İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır

İşveren ile işçiler arasındaki hakların korunması adına ortaya konmuş yasalar gereği bir işçi haksız bir gerekçe ile işveren tarafından işten çıkarıldığında hukuki yollara başvurarak tekrar işine geri dönebiliyor. Ancak bu süreçte işçinin tekrar işe dönmesinin işveren tarafından engellenmesi söz konusu olursa bu durumda işçi işe başlatmama tazminatı adı altında bir tazminat talep edebiliyor. Bu tazminat davaları için önemli olan süre aralığı işçinin davayı kazanmasının ardından 10 gün içinde işverene geri döneceğini belirten bildirisiyle başlar.

İşveren ise bu durumda 1 aylık süre içinde işe tekrar başlatılmasını sağlaması gerekir. İşçiler bu bir aylık süre içerisinde farklı durumlara göre 4 ay ile 8 ay arasında aldıkları maaşlarını işe başlatmama tazminatı olarak işverenden alınır.

İşe Başlatma Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İş Kanunu içerisinde belirtilmiş olan maddelere dayanarak haksız nedenle çıkarıldığı iş yerine tekrar geri dönme hakkı kazanan ve işveren tarafından bu hakkı kullandırılmayan kişiler işe başlatmama tazminatı alabiliyorlar. Ancak bu tazminatın miktarı farklı etkenlerle değişebilmektedir. Daha önceki işe iade davası sürecinde olmasa da tazminat davalarında işçinin kıdemi önemli olmaktadır.

Tazminatın belirlenmesinde işçiye 4 ay ile 8 ay arasındaki maaş bedelinin ödenmesine karar verilir. Burada belirleyici olan nokta eğer işçi 6 ay ile 5 yıl arasında bir kıdem süresine sahipse bu durumda 4 aylık maaş karşılığının ödenmesi gerekir. Eğer 5 yıl ile 15 yıl arasında bir kıdeme sahip ise tazminat 5 aylık, 15 yıldan daha fazla süreli kıdeme sahip olanlarda ise tazminat 6 ile 8 ay arası ücret olarak belirlenmiştir.

Tazminat miktarlarının belirlenmesi işe iade davasının sonuçlanmasının ardından değil bu davalar içinde gerçekleşen bir karar aşamasını içinde barındırır. Hakim işe iade davasının işçi lehine bir kararla sonuçlandığını açıklarken aynı zamanda işveren tarafından eğer gerekli şartları yerine getirmediği takdirde ödemesi gereken tazminat bedelini de karara ekler. Fakat işçinin bu kararda belirtilmiş olan tazminat tutarını elde edebilmesi için mutlaka dava yolu ile hakkını tahsil etmesi gerekir.

İşe iade davaları ve ardından gelen işe başlatmama tazminatı süreçlerinin tamamında kişilerin tüm yasal gerekçelere uygun şekilde hareket etmeleri ve zaman aşımı sürelerinin üstüne çıkmamaları gerekir. Bunun için bir avukat yardımı ile dava süreçlerinin takip edilmesi hem kusursuz bir biçimde hakların elde edilmesi hem de alınabilecek olan tüm haklar hakkında bilgi sahibi olunması adına önemli olmaktadır.