İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi

İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi

İyi ile kötünün birbirinden ayrılması anlamına gelen temyiz kelimesi hukuki bir terim olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların yüksek mahkeme tarafından tekrar incelenerek doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi anlamına gelmektedir. Burada mahkemelerde hakimler tarafından verilen kararların hatalı olabileceği ihtimali de bulundurularak kişilere böyle bir hak tanınmıştır. Kararın tekrar incelenmesi hatalı olan verilmiş kararların düzeltilmesini sağlayabilir. Konu iş mahkemelerinin ilgilendiği durumlar olduğunda parasal olarak 2017 yılı için istinaf sınırı 3.110,00 TL  temyiz sınırı ise 41.530,00 TL ve üzerinden görülen davalarda kişilere temyiz yoluna başvurma hakkı tanınmıştır.

İş mahkemelerinin kararları için temyiz yoluna giden kişiler diğer tüm temyiz süreçlerinde olduğu gibi usulen ve maddi hukuk bakımından temyiz başvurusunun incelenmesi ile gerçekleştirilmektedir. İş mahkemesi tarafından verilmiş kararların temyizi için Yargıtay maddi hukuk incelemesi dahilinde davada öne sürülen delillerle ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Buradan hareketle kişilerin sadece son kararlarla ilgili olarak değil delillerin yanlış değerlendirilmiş olması ile ilgili olarak da temyiz yoluna gitmesi söz konusu olmaktadır.

Bir mahkeme kararının temyiz edilmesi mahkemenin sahip olduğu sıfata göre değişiklik göstermektedir. Örneğin asliye hukuk mahkemeleri için belirlenmiş olan temyiz süresi tebliğ tarihlerinden bağlamak üzere 15 günken iş mahkemeleri için bu süre 8 gündür. Bu sürelerin başlangıcı ile ilgili olarak ise mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararın tebliğ edilmesi kabul edilmektedir. İş Mahkemeleri Kanunu’na göre temyiz yoluna gitmek için kişilerin tefhim ya da tebliğ ile gerçekleşen kararların ardından 8 günlük sürede başvurusunu yapması gerekiyor.

Eğer kişiler tefhim ve tebliğ tarihini takip eden 8 günlük sürede temyiz yolun gitmezlerse bu davalarda verilmiş olan kararlar kesinlik kazanmaktadır. İş Mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararlar kesinleşmeden ilamlı icraya konulabilecek kararlardandır. Bu sebeple borçlu taraflar yapmaları gereken ödemeden kaçmak adına tehir-i icra talebinde bulunabilirler.

İş Mahkemesi Kararlarının İstinafa Başvurusu

İş Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararlar üzerine istinafa gitmek isteyenler İş Mahkemeleri Kanunu’nda belirtilmiş olan düzenlemelere göre kanun yoluna gitme haklarını kullanabilmektedir. Para ile ölçülmeyen bir değerin kararda yer aldığı davalar ve işler haricindeki tüm durumlarda bin lirayı geçmeyen tüm kararlar doğrudan kesinlik taşıyan kararlar olarak değerlendirilmektedir.

Kararların verilmesinin ardından tefhim ve tebliğ tarihini takip eden 8 günlük süre içinde kişilerin mutlaka istinaf yoluna başvurması gerekmektedir. İstinaf yoluna giden mahkeme kararlarında ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olan nihai kararların hukuka uygunluk açısından tekrar değerlendirilmesi yapılmaktadır. Burada maddi olaylar ve deliller ayrıca incelenmektedir. Bu noktada istinaf incelemesini yapmakla görevli olan adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesinin kararının aksi yönde bir karar vermesi halinde kanundaki şartlar çerçevesinde tekrar bir yargılama yapılması gerektiğine karar vermesi de söz konusu olmaktadır.

İstinaf yoluna başvurma hakkının iş mahkemelerinde kişiye sağlanan haklardan biri olması adil yargılamayla ilgili yaşanabilecek olası sorunların mümkün olduğu kadar azalmasını sağlayacaktır. Bu da mahkemelerden tarafından verilen kesin ve son kararlara güvene artıracaktır. Hukuki anlamda mahkemeler üzerinde yükümlülüğü bir nebze olsun hafifletecek bu uygulamalar aynı zamanda hukuki denetim işlevlerinin daha nitelikli bir şekilde ortaya konması ve içtihat mahkemelerinin de daya iyi çalışmasını sağlar.