İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

iş sözleşmesinin haksız feshinin sonuçları, iş sözleşmesi haksız fesih tazminatı, işçinin haksız feshi kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesini haksız feshi,işçinin haksiz yere işten çikarilmasi, haksız fesih sonuçları, haksız fesih dava açma süresi, haksız sözleşme feshi, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

İş akdinin işveren tarafından haklı fesih nedenlerine dayanılarak feshedildiğinin ileri sürülmesine karşın gerçekte böyle bir neden mevcut değilse veya öne sürülen nedenin varlığı ispatlanamıyorsa ya da fesih hakkı süresi içinde kullanılmamışsa yapılan fesih bir haksız fesih sayılır.Şu hallerde yapılan bildirimsiz fesih, haksız feshe dönüşür; İş Sözleşmesinin Haksız Feshi söz konusu olabilmesi için,

  1. Fesih yapılmıştır; ama ortada haklı bir neden yoktur.
  2. Haklı neden gerçekte vardır; ama İK. m.24/2, m.25/2’ye göre göre fesihte, fesih süresi kaçırıldıktan sonra fesih yapılmıştır.
  3. Haklı neden vardır; ama feshin bir kuruldan (genellikle disiplin kurulu) geçirilmesi gerekirken, sözleşmede hüküm olmasına rağmen buradan geçirilmeden fesih yapılmıştır.
  4. Fesih nedeni vardır; ama İK. m.24/1,3 ve m.25/1, 3, 4’teki hallerde, hak düşürücü süreye bağlı olmayan fesih hakkı, MK. m.2’ye göre makul sayılmayacak süre geçtikten sonra veya bir tarafın diğer tarafı affettiğine dair davranışlar göstermesinden sonra yahut yasadaki koşullara uyulmadan kullanılmıştır.

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

İş hukuku avukatı ücretleri konusunda makalelere göz atınız.

İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız

iş tazminat davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

kıdem tazminat davası nasıl açılır  konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

işe iade davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Hizmet tespit davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz

Yargıtay Kararı İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ SONUÇLARI

Belirsiz süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi aynı zamanda bir usulsüz fesih sayılacağından, feshin işverence yapılması halinde işçi ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı, koşulları varsa kötüniyet tazminatı veya sendikal tazminat isteyebilir. Ayrıca, sözleşmesi usulsüz ve haksız olarak feshedilen işçi iş güvencesi hükümlerine tabi ise, işçilik alacakları ve tazminatları yerine, İK. 25/son, İK. 18, 19, 20, 21’e göre işe iade ve iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süre ücreti alacaklarını isteyebilir.

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi Ankara avukat makale için ziyaret edebilirsiniz.