmiş cevaplar:

Ölümlü İş Kazası Tazminatı Ne Kadar?

İş kazası sonucu yaşanan ölümlerde, hak sahiplerine verilecek maddi destek, sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmiş olan son 3 aylık kazancının ortalamasının yüzde 70'i üzerinden hesaplanan bir ölüm ödeneği şeklinde tanımlanabilir. Bu oran, mağdur ailenin maddi kaybını telafi etmek amacıyla belirlenmiştir.

Eşi İş Kazasında Ölen Kişi Hangi Davayı Açabilir?

İş hukuku kapsamında, eşi iş kazasında ölen bireyler maddi ve manevi olmak üzere iki tür dava açma hakkına sahiptir. Maddi tazminat talepleri, destekten yoksun kalma ve iş göremezlik olarak ikiye ayrılabilir. Bu durumda, kocası ölen bir kadın hem maddi zararlar için destekten yoksun kalma davası açabilir hem de manevi zararlar için manevi tazminat davası açabilir.

İş Kazası Ölüm Aylığı Ne Kadar 2024?

2024 yılında, iş kazası sonucu ölen sigortalının eşine, çocuğu bulunmayan eşe gelirin %75'i, çocuğu bulunan eşe ise gelirin %50'si oranında gelir bağlanır. Ölen sigortalının çocuklarına ise her birine gelirin %25 oranında aylık bağlanmaktadır. Bu, ailenin maddi kaybını azaltmayı amaçlar.

Ölümlü İş Kazasında Kimler Tazminat Alabilir?

Ölümlü iş kazası durumunda, işçinin mirasçıları, yakınları, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve işçinin maddi destek sağladığı kişiler, kusurlu bulunan işverenden maddi tazminat talebinde bulunabilirler. Bu, iş kazası sonucu yaşanan maddi kaybın telafisi için önemli bir haktır.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Ölümlü iş kazası tazminat davalarının süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ancak genellikle 2-3 yıl arasında sürmektedir. Davanın süresi, kusur oranlarının belirlenmesi, bekletici meseleler ve dava sürecinin karmaşıklığı gibi etmenlere bağlı olarak uzayabilir.

İş Kazası Ölümle Sonuçlanırsa İşveren Ne Kadar Ceza Alır?

İş kazası ölümle sonuçlanırsa, işverene yönelik cezai yaptırımlar, taksirle ölüme neden olma suçundan kaynaklanır ve 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ön görülebilir. Bu ceza, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği ve ihmal gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

Evli Bir Kadının Kocasının İş Yerinde Ölümünden Sonra Kocasının İşverenine Açabileceği Davalar Nelerdir?

Evli bir kadın, kocasının iş yerindeki ölümü sebebiyle işverene karşı hem maddi tazminat (destekten yoksun kalma ve iş göremezlik) hem de manevi tazminat davası açabilir. Bu davalar, iş kazası sonucu meydana gelen zararların telafisi için önemlidir.

Ölümlü İş Kazalarında Dava Türü Nedir?

Ölümlü iş kazalarında açılabilecek temel dava türü, iş kazası tazminat davasıdır. Bu dava, işçinin işyerindeki iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına işveren tarafından ödenmesi gereken maddi ve manevi tazminat taleplerini içerir.

İş Kazası Ölüm Tazminatı Kim Öder?

İş kazası sonucu işçinin ölümü halinde, işveren, işçinin yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu tazminat, işçinin maddi kayıplarını ve ailesinin yaşadığı maddi zorlukları hafifletmeyi amaçlar.

İnşaattan Düşen İşçi Ölürse Ne Olur?

İnşaattan düşerek ölen bir işçinin ölümünden sorumluluk, iş güvenliği önlemlerinin alınması, denetlenmesi ve işçilerin bu konuda bilgilendirilmesi görevlerini ihmal eden kişilere aittir. Bu, genellikle şantiye şefi veya iş güvenliği sorumlularının sorumluluğuna işaret eder.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Nedir Nasıl Alınır?

Ölümlü iş kazası tazminatı almak için asıl işverenlere ve alt işverenlere karşı dava açmak mümkün olmaktadır. İş yerinde çalışan bir işçinin çalıştığı sırada iş nedeniyle kaza geçirerek yaralanması ya da vefat etmesi durumunda dava açma hakkı doğmaktadır.

Ölümlü iş kazası tazminat ödenmesi istemiyle vefat eden kişinin yakınları tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davası açma süresi (zaman aşımı) iş kazasının meydana geldiği tarih baz alınarak 10 yıllık süre olmaktadır. 10 yıllık süre yaralanma(malullük) ve ölüm hallerinde aynı olan süredir ve aralarında zaman aşımı bakımında farklılık bulunmamaktadır.

Ölümlü iş kazasından söz etmek için ilgili kanun maddesinde açıkça kimlerin hangi hal ve durumların iş kazası olduğu sayılı ve sınırlı olarak belirtilmiştir. İş kazasının üzücü durumla yani işçinin ölümü halinde meydana gelmesi durumunda Mirasçıları Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat Talebinde bulunabilirler.

İş Kazaları İçin Açılacak Davalarda Yetkili Olan Mahkemeler

İş kazaları ile ilgili yetkili mahkeme belirlemeleri;

 • Davalı olan gerçek ve tüzel kişi ya da kişilerin dava tarihinde bulundukları yerleşim yerlerindeki mahkemeler iş kazalarında genel yetkili mahkemelerdir.
 • İş kazasının meydana geldiği yerin iş mahkemeleri tarafından iş kazası maddi ve manevi tazminat davalarına bakılabilir.
 • İş kazasına uğrayan kişinin ya da davacı yakınlarının yerleşim yerindeki iş mahkemelerinin yetkisi bulunmaktadır.

Ölümle Sonuçlanan Manevi Tazminat Tutarları

Manevi zarar adı altında ölen kişinin yakınlarına verilecek olan tazminat tutarı hâkim tarafından adalete uygun olarak belirlenmektedir.

Ölümlü iş kazası tazminat hesaplaması tutar belirlemesi görevi hâkimin takdirinde olmakla birlikte uğranılan manevi zararla orantılı olarak belirlenirken;

 • Tarafların kusur durumları göz önünde bulundurulur.
 • Ülkenin ekonomik koşulları ve tarafların ekonomik ve sosyal durumları,
 • İşverenin almış olduğu işçi sağlığı güvenlik durumları,
 • Olayın ağırlığı ve tarihi gibi durumlar dikkate alınır.

İş Kazası Sayılan Durumlar

İş kazası sayılarak tazminat davası açılabilecek durumlar şu şekilde olmaktadır:

 • İşçinin yaşadığı kazanın iş yerinde gerçekleşmesi iş kazası olarak kabul edilir.
 • İş sebebi ile görevli olarak gidilen yerde kazanın gerçekleşmesi iş kazası olarak kabul edilir.
 • Kendi adına ve hesabına işveren tarafından yürütülen işte bağımsız olarak çalışan işçinin geçirdiği kaza iş kazası olarak kabul edilir.
 • İşçinin işveren tarafından verilen bir taşıtta iş için gidiş ya da geliş yaparken maruz kalınan kaza iş kazası olarak kabul edilir.

İş kazası avukat ücretleri başvurulan avukatın talebine ve davanın türüne göre değişiklik göstermektedir.

İş Kazası Nedir

İş kazası, sigortalının, işverenin emir ve talimatlarında bulunduğu esnada çalıştığı iş veya işin gereği için yapılan çalışma esnasında aniden ve dıştan gelecek faktörü ile beden ve ruhen zarar görmesi olarak tanımlanabilir. Ölümlü iş kazası Tazminat miktarlarını etkileyen en önemli faktörde işçinin iş kazasındaki kusur oranıdır.

Ölümlü İş kazalarında kusur tespitinde yargıtayın önemli kriterleri bulunmaktadır. İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Anılan ödevin, bilirkişi heyetince açıklanan düşünceler gibi sınırlandırılması görüşü; çalışana, sadece bir üretim aracı gözüyle bakan, insan yaşamının kutsallığını yok sayan, hukukça korunması gereken en temel değerin "insan" olduğu gerçeğini göz ardı eden yönüyle de isabetli kabul edilemez.

Çalışma hayatında süre gelen kötü alışkanlık ve geleneklerin varlığı, işverenin önlem alma ödevini etkilemez. İşveren, çalıştırdığı sigortalının beden ve ruh tamlığını korumak için yararlı her önlemi, amaca uygun biçimde almak, uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Ölümlü İş kazalarından dolayı, ölen işçinin mirasçıları tarafından maddi ve manevi olarak İş Mahkemelerine açtığı davalardır. Ölümlü İş Kazalarında Mahkemece bilirkişilerin işveren aleyhine belirlediği kusuru oranında göre tazminat ödenmesine karar verir. İş kazasının meydana gelmesinde işveren ağır kusurlu ise ödeyeceği tazminat miktarda yüklü miktarlarda karşımıza çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra davaya SGK'nın açtığı rücu davaları da eklenince işverenin diyeceği miktarlar artmaktadır. Bu nedenle bu tabloyla karşı karşıya kalmamak için işverenin iş yerinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İş Kazası Tazminat Davası davalının ikamet ettiği veya kazanın meydana geldiği yer İş Mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin işini gördüğü yer İş Mahkemesinde de açılabilir. İşçi çalıştıranın sorumluluğunda, sorumluluğun kaynağı, İşçi çalıştıranın özen yükümlülüğünü, yani çalıştırdığı kişiler üzerinde denetim ve gözetim görevini yerine getirmemesi, kanun tarafından kendisine yükletilen bu tür bir objektif ödevi ihlal etmesine dayanır.

Buna göre, İşçi çalıştıran üçüncü kişilere zarar vermelerini önleyecek her türlü dikkat ve özeni, denetim ve gözetimi yapmak zorundadır. Tazminat Sorumluluğun doğması için, özen sorumluluğu ihlali de oluşan zarar durumu ile bağlantılı olması yeterlidir.

Ölümlü İş Kazası Tazminat

TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI - ÖLENİN OLAYDA HİÇ KUSURUNUN BULUNMADIĞI - KUSURU BULUNANLAR ARASINDAKİ KUSUR DAĞILIMININ KENDİ ARALARINDA GÖRÜLMESİ MUHTEMEL RÜCU DAVASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ.

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ölenin olayda hiç kusurunun bulunmadığının anlaşıldığı, İş kaza olayının meydana gelmesinde kusuru bulunanlar arasındaki kusur dağılımının kendi aralarında görülmesi, Muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün bulunmasına göre davalı Genel Müdürlük vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir.

TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI - ÖLENİN OLAYDA HİÇ KUSURUNUN BULUNMADIĞI. KUSURU BULUNANLAR ARASINDAKİ KUSUR DAĞILIMININ KENDİ ARALARINDA GÖRÜLMESİ MUHTEMEL RÜCU DAVASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ.

ÖZET: Tazminat dava dosyası içerisinde ki yazılara, iş mahkemesinin kararın dayandığı ispatlar, İş kazasında ölenin olayda hiç kusurunun bulunmadığının anlaşılmıştır. İş kazası olayının meydana gelişinde kusuru olanların kusur dağılımının kendi aralarında ilerde görülmesi muhtemel rücu davasında yeniden değerlendirilmesinin mümkün göründüğüne göre, davalı temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir.

Bu haber toplam 674 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara